VIDEO: Jak zlepšit komunikaci rodičů a učitelů? Ředitelé mají řadu možností

16.11.2020
Autorský tým APIV B
Pedagog
Zřizovatel školy

Rodiče mívají někdy na výuku svého dítěte specifické požadavky, popřípadě učitelům nevyžádaně radí nebo si na ně chodí stěžovat k vedení školy. To by mělo mít pro podobné případy nastavené postupy, podporovat své pedagogy, ale zároveň se snažit vztahy s rodiči rozvíjet. Zástupkyně ředitele Lenka Pechátová popisuje, jak komunikaci s rodiči řeší Základní a mateřská škola Lyčkovo náměstí v Praze.

V dalším videu pod názvem „Kodex komunikace mezi učiteli a rodiči“ pak vysvětlila, proč je dobré mít pro tyto případy pravidla sepsaná – záznam naleznete ZDE.

00:29 Co je potřeba si ujasnit, pokud se chce rodič přijít podívat na vyučování?  V první řadě s návštěvou musí souhlasit sám učitel a musí být také vyjasněn smysl a účel návštěvy. Rodič by neměl přicházet kontrolovat anebo hodnotit činnost učitele, říká zástupkyně ředitele Lenka Pechátová.

01:25 Školská rada může být vhodný způsob, jak zapojit rodiče do činnosti školy. Rodiče se mohou takto aktivně zapojit do školních akcí, například upořádat každoročně školní zahradní slavnost. 

02:15 Má smysl snažit se zapojit i pasivního rodiče? Každý rodič má právo volby a vlastní odpovědnost, do jaké míry se chce zapojit do činnosti školy, pokud to není proti zájmům dítěte.

03:15 Jak postupovat, pokud se rodiče místo řešení konfliktu s učitelem obrátí přímo na vedení školy? Vedení by je mělo vyslechnout bez hodnotícího komentáře, následně je nutné k další společné schůzce přizvat vždy i učitele a také žáka, pokud se ho problém týká.

04:11 Co dělat, pokud rodič dává učitelům nevyžádané rady? Je třeba, aby si pedagog dokázal nastavit pevné mantinely a vymezit, kdo má za co odpovědnost. 

04:54 Jak si může pedagog vybudovat větší jistotu v kontaktu s rodiči – důležitá je podpora vedení školy.

05:27Jak vzdělávat učitele a asistenty pedagoga ohledně jednání s rodiči? Vedení školy by jim mělo vyhradit čas na pravidelné vzájemné sdílení zkušeností z praxe, metod a informací, supervizi a účast na školeních, o která učitelé projeví zájem.

07:50 Jak komunikovat s rodiči ohledně toho, že ve třídě se bude vzdělávat žák se speciálními vzdělávacími potřebami? V první řadě je třeba otevřeně popsat, jak bude výuka fungovat.

09:10 Zpětná vazba od rodičů je pro školu důležitá, je tedy dobré dělat například ankety (anketa pro rodiče ke stažení pod videem).

10:39 Jakým způsobem vylepšit komunikaci mezi rodiči a školou? Vedení by této oblasti mělo věnovat pozornost a hovořit s pedagogy o tom, co je potřeba s rodinami žáků řešit. 

12:03 Klima otevřenosti, bezpečí, možnosti vyjádřit se, projevit se a důvěry je nutným předpokladem pro úspěšnou spolupráci s rodiči, říká Lenka Pechátová.


Dokumenty zobrazené ve videu naleznete ke stažení zde: 

Příloha 1: Anketa pro rodiče - ZŠ a MŠ Praha 8, Lyčkovo nám.

Mohlo by Vás zajímat

Každý konflikt řešíme s dětmi i rodiči: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586 je základní školou s devíti ročníky, vyučovanými v osmi třídách a přípravnou třídou. Škola čelí specifické výzvě, jelikož většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného a nepodnětného prostředí. Ředitel Jiří Isakidis se snaží o odstranění předsudků a bariér, s jakými se škola potýká, a otevřeně sdílí své úsilí v rozhovoru se speciální pedagožkou, lektorkou a redaktorkou Martou Kozdas.

PODCAST 49: Výzvy mladých ze sociálně vyloučených lokalit a jejich šance na normální život

Co představují sociálně vyloučené lokality a čím se vyznačují? Jakým výzvám čelí mladí lidé z těchto lokalit? Lze těmto výzvám čelit a integrovat se do hlavního proudu společnosti? Podcast s Rut Veselou z programu Poradenství mladistvým Člověka v tísni přináší zkušenosti z praxe v tomto tématu. Nabízí vysvětlení pro typické chování mladých vyrůstajících v sociálně vyloučených lokalitách a zdůrazňuje, proč je obtížné se z tohoto prostředí vymanit.

Jak pracovat s dětmi a jejich rodiči, je-li ve školní třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud máte ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), vezměte to za správný konec! Přečtěte si, proč se vyplatí připravit všechny, kterých se to týká, a možná vás překvapí, že to nejste jen vy a děti ve třídě. Máme pro vás tipy i praktické příklady, jak a jaké informace získat i předat, aby nikdo nepřišel k újmě.

Zobrazit další články