VIDEO: Žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ve třídě

Do vaší třídy přijde žák s odlišným mateřským jazykem. Neumí česky, nikdy do české školy nechodil a vy zase nemluvíte jeho jazykem. Často může na nové prostředí reagovat nežádoucím chováním. Může se vám zdát, že je apatický, nevyvíjí snahu, nespolupracuje nebo se chová agresivně. Stres pociťujete nejen vy jako pedagog, ale také žák. Znáte jeho příběh? A víte, kde hledat radu? V krátkém videu přinášíme několik rad pro začlenění žáka s odlišným mateřským jazykem do života třídy.

Tipy pro úspěšné začlenění žáka s odlišným mateřským jazykem

  1. Podejte pomocnou ruku hned na začátku. Pomůžete nejen žákovi s odlišným mateřským jazykem, ale i celé třídě. Pokud se žák ve škole cítí vítán a zažívá přijetí, stoupá jeho motivace k učení, a minimalizujete tak výchovné problémy. Když dobře zvládne první dny ve škole, rychleji se zapojí do chodu třídy a nastartuje cestu ke školnímu úspěchu. To vám ulehčí práci a pozitivně ovlivní atmosféru ve třídě.

  2. Zapojte do života školy celou rodinu. Zlepší se motivace žáka a sníží se problémy v komunikaci.

  3. Zajistěte žákovi adaptačního koordinátora.

  4. Propojte žáka s českým spolužákem, který mu ukáže školu, doprovodí ho o přestávkách a představí ho spolužákům. Nezapomeňte, že průvodce je dobré střídat.

  5. Zajistěte žákovi co nejdříve jazykovou přípravu v češtině. Potřebuje se co nejrychleji naučit základy češtiny. Potřebuje rozumět dění okolo sebe, domluvit se se spolužáky a říct, co chce.

  6. Zapojte žáka do činností ve třídě, které nevyžadují znalost češtiny.

  7. I když ze začátku nebude žák schopný se zapojit do většiny výukových předmětů jako čeští spolužáci, nenechte ho jen tak sedět. V každé hodině mu přidělte aktivitu, při které se naučí pár slovíček a frází. Dejte mu čas, buďte trpěliví. I když ze začátku nemluví, neznamená to, že se neučí – pasivní znalost je vždy větší než aktivní.

  8. Umožněte žákovi zažít úspěch – proberte s ním a jeho rodiči, jaké jsou jeho zájmy, v čem je šikovný a umožněte mu projevit jeho silné stránky ve výuce i v zájmové činnosti.

Video vzniklo v autorské dílně Mgr. Alice Kourkzi, garantky vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a žáků nadaných, Mgr. Halky Smolové Závorové, metodičky pro vzdělávání, a redaktorky Kateřiny Mikulcové z Národního pedagogického institutu.

Další informace k žákům s OMJ najdete na stránkách Národního pedagogického institutu:

https://cizinci.npi.cz/

Odborníci z Národního pedagogického institutu pro vás bezplatně přeloží, co potřebujete, zajistí tlumočení nebo prostředky na adaptačního koordinátora i jeho metodickou podporu. 

Zprostředkováváme také kontakty na další organizace nabízející pomoc žákům s OMJ a jejich rodičům:

www.inkluzivniskola.cz

www.inbaze.cz

www.icpraha.cz

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?
Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.
Plán pedagogické podpory – potíže s komunikací a výslovností
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor, který uplatníte ve školce u dětí, které s vaší laskavou pomocí zvládnou potíže s komunikací nebo výslovností. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.