Tematický webinář k dobré praxi ZŠ v Klatovech – inovativní systém podpory nadaných žáků

28.07.2023
Autorský tým NPI ČR
Pedagog

Podpora nadání ve školách se jeví mnoha učitelům jako nedosažitelný cíl a profesní výzva. Jak nadané žáky efektivně vzdělávat a rozvíjet? Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje další webinář z cyklu zaměřeného na práci s heterogenní třídou, který představí systém podpory nadaných žáků na 2. stupni V ZŠ Klatovy, Čapkova ulice. Diskuse odborníků i zkušených pedagogů je doplněna o videoukázky z „barevných vyučovacích hodin“ a rozhovory s pedagogy a žáky v této škole.

Na otázky Zdeňky Chocholouškové, garantky podpory nadání z Národního pedagogického institutu ČR (dále jen NPI ČR), odpovídají v rámci webináře Dana Martinková, ředitelka ZŠ Klatovy, Čapkova ulice, a Lucie Čmejlová, školní koordinátorka podpory nadání ve zmíněné škole.

Diskuzní témata webináře jsou doplněna videoukázkami z vyučovacích hodin, které byly natočeny během jednoho vyučovacího dne a představují práci pedagogů a žáků v různých výukových situacích a předmětech ve zmíněné škole. Účastníci webináře vysvětlují důležitost vytvoření příjemného pracovního prostředí pro nadané žáky v rámci běžných vyučovacích hodin. Třídní učitelé se v rámci třídnických hodin snaží zlepšovat klima ve třídě.

Pro nadané žáky jsou rovněž připraveny tzv. „barevné vyučovací hodiny", kterých se účastní jednak nadaní žáci, jednak také žáci, kteří potřebují více procvičit nebo dovysvětlit látku, a to napříč jedním ročníkem. Tyto hodiny přinášejí přínos nejen pro nadané žáky, ale i pro ostatní žáky. Důsledkem „barevných vyučovacích hodin“ je navíc snížený počet žáků ve kmenové třídě to umožňuje větší interaktivitu a procvičování probírané látky.

Webinář také zdůrazňuje důležitost spolupráce mezi učiteli při vytváření nadstavbového učiva v rámci „barevných vyučovacích hodin“.

V neposlední řadě webinář představuje systematické vedení žáků k sebehodnocení, které je ve škole zavedeno již od 1. ročníku. Žáci se postupně učí vyjmenovat pozitivní stránky své práce a vyzdvihovat své silné stránky.

Struktura videa:

00:00:06 Představení struktury webináře - Zdeňka Chocholoušková, garantka podpory nadání v NPI ČR.

00:02:16 Systém podpory nadání ve škole v heterogenních třídách – koncepce NPI ČR.

00:03:35 Základní představení kazuistiky systému podpory nadání v ZŠ Klatovy.

00:05:30 Detailní představení systému podpory nadání v ZŠ Klatovy, metodiky a nástroje pro učitele.

00:08:17 Představení systému 5 jednoduchých kroků k podpoře nadání na škole.

00:14:28 Přínos podpory nadání pro učitele a žáka.

00:16:50 Rozhovor s žáky v ZŠ Klatovy.

00:19:04 Rozhovor s Danou Martinkovou, ředitelkou ZŠ Klatovy

00:22:40 Proč ve škole vytvořit vlastní systém podpory nadaných žáků - Lucie Čmejlová, koordinátorka podpory nadání

00:24:45 Tři úrovně podpory nadání - Dana Martinková, ředitelka ZŠ Klatovy

00:32:20 Počáteční výzvy a přínos podpory nadání ve škole - Lucie Čmejlová, koordinátorka podpory nadání

00:38:14 Ukázka „barevné vyučovací hodiny" pro pokročilé žáky vedená učitelkou anglického jazyka Markétou Svobodovou

00:42:49 Analýza videoukázky "barevné vyučovací hodiny - Zdeňka Chocholoušková, garantka podpory nadání z NPI ČR

00:48:04 Ukázka „barevné vyučovací hodiny" vedená učitelkou českého jazyka Simonou Švantnerovou

00:51:04 Analýza videoukázky "barevné vyučovací hodiny - Zdeňka Chocholoušková, garantka podpory nadání z NPI ČR

00:52:38 Diskuze a odpovědi na dotazy diváků

01:03:34 Osvědčené strategie pro výuku nadaných žáků a sdílení online a tištěných materiálů ve škole

01:08:13 Výhody a nevýhody používání žákovských portfolií

01:11:50 Ukázka „barevné vyučovací hodiny" s učitelkou informatiky Simonou Musilovou

01:13:32 Ukázka „barevné vyučovací hodiny" v předmětu informatika s Luďkem Volákem, zástupcem ředitelky školy pro 2. stupeň a koordinátorem ICT

01:16:00 Ukázka „barevné vyučovací hodiny" vedená učitelkou matematiky Annou Šůsovou

01:21:56 Analýza videoukázky "barevné vyučovací hodiny - Zdeňka Chocholoušková, garantka podpory nadání z NPI ČR

01:25:20 Diskuze

01:27:58 Podpora ukrajinských žáků - zkušenosti se začleňováním očima žákyň 5. ročníku

01:29:14 Přínos „barevných vyučovacích hodin" pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

01:34:16 Představení činnosti školního poradenského pracoviště, které vede školní psycholožka Jiřina Anna Hradecká

01:36:34 Diskuze mezi účastníky webináře se zaměřuje na sestavování a fungování školního poradenského pracoviště

01:39:13 Ukázka ze setkání školního parlamentu jako podpůrné aktivity pro žáky přesahující rámec výukového procesu

01:43:07 Diskuze o podpůrných aktivitách zaměřených na žáky s vysokým potenciálem, kteří jsou identifikovány pedagogy ze ZŠ Klatovy

01:45:05 Pozvánka ke sledování videa z jednoho školního dne v ZŠ Klatovy

01:47:27 Dotazy diváků

URL: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ok_9WOm4Feg&feature=youtu.beMohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články