Skupinové doučování od dobrovolníků Člověka v tísni

27.05.2020
Petra Macková a autorský tým APIV B
Rodič
Pedagog
Zřizovatel školy

Skupinové doučování, kterým dobrovolníci společnosti Člověk v tísni podporují děti se sociálním znevýhodněním, působí preventivně a rozvíjí různé sociální dovednosti a schopnosti.

Obrázek článku

Ilustrační foto/FOTO: APIV B

Text tematicky navazuje na článek o doučování dětí se sociálním znevýhodněním.

Zkušenosti a informace v článku vycházejí z programu Podpora vzdělávání v rodinách společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Jedná se o jednu ze služeb Programů sociální integrace, která je při sedmi krajských pobočkách Člověka v tísni poskytována dětem ohroženým školním neúspěchem. Program působí od roku 2006, v rámci něj dobrovolníci podpořili individuálním a v některých případech i skupinovým doučováním v rodinách kolem 3 000 dětí. 

Skupinové doučování by měla být zábavná vzdělávací aktivita, na které se podílejí i dobrovolníci. Větší náročnost na přípravu doučovacích hodin vyváží více podpořených dětí. Skupinové doučování je alternativou k individuálnímu doučování. Tato podpora existuje ve dvou formách.

Doučování ve škole

První probíhá ve spolupráci se školami. Učitelé vytipovávají potřebné děti, které se účastní doučovacího kroužku, zpravidla jednou týdně na dvě hodiny. Kroužek je zaměřen na opakování a procvičování školní látky, ale je v něm prostor i na učení hrou a prohlubování kompetencí. Jedná se především o tyto kompetence: rozvoj komunikace, spolupráce, kritického myšlení, aktivního naslouchání a schopnosti porozumění textu. 

Děti jsou na kroužek skupinového doučování přihlašováni svými zákonnými zástupci. Nabídka doučování je zpravidla zprostředkována školou, většinou formou informačních letáků či zařazením skupinového doučování mezi nabídku odpoledních kroužků. Na některých školách třídní učitelé oslovují konkrétní rodiče, u jejichž dětí považují za vhodné, aby na kroužek skupinového doučování docházely.

Externí doučování

Druhou formou je skupinové doučování, které je organizováno například na ubytovnách, v azylových domech nebo přímo v prostorách jejich poboček. Skupinové doučování je efektivní podpůrný nástroj z hlediska počtu zapojených dětí a je rovněž možností, jak podpořit dítě v případě, kdy je doučování v domácím prostředí dítěte z nejrůznějších důvodů znemožněno.

Může mít rovněž nezanedbatelný preventivní charakter. Např. doučovací kroužek u prvňáčků pomůže podchytit případné potíže ve škole dříve, než přerostou ve vážné problémy. Už během první třídy je možné rozpoznat, které dítě bude během školní docházky potřebovat výraznější podporu, a posléze mu může být včas poskytnuta třeba formou individuálního doučování a intenzivnější spolupráce s rodinou a se školou.

Zpětná vazba formou dotazníku

Zpětná vazba od dětí probíhá formou dotazníku, který mapuje klima na doučování i spokojenost jednotlivých dětí s průběhem doučování, je anonymní a děti ho vyplňují zpravidla jednou za pololetí. Ambicí programu je na konci školního roku každému dítěti, které dochází na skupinové doučování, sepsat vzkaz, zprávu nebo profil, který bude slovním hodnocením mapujícím silné stránky dítěte a bude konkrétně popisovat, co se dítěti během školního roku na doučování povedlo. 

Více o skupinovém doučování se můžete dočíst v této reportáži nebo v této metodice jejich pobočky v Praze.  

Mohlo by Vás zajímat

Dítě s ADHD a motivace k učení

S ADHD u dětí se dá velmi efektivně pracovat a správná motivace dokáže divy. Zařaďte do výuky speciální hry pro děti s ADHD, odměňování a pozitivní zpětnou vazbu a pozorujte změny. Přečtěte si i o dalších způsobech motivace k učení.

Přínos portfolií pro profesní rozvoj

Když se učitelé naučí vytvářet a využívat vlastní portfolia, pro další profesní rozvoj se jim taková dovednost bude hodit. V ZŠ Brodek u Přerova si už v praxi ověřili, že s portfolii se dá efektivně pracovat v rámci plánů pedagogického rozvoje.

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Zobrazit další články