Dítě se závažnou zdravotní diagnózou

22.12.2019
Nikola Křístek
Rodič
Pedagog

Závažná diagnóza je pro všechny, kterých se týká, bezesporu traumatizující záležitost. Celá rodina vynakládá maximální úsilí k tomu, aby se s nastalou situací vyrovnala, a zaslouží si vaši plnou podporu a empatii. Tady je pár zásad a tipů, jak na to.

Obrázek článku
Ilustrační foto / FOTO: APIV B

Co je míněno závažnou zdravotní diagnózou?
Žák/žákyně je po vážném úrazu, po infekčním onemocnění s fatálními následky, má chronické onemocnění, vážnou metabolickou poruchu anebo se zhoršující se prognózu u nevyléčitelného onemocnění.

Zásady a jak na to
Mějte na paměti, že vážně nemocné dítě i jeho rodiče mají úplně jiné hodnoty a starosti, než jaké byste jako učitelé možná očekávali. Nemají školu a vzdělávání jako prioritu, řeší především zdraví. Škola (učitelé, asistenti, ale i vedení školy nebo školní jídelna) by rodičům a dítěti měla v této závažné životní situaci podat pomocnou ruku, ne lpět striktně na svých zásadách a pravidlech.

Dítěti se závažným onemocněním, které mu umožňuje navštěvovat školu, pomůžete úpravou vzdělávacího programu s ohledem na jeho zdravotní stav. Předpokladem je, že vás rodič o zdravotním stavu svého dítěte pravdivě informuje. Vyhraďte si na schůzku s rodičem dostatek času. Je nezbytné, aby vám rodič mohl podrobně popsat zdravotní stav svého dítěte a vysvětlit, co je dítě schopno za dané situace zvládnout, jaká má omezení, jaký je jeho psychický stav apod.

Kvůli nutné úpravě vzdělávacího programu (metody, výstupy, hodnocení, organizace…) doporučte rodiči s dítětem navštívit  školské poradenské zařízení (ŠPZ). Rodiče při návštěvě ŠPZ předloží zdravotní dokumentaci dítěte. Na jejím základě vypracuje ŠPZ dítěti Doporučení ke vzdělávání. Neumožňuje-li zdravotní stav dítěti přijít, samozřejmě stačí, když do ŠPZ dorazí jen rodič, na tom se domluvíte předem.

Na základě informací od rodičů a Doporučení ŠPZ sestavíte ve spolupráci se speciálním pedagogem individuální vzdělávací plán (IVP). IVP vychází z potřeb dítěte a měl by být konzultovaný se všemi jeho vyučujícími a s vedením školy. V Doporučení ŠPZ ani v IVP nesmí být uvedeny citlivé informace o zdravotním stavu. IVP aktualizujte podle vývoje zdravotního stavu.

Co se týče práce s třídním kolektivem, smrtelná diagnóza dítěte je vždy důvěrná a nemůžete ji  bez souhlasu rodičů a dotyčného dítěte nikomu sdělovat. Se spolužáky si také promluvte o tom, že se dotyčné dítě necítí psychicky anebo fyzicky dobře, potřebuje odpočívat apod. Pomůže vám s tím některá skupinová aktivita – například Kruh přátel (metodika Vytváření Kruhu přátel občasného sdružení Rytmus, viz příloha 1) – anebo využijte pomoci školního psychologa. 

Dítěti se závažným onemocněním, které mu umožňuje navštěvovat školu, pomůžete úpravou vzdělávacího programu s ohledem na jeho zdravotní stav.
Dítěti se závažným onemocněním, které mu umožňuje navštěvovat školu, pomůžete úpravou vzdělávacího programu s ohledem na jeho zdravotní stav.
 

U dítěte se závažnou zdravotní diagnózou uplatníte tato podpůrná opatření:

  • zkrácené vyučování – omezení počtu vyučovacích hodin
  • odebrání některých vyučovacích předmětů, které by mohly zdravotní stav zhoršit nebo je dítě není schopno zvládnout
  • snížení výstupů školního vzdělávacího programu až k možnému minimu
  • slovní hodnocení (především motivační nebo formativní – popisující proces, ne výsledky) během školního roku i na vysvědčení
  • dopomoc asistenta pedagoga nebo osobního asistenta
  • možnost odpočinku v klidové části školy
  • dvě sady učebnic – jedna zůstává ve škole, jedna doma
  • omezení testových situací (minimalizování stresu)
  • informace o zásadách stravování, vyžaduje-li to zdravotní stav 
  • informace o podávání medikace (čas, kontrola), vyžaduje-li to zdravotní stav 
Medikaci dítěti vydává pověřený učitel, a to s předchozím souhlasem rodičů; starší dítě si také medikaci, po dohodě s rodiči, může brát samo – vše probíhá po domluvě s vámi.

Tip:

Na Zapojmevšechny.cz najdete také vzorový individuální vzdělávací plán pro žáka se závažnou zdravotní diagnózou:

Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka se závažnou zdravotní diagnózou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)


 

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články