PODCAST 6.díl: Můj dobrý výkon přičítali náhodě

18.03.2021
Učitel/učitelka
Rodiče

Ve škole Janě hrozila pětka z matematiky. Dnes se při studiu vysoké školy živí jako datová analytička. Jako dítě si připadala hloupá, přitom má IQ 137. Jana má mimořádný talent na matematiku, zároveň má poruchu učení zvanou dysortografie, takže z diktátů pravidelně dostávala pětky. Poslechněte si, jak se poprala s překážkami na startu, včetně nepříznivé sociální situace své rodiny. Moderuje redaktorka Adéla Pospíchalová.O zkušenostech se základní a střední školou, pocitech, obtížích a úspěších si povídáme s šestadvacetiletou studentkou Janou, u které se setkala dysortografie s talentem na matematiku. Nadprůměrné nadání a porucha učení, to je tzv. dvojí výjimečnost, se kterou to ve škole děti nemají snadné. Nadání je totiž často zastíněno poruchou a bez pomoci pedagogů jen těžko vyjde najevo. Během studia na základní škole v letech 2001–2008 Jana nedostala speciální podporu, a spadla proto do škatulky ne příliš chytré a zlobivé žačky. Vzhledem ke špatné sociální situaci ji správnou pomoc nedokázala nabídnout ani její maminka-samoživitelka. Jana nevěděla, jak se samostatně učit a připravovat do školy. I přes ne příliš povzbudivý start se dostala na víceleté gymnázium. Svůj talent na matematiku ale plně odhalila až v sedmnácti, kdy jí hrozilo propadnutí z matematiky a kdy si s pomocí pravidelného doučování osvojila umění „učit se učit“, a získala tak konečně chuť do studia. Se správnou podporou postupně v sobě našla jistotu, radost z učení i z matematiky.


Jana vystudovala magisterský obor humanitních věd na Univerzitě Karlově. V současnosti dokončuje studia statistiky na vysoké škole a pracuje jako datový analytik. Testy inteligence, kterými Jana po ukončení střední školy prošla, ukázaly, že patří mezi jedince s vysoce nadprůměrnou inteligencí. Křestní jméno hosta bylo změněno z důvodu ochrany soukromí.
Další informace:


Co znamená tzv. dvojí výjimečnost?


Tyto děti, které mají na jedné straně výjimečné schopnosti – nadání, ale trpí současně určitým handicapem, bývají v anglické terminologii nejčastěji označovány jako „twice exceptional“. Společným rysem celé této skupiny dětí je, že bývá obtížné je identifikovat. Handicap a nadání se často vzájemně kompenzují, maskují, a proto bývá obtížné je rozpoznat. Tyto děti bývají učiteli označovány většinou jako průměrné. 


Mezi nejčastější kombinace rozumového nadání a diagnózy patří:


  • Nadané děti se specifickými vývojovými poruchami učení, zejména s dyslexií, dysortografií, dysgrafií.
  • Nadané děti s poruchami chování ADHD, ADD.
  • Nadané děti s Aspergerovým syndromem.

Zdroj: https://www.nadanedeti.cz/odborne-zdroje-clanky-dvoji-vyjimecnost
tip_2

Tip: O tématu dvojí výjimečnosti si více můžete přečíst v textech Identifikace rozumově nadaného žáka se speciálními vzdělávacími potřebamiNadaný žák s dyslexií: Jak s ním pracovat.Doporučená literatura:


PORTEŠOVÁ, Š. et al. (2014). Rozumově nadaní studenti s poruchou učení: cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 


PORTEŠOVÁ, Š. (2011). Rozumově nadané děti s dyslexií. Vyd. 1. Praha: Portál. 


PORTEŠOVÁ, Š. (2009). Skryté nadání: psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 


ATTWOOD, Tony. Aspergerův syndrom: porucha sociálních vztahů a komunikace. Překlad Dagmar Brejlová. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 203 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-262-0193-9.

Mohlo by Vás zajímat

Zobrazit další články