PODCAST 5. díl: I učitel se stále učí - pomáhá mu zpětná vazba od žáků i cesty do zahraničí

04.03.2021
Autorský tým APIV B
Rodič
Pedagog

Filipíny, Island, Finsko…Učitel biologie Daniel Pražák nasbíral zkušenosti po celém světě a teď je uplatňuje na pražské Základní škole Strossmayerovo náměstí. Vyptali jsme se ho na zahraniční zkušenosti i na metody získávání zpětné vazby od dětí. Poslechněte si, jak na to.


Daniel Pražák učí na základní škole v Praze biologii, je doktorandem v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, spoluzakladatelem iniciativy Otevřeno a autorem podcastu o vzdělávání Hovory z kabinetu. Ve své školní praxi se žáků rád ptá na jejich názor na výuku a bere ho vážně. 

Redaktorka Adéla Pospíchalová se ho vyptala na zahraniční zkušenosti se „zlobivými“ třídami. Dozvíte se také o osvědčených aplikacích sbírání zpětné vazby od žáků Mentimeter a Unfold, které můžete použít ve svých hodinách.


tip_2Tip: 

Unfold je osvědčený nástroj podložený výzkumem best practice. Díky dotazníku Unfold se můžete dozvědět přímo od žáků, kam dále posunout svoji práci, jakým směrem zaměřit další vzdělávání učitelů i jak žáci vnímají školní klima. Máte zájem vytvořit pro vaši školu dotazník na míru?

Kontakt: 

Jan Juříček
učitel, zástupce ředitele pro pedagogiku na Základní škole Strossmayerovo náměstí
E-mail: jan.juricek@zsstross.cz


Doporučené čtení:

ČAPEK, ROBERT. (2017). Líný učitel. Jak učit dobře a efektivně. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. 

ČAPEK, ROBERT. (2018). Líný učitel. Cesta pedagogického hrdiny. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.

WILIAM, D. A LEAHY, S. (2016). Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy.  Praha: EDUkační LABoratoř, z.s.

STARÝ, K. A KOL. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál. 


Další inspiraci ohledně výuky v základních školách v zahraničí vám může přinést facebooková stránka Otevřeno.


Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články