Syn dostává výhrůžné esemesky a začal chodit za školu – jak to řešit?

12.05.2023
Autorský tým NPI ČR
Rodič
Pedagog

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní text přináší tipy, jak řešit situaci, kdy žák má neomluvené absence kvůli obavám z výhružných esemesek. Může v takovém případě třídní učitelka ihned kontaktovat Orgán sociálně-právní ochrany dětí? A jak může situaci řešit rodič?

Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Otázka:

Dobrý den,

Můj patnáctiletý syn nebyl už tři dny ve škole, aniž bych to věděla. Odcházím z domu v půl páté ráno a syna budím po telefonu. Když se ustrojí a nasnídá, odjíždí autobusem do školy. Minulý týden mi volala třídní učitelka, že syn není ve škole a když zjistila že o tom nevím, tak mi hned řekla, že zavolá na Orgán sociálně-právní ochrany dětí a budeme muset na schůzku.

Když jsem se potom syna ptala, proč nebyl ve škole, řekl mi, že dostal výhružnou esemesku, a proto tam nešel. Co mi teď hrozí? Syn má celkem neomluvených 19 hodin. Měla třídní učitelka na takový postup právo? Syn je v pubertě a je to s ním těžké.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vážená paní tazatelko,

reaguji na Váš dotaz ohledně situace s neomluvenou absencí Vašeho syna a komunikace s jeho třídní učitelkou.

Doporučuji Vám domluvit si s třídní učitelkou Vašeho syna individuální konzultaci s tím, že chcete řešit celou situaci především ve prospěch Vašeho syna, což by mělo být i zájmem školy.

Píšete o výhružné esemesce, která byla údajně Vašemu synovi doručena. Nevím, od koho byla a k čemu směřovala, jakou výhrůžku obsahovala. Ale pokud se Váš syn obává jít do školy z důvodu jakýchkoliv výhružek, je nutné tuto situaci neprodleně řešit se školou a jejich zodpovědnými pracovníky. Může se totiž jednat o neřešenou nebo vznikající šikanu. Škola má na takové situace nastavené mechanismy, záležitosti kolem prevence nevhodného či nežádoucího chování žáků většinou řeší školní metodik prevence ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky. Ten je členem tzv. školního poradenského pracoviště, které je součástí každé školy.

Každá škola totiž musí zajišťovat poradenské služby pro žáky i jejich zákonné zástupce, na něž mají ze zákona právo, a to prostřednictvím právě školního poradenského pracoviště, v němž působí výchovný poradce, metodik prevence, popřípadě školní speciální pedagog a školní psycholog. Tito pracovníci by ve škole měli zodpovídat za péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a za žáky, kteří potřebují jakoukoliv individuální podporu při vzdělávání, metodicky vést pedagogy.

Pokud se tedy nedomluvíte s třídní učitelkou, doporučuji se obrátit právě na tyto pracovníky školy nebo domluvit rovnou společné jednání (třídní učitelky, školního metodika prevence a Vás) a stanovit společný postup tak, aby vzdělávání Vašeho syna probíhalo bez zbytečných potíží. Můžete si např. domluvit účinné mechanismy, jak budete docházku syna do školy kontrolovat, jak a kdo na něj bude zvýšeně dohlížet, jakým způsobem si budete předávat s pracovníky školy zprávy a informace.

Jednání s pracovníky Orgánu sociálně-právní ochrany dětí bych se neobávala, proškolení pracovníci Vám mohou být při řešení potíží při výchově syna nápomocni. Mělo by však následovat až po tom, co se škole ve spolupráci s Vámi nepodaří řešit potíže interně.

Postupy při omluvené i neomluvené absenci jsou stanoveny ve školním řádu školy, který je veřejným dokumentem a s nímž musí být všichni zákonní zástupci žáků seznámeni. Doporučuji Vám si tento dokument prostudovat a seznámit se s postupy stanovenými školou.

Na dotaz odpověděla Mgr. Zonna Bařinková, metodička školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR.

Mohlo by Vás zajímat

Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?

Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.

Řešení šikany

Šikana je onemocnění skupiny. Odhalením a odstraněním šikany dáváte najevo, že vám záleží na normách, pravidlech skupiny,  respektování druhých a společného bytí. Šikanu můžete snadno zaměnit za škádlení nebo ubližování (např. on si začal, tak jsem mu to vrátil, a příště naopak). Má svoji přesnou definici, kterou potřebujete znát, abyste mohli postupovat adekvátně. Pojďme spolu termín šikany i ostatní termíny rozklíčovat.

Nadaní žáci a šikana: Možnosti využití sociometrie

Terčem šikany se často stávají mimořádně talentované děti – právě pro svou odlišnost. Přinášíme vám orientační nástroje, které vám pomohou předcházet rozvoji šikany ve školním kolektivu.

Zobrazit další články