logo
logo
Pozvánka na webinář 13. 2. k tématu Diferencované vyučování

Pozvánka na webinář 13. 2. k tématu Diferencované vyučování

07.01.2024
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Třetí díl z třídílné série webinářů umožňuje pedagogickým pracovníkům rozvíjet kompetence pro práci s pestrou třídou, a to se zaměřením na nastavení různé obtížnosti a tempa výuky a umožnění volby obtížnosti výuky žáky samotnými. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

NPI nabízí webinář Heterogenní třída III s aktualizovaným obsahem zaměřený na umožnění různého tempa a obtížnosti výuky. Je založen na využití metodického materiálu NPI ČR, který byl vytvořen jako desetidílná série „Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou“ (dále Desatero) publikovaný na webu zapojmevsechny.cz. Ke každé zásadě Desatera byl vytvořen nástroj pro sebehodnocení, žádoucí profesní rozvoj učitele i kolegiální sdílení zkušeností v podobě check - listu, se kterým se bude na webináři pracovat.

Třetí díl z třídílné série webinářů umožňuje pedagogickým pracovníkům rozvíjet kompetence pro práci s pestrou třídou, a to se zaměřením na nastavení různé obtížnosti a tempa výuky a umožnění volby obtížnosti výuky žáky samotnými. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

V rámci webináře budou mimo jiné představeny pomůcky vytvořené k jednotlivým zásadám Desatera spolu s nabídkou aktivit, v rámci kterých lze pomůcky efektivně využít pro vlastní práci v heterogenní třídě. Webinář se bude soustředit na následující tři zásady Desatera:


Promýšlejme zadání obsahově gradovaných úloh – tipy na realizaci diferencované výuky, na zadávání gradovaných úloh, uzpůsobení obsahu a stupňů náročnosti gradovaných úloh za využití Bloomovy taxonomie cílů.

Umožněme žákům pracovat svým tempem – jak ve výuce zohledňovat individuální učební tempo žáků, tipy na práci s žáky s pomalejším a rychlejším tempem práce, s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými: strukturalizace výuky jako výhoda pro všechny žáky.

Používejme kotvící aktivity pro rychlejší žáky – osvědčené tipy pro využívání kotvících aktivit rozdělených do tří oblastí: kotvící aktivity související s konkrétní vyučovací hodinou, s konkrétním předmětem a napříč předměty.


Přihlašovat se je možné zde: https://www.npi.cz/vzdelavani/15-vzdelavaci-programy/76754-webinar-prace-s-heterogenni-tridou-iii20

Mohlo by Vás zajímat

Metodický průvodce ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Rádi bychom vás informovali o novém metodickém průvodci, který představuje vědecky podložené přístupy ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pozvánka na dubnové a květnové webináře k tématu podpora žáků s OMJ

Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy pracující s dětmi/žáky cizinci odborné webináře rozšiřující jejich kompetence a zároveň nabízející nové pohledy a postupy při práci se třídou, kde jsou vzděláváni též žáci s OMJ. Důležitým tématem webinářů je také výuka češtiny jako druhého jazyka: jak na to, jaké nástroje a jak využívat a pod.

Pozvánka na dubnové prezenční semináře k tématu Práce s heterogenní třídou

Vnímáte práci v heterogenní třídě jako stálou a náročnou profesní výzvu? Národní pedagogický institut ČR nabízí prezenční semináře, jejichž program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.