Individuální doučování dětí se sociálním znevýhodněním

28.05.2020
Petra Macková a autorský tým APIV B
Rodič
Pedagog
Zřizovatel školy

Individuální doučování dětí se sociálním znevýhodněním může s dobrovolníky probíhat doma i mimo domov, a nakonec se z něj může vyvinout i skupinové doučování. Výsledkem je v každém případě lepší prospěch a pocit dětí.

Obrázek článku

Ilustrační foto/FOTO: APIV B

Text tematicky navazuje na článek o doučování dětí se sociálním znevýhodněním.


Zkušenosti a informace v článku vycházejí z programu Podpora vzdělávání v rodinách společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Jedná se o jednu ze služeb Programů sociální integrace, která je při sedmi krajských pobočkách Člověka v tísni poskytována dětem ohroženým školním neúspěchem. Program působí od roku 2006, v jeho rámci dobrovolníci podpořili individuálním doučováním v rodinách kolem 3 000 dětí. 

Domácí doučování

Individuální doučování probíhá přímo v rodině dítěte. Dobrovolník za ním dochází jednou týdně na dvě hodiny, během kterých mu pomáhá se vším, co je potřeba. Kromě práce s dítětem jsou dobrovolníci a pracovníci v úzkém kontaktu také s rodiči, pro které přináší doučování mnoho povinností. Mimo jiné musí být vždy při doučování přítomni, zajišťují adekvátní podmínky na domácí přípravu či kontrolují splnění zadaných úkolů. Dobrovolníci se snaží rodiče vtáhnout do školního dění, domácí přípravy a do aktivního zájmu o dítě obecně. Rodiče tím získávají potřebné informace a kompetence.

Pro řadu dětí je těžké vložit důvěru v cizího dospělého. To, že doučování probíhá doma, může dítěti zejména při prvních kontaktech pomoci cítit se bezpečně. V průběhu času dítě společně s dobrovolníkem vytváří svůj prostor, kde se může pravidelně učit. To umožňuje připravit aktivity, do kterých se mohou zapojit i rodiče a usnadnit tak další spolupráci. Přítomnost rodiče na doučování je nezbytná také proto, že za dítě nese zodpovědnost právě on (nebo jiný zletilý člen domácnosti), ne dobrovolník. Stejně tak je na rodině, aby připravila bezpečné podmínky pro doučování. Dobrovolník může pracovat s věcmi, které dítě běžně ze svého života zná, má je doma. Zároveň je dobré mu rozšiřovat obzor formou nových pomůcek, prostřednictvím kterých může danou látku lépe pochopit. U doučování jsou často přítomni i mladší sourozenci doučovaného dítěte, kteří se, byť jen pozorováním, mohou mnohé naučit. I jim je dobré připravit drobné úkoly, které mohou vypracovávat.

Výsledky a cíle doučování

Dlouhodobější práce v rodině by se měla odrážet například v posílení sebevědomí dítěte, zaujetím pro učení, těšením se na doučování ze strany dítěte, lepšími známkami v žákovské knížce, větší samostatností při přípravě domácích úkolů aj.

S rodinou uzavírá pracovník služby zakázku. Zakázky a cíle spolupráce jsou různé, často se odvíjejí od míry vnitřní motivace jednotlivců, délky zapojení do programu, ale i míry sociálních kompetencí. Zakázkou tedy může být například: 

  • příprava na zápis do ZŠ
  • podpora v domácí přípravě dítěte s rodičem
  • změna ZŠ
  • zlepšení školního prospěchu jako prevence předčasného odchodu z hlavního vzdělávacího proudu aj. 

Doučování mimo domov

Doučovat dítě v domácnosti není možné v případě výskytu patologických jevů v domácnosti, nebo kvůli nevyhovujícímu zázemí. Nejde jen o prostory, mnoho dětí nemá svůj klidný kout nebo pokoj, a přesto lze zajistit podmínky zabezpečující klid pro doučování. V některých případech je spolupráce rodiny slabší nebo je z jiných objektivních důvodů doučování doma nereálné a vhodné podmínky zajistit nelze (např. příliš početná domácnost ve velmi malém prostoru, přítomnost náročných mladších dětí nebo jiných rušivých členů domácnosti, ale i velká vzdálenost školy od místa bydliště, kdy doučování ve škole nebo v jiných prostorách může být logisticky výhodné pro všechny). V případě doučování mimo domácnost je třeba, aby dítě bylo motivované a rodiče byli schopni zajistit jeho docházku. Skupinové doučování realizované v daném místě může být v této situaci rovněž řešením. Často se stává, že pracovník služby v momentě, kdy má více dětí, které nemohou být doučovány doma, ale jsou motivované a doučování potřebují, ke skupinovému doučování jako alternativě přistoupí. 

Spolupráce Člověka v tísni s ostatními institucemi

Pracovníci v rámci této doučovací služby také spolupracují s poradnami, specialisty či úřady, je-li to potřeba. Může se jednat o mediaci případných konfliktů, nedorozumění nebo nejasností mezi těmito institucemi a rodiči konkrétních dětí. V praxi se nejčastěji jedná o doprovod rodičů s dětmi na vyšetření do těchto institucí a vysvětlování práv a povinností rodičů v této oblasti. V ideálním případě jsou pracovníci v kontaktu i s učiteli, aby tak měli jasný přehled, v čem konkrétně potřebuje dítě pomoct.

S většinou rodin si pracovníci kromě zakázky definují i cíle spolupráce a vytvářejí jednoduchý individuální plán spolupráce. Ukázky plánu najdete v příloze. 

O službě doučování více zde. A zde si můžete přečíst příběh jednoho ze zapojených dětí. 

Příloha: Ukázky individuálních plánů spolupráce s klientem

Mohlo by Vás zajímat

Dítě s ADHD a motivace k učení

S ADHD u dětí se dá velmi efektivně pracovat a správná motivace dokáže divy. Zařaďte do výuky speciální hry pro děti s ADHD, odměňování a pozitivní zpětnou vazbu a pozorujte změny. Přečtěte si i o dalších způsobech motivace k učení.

Přínos portfolií pro profesní rozvoj

Když se učitelé naučí vytvářet a využívat vlastní portfolia, pro další profesní rozvoj se jim taková dovednost bude hodit. V ZŠ Brodek u Přerova si už v praxi ověřili, že s portfolii se dá efektivně pracovat v rámci plánů pedagogického rozvoje.

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Zobrazit další články