Plán pedagogické podpory – podpora čtení a psaní

30.03.2020
Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)
Pedagog

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor pro uplatnění na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy ze čtení i psaní diakritiky. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Jaroslav, 10 let

4.třída

Výukové potíže – ve čtení, psaní diakritických znamének, tvarová záměna písmen b-d

Popis obtíží:

– pomalé tempo při čtení, slabikování;

– chybné čtení písmen b-d;

– problémy ve čtení delších slov, nestíhá tempo třídy;

– obtíže v psaném projevu: vynechávání diakritických znamének, záměna písmen b-d;

– problémy v porozumění čtenému textu.


Silné stránky:

– aktivita, snaha, motivace;

– radost z úspěchu;

– zájem o získávání poznatků a vědomostí.

Získání jistoty při čtení, zvýšení tempa čtení, nácvik rozlišování b-d ve čtení i psaní, nácvik diakritických znamének. 

Individualizace výuky:

– respektování aktuálního tempa, nechat dostatek času na přečtení a pochopení zadání;

– pomoc při čtení delších slov;

– zadávat menší celky;

– využívat párové čtení (po slovech/větách);

– upozorňovat na psaní diakritických znamének, pomáhat se čtením – délka;

– zafixování b-d pomocí různých pracovních listů (formou hry);

– ve výuce dát možnost k předvedení svých předností a vědomostí.

Vyvolávat na čtení jako prvního, dát prostor pro nácvik textu předem (v rámci doučování, domácí příprava), menší celky.

Interaktivní cvičení na IT, nainstalované výukové programy, doplňovací cvičení, připravené pracovní listy na procvičování b-d.

Častá a opakovaná kontrola, povzbuzení, motivace, individuální přístup.

Práce se třídou na téma odlišnosti dětí ve výkonech (každému jde něco jiného, umět se podpořit navzájem).

1x týdně práce se speciální pedagožkou v rámci vyučování.

 • Při hodnocení respektovat potřebu více času pro splnění úkolu, využít menších celků pro práci.
 • Určit kritérium pro splnění úkolu.
 • Hodnotit známkou individuálně dle vědomostí, v čem konkrétně je zlepšení, vést k sebehodnocení.
 • Ocenit snahu i částečné zvládnutí úkolu, povzbuzovat.
 • pracovní sešit: Barevná čeština, Učíme se společně,
 • čtenářské tabulky,
 • krátké texty pro čtenáře,
 • Čtení mě baví 1,
 • pavučinka,
 • pracovní listy b-d,
 • výukové programy na procvičení daných pravopisných jevů,
 • interaktivní cvičení zařazované do výuky,
 • webové stránky: www.skolakov.cz

Seznámení pedagogů vyučujících žáka s plánem pedagogické podpory, respektování potíží žáka a zvolených metod v ostatních předmětech.

Nácvik čtení, psaní, procvičování pravopisných jevů, jejich zafixování, 1 individuální hodina týdně se speciálním pedagogem.

Domácí příprava bude zajištěna v družině školní asistentkou (sdílená). 

Respektovat situaci v rodině, podpora od rodičů dle jejich možností – dohlédnou každý den na přípravu pomůcek, učebnic a sešitů.

Práce se třídou na téma odlišnosti (spolupráce s metodikem prevence).

Nastavená opatření měla efekt – žák je velmi aktivní, snaživý, motivovaný. Čte s větší jistotou, zlepšila se plynulost čtení, lépe čte náročnější slova. V jednodušších slovech je jistější a čtení je rychlejší. Dokonce projevil i zájem o půjčování knih. Čtení ho začalo bavit. Psaní diakritických znamének se také zlepšilo, ale musí ho spíše učitel upozornit, aby nechyboval. Pomáhá mu předčítání délek pro uvědomění si diakritiky. Chyby se snaží napravit. 

Je potřeba stále pracovat na odstranění chybovosti při psaní diakritických znamének, na porozumění čtenému textu. Ve třídě je spolužáky přijímaný, má užší vazbu s dvěma chlapci.

Není potřeba návštěvy ŠPZ, i nadále pokračovat ve stanovených podpůrných opatřeních a ve spolupráci se speciální pedagožkou.

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články