VIDEO: Jak zlepšit komunikaci rodičů a učitelů? Ředitelé mají řadu možností

Rodiče mívají někdy na výuku svého dítěte specifické požadavky, popřípadě učitelům nevyžádaně radí nebo si na ně chodí stěžovat k vedení školy. To by mělo mít pro podobné případy nastavené postupy, podporovat své pedagogy, ale zároveň se snažit vztahy s rodiči rozvíjet. Zástupkyně ředitele Lenka Pechátová popisuje, jak komunikaci s rodiči řeší Základní a mateřská škola Lyčkovo náměstí v Praze.

V dalším videu pod názvem „Kodex komunikace mezi učiteli a rodiči“ pak vysvětlila, proč je dobré mít pro tyto případy pravidla sepsaná – záznam naleznete ZDE.

00:29 Co je potřeba si ujasnit, pokud se chce rodič přijít podívat na vyučování?  V první řadě s návštěvou musí souhlasit sám učitel a musí být také vyjasněn smysl a účel návštěvy. Rodič by neměl přicházet kontrolovat anebo hodnotit činnost učitele, říká zástupkyně ředitele Lenka Pechátová.

01:25 Školská rada může být vhodný způsob, jak zapojit rodiče do činnosti školy. Rodiče se mohou takto aktivně zapojit do školních akcí, například upořádat každoročně školní zahradní slavnost. 

02:15 Má smysl snažit se zapojit i pasivního rodiče? Každý rodič má právo volby a vlastní odpovědnost, do jaké míry se chce zapojit do činnosti školy, pokud to není proti zájmům dítěte.

03:15 Jak postupovat, pokud se rodiče místo řešení konfliktu s učitelem obrátí přímo na vedení školy? Vedení by je mělo vyslechnout bez hodnotícího komentáře, následně je nutné k další společné schůzce přizvat vždy i učitele a také žáka, pokud se ho problém týká.

04:11 Co dělat, pokud rodič dává učitelům nevyžádané rady? Je třeba, aby si pedagog dokázal nastavit pevné mantinely a vymezit, kdo má za co odpovědnost. 

04:54 Jak si může pedagog vybudovat větší jistotu v kontaktu s rodiči – důležitá je podpora vedení školy.

05:27 Jak vzdělávat učitele a asistenty pedagoga ohledně jednání s rodiči? Vedení školy by jim mělo vyhradit čas na pravidelné vzájemné sdílení zkušeností z praxe, metod a informací, supervizi a účast na školeních, o která učitelé projeví zájem.

07:50 Jak komunikovat s rodiči ohledně toho, že ve třídě se bude vzdělávat žák se speciálními vzdělávacími potřebami? V první řadě je třeba otevřeně popsat, jak bude výuka fungovat.

09:10 Zpětná vazba od rodičů je pro školu důležitá, je tedy dobré dělat například ankety (anketa pro rodiče ke stažení pod videem).

10:39 Jakým způsobem vylepšit komunikaci mezi rodiči a školou? Vedení by této oblasti mělo věnovat pozornost a hovořit s pedagogy o tom, co je potřeba s rodinami žáků řešit. 

12:03 Klima otevřenosti, bezpečí, možnosti vyjádřit se, projevit se a důvěry je nutným předpokladem pro úspěšnou spolupráci s rodiči, říká Lenka Pechátová.


Dokumenty zobrazené ve videu naleznete ke stažení zde: 

Příloha 1: Anketa pro rodiče - ZŠ a MŠ Praha 8, Lyčkovo nám.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Když se otevřete rodičům, otevřou se oni vám. Jak zlepšit komunikaci ve školce
Učitelé z mateřinek, jak si rozumíte s rodiči svých žáčků? Někteří pedagogové tvrdí, že kontakt s rodiči je na jejich práci vlastně to vůbec nejtěžší a nejvíc stresující. Čím to ale je? Problém obvykle bývá v komunikaci a často netkví tolik v tom, co se říká, ale v tom, jak a kdy se to říká. Podívejme se napřed na to, odkud vítr vane, a pak se pojďme zamyslet nad tím, jak si můžete lépe porozumět.
Den otevřených dveří pro rodiče
Aby rodiče mohli zažít běžný den svých dětí ve škole, pořádá děčínská ZŠ Den otevřených dveří jen pro ně. Rodiče se účastní výuky a pomáhají tak zlepšovat klima třídy.
VIDEO: Tipy pro učitele – jak nastavit pravidla pro jednání s rodiči?
Práce učitele s sebou automaticky přináší i nutnost jednat s rodiči, což nemusí být vždycky zcela bezproblémové. Je dobré se na tyto situace dopředu připravit, umět si stanovit zdravé hranice a dokázat správně komunikovat. S tím vám pomůže zkušená učitelka a lektorka „Školy bez poražených“ Kateřina Vrtišková, která se ve videu podělí o své tipy a praktické ukázky.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.