Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem odvahy

30.03.2020
Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)
Pedagog

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Josef

2.ročník

Nadaný žák

Silné stránky: Žák se dokáže dobře soustředit na práci, pracuje soustavně, vytrvale. Je zaujat novými a složitějšími úkoly. O témata výuky se zajímá, je vnitřně motivovaný.


Slabé stránky: Žák se projevuje někdy „svázaně“ v tom smyslu, že potřebuje dodat odvahy k řešení nových úkolů a má až neúměrné obavy z neúspěchu, což ho v práci brzdí.

Zvládnout samostatně řešit složitější problémy.

Umožnit rozvoj silných stránek a obohatit výuku tak, aby žák pracoval naplno.

Rozvoj matematických schopností nad rámec běžné výuky.

Samostatná práce, práce na problémových úkolech.

  1. Žák bude pracovat v běžných hodinách nad rámec běžného obsahu tak, že výuka bude obohacena připravenými materiály od paní učitelky a od koordinátora pro nadané děti.
  2. Žák bude navštěvovat program „Hlavičky“ 2x týdně.
  3. Žák se bude účastnit 1x týdně hodiny s učitelem pro nadané děti mimo rámec výuky.
  4. Žák bude v péči školního psychologa.

Žák bude hodnocen dle běžných kritérií. Bude také vyhodnocena jeho samostatná práce v intervalech jednoho měsíce při individuálním pohovoru s koordinátorkou pro nadané děti a třídní učitelkou.

V knihovně školy budou k dispozici encyklopedie, pracovní sešity na matematiku a náročnější knihy. 

Učitel diferencuje úkoly pro žáka v rámci třídy, což klade zvýšené nároky na organizační zvládnutí. 

Výstupy z hodin pro nadané žáky nosí žák domů, aby mohl v případě potřeby s rodiči na zajímavých tématech dále pracovat.

Je potřeba zohlednit úzkostnější ladění žáka a podpořit ho v samostatnosti a řešení problémů přiměřenou nabídkou pomoci a podporou ve smyslu povzbuzení. Naučit ho vnímat chybu jako šanci, ne jako prohru. 

PLPP vyhovuje a v nezměněné podobě bude žák prozatím vzděláván v souladu s výše uvedenými opatřeními školy.

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články