logo
logo
Otevřená komunikace s rodiči na základní škole Strossmayerovo náměstí

Otevřená komunikace s rodiči na základní škole Strossmayerovo náměstí

10.01.2021
Adéla Pospíchalová
Učitel/učitelka
Partnerská a otevřená komunikace s rodiči vyžaduje odvahu a správné metody. Na pražské Základní škole Strossmayerovo náměstí se nezalekli a s rodiči komunikují otevřeně a s respektem. Přečtěte si, jak na to jdou.
Obrázek článku

Foto 1: Základní škola Strossmayerovo náměstí, zdroj: www.presbariery.cz

Otevřeně komunikovat s rodiči neznamená jít rodičům „na ruku“. Jde o to umět rodiče vyslechnout a mluvit s nimi jako dospělý s dospělým. Nenechte si od rodičů mluvit do výuky, ale buďte připraveni obhájit a vysvětlit vaše rozhodnutí v případě dotazů či námitek. Důležitější než vaše názory a emoce jsou v takovém případě věcné argumenty.

Zásady otevřené komunikace na Základní škole Strossmayerovo náměstí

Hlavním spojením rodičů se školou jsou třídní učitelé. Pravidla komunikace si nastavují sami, zpravidla na třídní schůzce začátkem školního roku. Většina učitelů preferuje e-mailovou komunikaci a předem domluvená osobní setkání nad konkrétní záležitostí. Někteří pedagogové dávají rodičům k dispozici i své telefonní číslo.

Možnost zatelefonovat řediteli školy je na ZŠ Strossmayerovo náměstí samozřejmost. Ředitel školy František Rada razí zásadu vstřícnosti vůči rodičům a sám jde příkladem.

„Zpočátku mi taková otevřenost přišla přehnaná, ale postupně jsem musel uznat, že má velký smysl,“ komentuje tento přístup Jan Juříček, který se nedávno stal součástí vedení školy. 

V praxi vypadá otevřená komunikace následovně:

  • Ředitel vždy odepíše na e-mail od rodičů.
  • Je ochoten si s rodiči domluvit osobní schůzku.
  • Když rodič přijde do školy bez ohlášení, ředitel se snaží najít si na něj čas.
  • Telefonní čísla na ředitele (na pevnou linku i na mobil) jsou uvedená na stránkách školy, stejně jako telefonní kontakt na jeho zástupce. Ředitel, pokud zrovna není zaneprázdněn jinou činností, telefony zvedá a na dotazy odpovídá. 

Rodiče tak mají jistotu, že u vedení školy mají dveře otevřené a v případě potřeby budou vyslyšeni. Stejně tak se na ředitele mohou obrátit i učitelé, když se jim nedaří s rodiči domluvit. 

Základní škola Strossmayerovo náměstí 2. Zdroj_www.presbariery.cz

Foto 2: Základní škola Strossmayerovo náměstí, zdroj: www.presbariery.cz

Nástroje otevřené komunikace

Na Strossu mají také jasně nastavené komunikační kanály, aby předešli šumům, nejasnostem a nedorozuměním.

1. Škola OnLine

Mobilní aplikace Škola OnLine slouží žákům i rodičům k prohlížení aktuálního rozvrhu, včetně událostí jako suplování nebo školní akce a k prohlížení hodnocení. Rodiče tak mají přehled o prospěchu i školním programu svého dítěte.

2. Konzultační hodiny

Každý měsíc jsou ve stanovený den učitelé k dispozici rodičům. Konzultace jsou nastavené tak, aby rodiče mohli do školy dorazit až po práci. Škola se jim otevírá mezi 17:00 a 19:00.

„Může se stát, že žádní rodiče za učitelem nepřijdou,“ říká Jan Juříček, zástupce ředitele pro pedagogiku na ZŠ Strossmayerovo náměstí, „ale všichni jsme jim tam k dispozici,“ dodává. Konzultace jsou určené pro rodiče bez přítomnosti dětí. Někteří učitelé také svolávají tripartity – schůzky, kterých se účastní učitel, rodič a žák. Tripartity jsou v kompetenci jednotlivých učitelů, nejsou ve škole zavedené plošně.

3. Třídnické hodiny

Každý týden je jedna hodina v rozvrhu věnovaná třídním záležitostem. „Díky třídnickým hodinám se nám daří předcházet spoustě problémů,“ říká Juříček. Děti mají prostor si s učiteli vysvětlit nejasnosti, věnovat se upevnění kolektivu, pracovat na dobré atmosféře ve třídě a zlepšovat vzájemnou komunikaci. 

Jak rozvíjet otevřenou komunikaci

Školení

Učitelé na ZŠ Strossmayerovo náměstí se mohou účastnit školení věnovaným komunikačním dovednostem. Mezi nejoblíbenější patří T.E.T. - Škola bez poražených, která učí učitele vést komunikaci s dětmi i rodiči nenásilně a otevřeně. Takový způsob komunikace podporuje vzájemné pochopení a dobrou vůli řešit potíže.

Podpora v krizových momentech

Dobrá komunikace pomáhá předcházet vyhroceným situacím. Ale i na ně na ZŠ Strossmayerovo náměstí pamatují. „Vzhledem k tomu, že je naše komunikace opravdu otevřená a transparentní, nemáme nespokojených rodičů mnoho,” říká Juříček. Pokud se nicméně třídnímu učiteli nedaří něco vykomunikovat, najde vždy podporu u speciálních pedagogů či vedení, kteří se schůzky s rodičem na jeho žádost zúčastní. 

Losování: férový přístup v praxi

Stejně jako řada škol i ZŠ Strossmayerovo náměstí řeší problém nedostačujících kapacit. Proto bylo třeba přesunout jednu třídu do školní budovy v Letohradské ulici, asi 6 minut chůze od hlavní budovy. Převážná část rodičů ale chtěla mít dítě na Strossmayerově náměstí. Ředitel se proto rozhodl připravit veřejné losování. K žákům, kteří se sami rozhodli pro Letohradskou, určil zbylé děti los. Kdo z rodičů měl zájem, mohl losování přihlížet a zkontrolovat všechny lístky. Několik rodičů opravdu dorazilo.

Transparentní řešení ožehavého problému předešlo stížnostem rodičů a pomohlo k tomu, že všichni výsledek losování přijali.


Doporučené čtení: Pokud vás zaujalo, jaké postupy a metody používají na základní škole Strossmayerovo náměstí, inspirací pro vás mohou být i další příklady dobré praxe z této školy.

O tématu hodnocení učitelů žáky si více můžete přečíst ve článku pod názvem Učitelé také potřebují vysvědčení.

O tématu sdílení zkušeností mezi učiteli ve škole si více můžete přečíst v článku pod názvem Proč mít na škole zástupce pro pedagogiku.

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Maxe Švabinského v Teplicích inovuje přístup k žákům a žákyním ze sociálně znevýhodněného prostředí – část 3.

Škola Maxe Švabinského v Teplicích, kterou navštěvuje vyšší počet žáků a žákyň ze sociálně znevýhodněného prostředí, se rozhodla začlenit do svého poradenského týmu sociální pedagožku. Tento krok byl realizován díky účasti školy v projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR. Ve třetí, závěrečné části této série se budete moci dočíst o tom, jak nová členka týmu pomáhá žákům a žákyním druhého stupně s přechodem na střední školy a odborná učiliště a jak zvládá komunikační výzvy s rodiči.

PODCAST 54: Školské rady: Nevyužitý potenciál klíčového pilíře českého vzdělávacího systému

Nikola Křístek, odborník na školskou legislativu, školní evaluaci a rozvoj demokratické kultury ve školách, odpovídá na otázky moderátorky Marty Kozdas o významu školské rady v rámci školského systému a o tom, kdo bývá jejími členy. V rozhovoru se také dozvíte, jak jsou školské rady zakotveny v českém vzdělávacím systému jako nezávislý orgán a jaký je jejich současný význam a funkce.

Zobrazit další články