Individuální vzdělávací plán pro nadané dítě

03.04.2020
Irena Cakirpaloglu, NPI ČR
Pedagog

Individuální plán pro nadané žáky s důrazem na oblast matematiky může vypadat třeba takhle. Matematické nadání je potřeba rozvíjet, a proto si zaslouží svůj vlastní IVP. Máme ho pro vás. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Pedagogicko-psychologická poradna 

Pedagogicko-psychologická poradna 

Žák nadaný v mnoha oblastech, s mimořádným nadáním v matematice

obohacovat učivo nad rámec ŠVP nebo předkládat ŠVP v náročnějších variantách, akcelerovat učivo matematiky 

Matematika

 • využívat metody problémového vyučování (tvořivé a problémové úlohy), které vyžadují hledání nových cest a řešení, komplexnější slovní úlohy v matematice s více operacemi, rébusy
 • méně drilu, tam kde se prokáže zautomatizování daného učiva
 • využívat metody projektového vyučování (krátkodobé a dlouhodobé, samostatně, nebo ve skupinách)
 • využívat metody diferencované výuky
 • rozvíjet dovednost samostatné práce s informacemi (vyhledávání z různých zdrojů, zpracování textů, referáty, prezentace, kreativní psaní)
 • využívat metody kritického myšlení napříč všemi předměty
 • rozvíjet schopnosti argumentace a prezentace
 • využívat možnosti gradace úloh
 • využívat možnosti průřezových témat
 • obohacovat učivo nad rámec ŠVP všude tam, kde žák projeví zájem
 • překládat učivo v náročnějších variantách a akcelerovat jej zejména v matematice
 • pracovat s chybou jako s nedílnou součástí procesu učení

Reálné výstupy by měly odpovídat očekáváným výstupům ŠVP pro 3. ročník.

 • využívat kooperativní učení, volit skupiny s podobně laděnými žáky
 • zařazovat samostatnou práci, tam kde je dostatečná automatizace znalostí a dovedností
 • v hodinách čtení a prvouky využívat alternativní texty, podpořit v samostatných projektech na dané téma
 • podporovat žáka na mimoškolních aktivitách a soutěžích 

napříč jednotlivými předměty zadávat úkoly na úrovni vyšších stupńů Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů, eliminovat mechanické činnosti v případě zautomatizování učiva 

 • písemné, ústní
 • hodnocení stupnicí 
 • uplatňovat prvky formativního hodnocení, vést žáka k pozitivnímu sebehodnocení
 • žák bude hodnocen stupněm prospěchu v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 • matematika pro bystré a nadané žáky (Budinová I. a kol.); Hlavolamikon (Pelánek, R.); Zábavná matematika (Bomerová, E.)
 • deskové hry: Smart Games (Mindok), Rušná hodinka (Nob Yoshinagakara), Qwirkle, Hlavolam Tantrix 

Nejsou.

 pravidelné schůzky pedagoga s rodiči 

Plnění úkolů, pravidelná příprava na školu 

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články