logo
logo
Co mám dělat když… začínám učit češtinu jako druhý jazyk

Co mám dělat když… začínám učit češtinu jako druhý jazyk

30.12.2021
Autorský tým NPI ČR
Učitel/učitelka
V českých školách každý rok přibývají žáci, pro které čeština není mateřským jazykem. Často do školy vstupují s žádnou nebo velmi malou znalostí češtiny. Od samého počátku potřebují co nejintenzivnější jazykovou přípravu, aby se mohli co nejdříve zapojit do výuky, života ve škole i po vyučování. V krátkém videu přinášíme několik rad pro výuku češtiny jako druhého jazyka.Jak na výuku češtiny jako cizího jazyka? 

Vzpomeňte si, jak jste se sami učili cizí jazyk. Co konkrétně vám pomáhalo? Co vás naopak odrazovalo? A co říkají žáci ve vaší škole anebo vaši kolegové jazykáři o výuce a učení se cizímu jazyku? Co jim pomáhá?

Žáci, kteří mají češtinu jako odlišný mateřský jazyk, se češtinu učí zcela jinak než ti, pro které je čeština rodným jazykem. Říkáme, že se češtinu učí jako druhý jazyk. Výuka češtiny jako druhého jazyka je postavena na podobných principech jako výuka cizích jazyků – angličtiny, francouzštiny nebo němčiny. Zcela se liší od výuky českého jazyka a literatury pro rodilé mluvčí, tak jak ji znáte z české školy.

V rámci výuky češtiny jako druhého jazyka se rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti:

  • mluvení

  • poslech

  • čtení

  • psaní

Výuka češtiny jako druhého jazyka se podobá nabalování sněhové koule. Je vhodné postupovat pomalu, krok po kroku. Na začátku se soustřeďte na jednoduché fráze, pozdravy, poděkování, prosby. Slovní zásoba by měla být vždy spojená s tím, co žáka bezprostředně vizuálně obklopuje – rodina, třída, škola. Zaměřte se na poslech a mluvení: žák potřebuje češtinu, aby jednak porozuměl, jednak se domluvil s druhými, a byl tak schopen navázat a rozvíjet sociální kontakty. Je proto vhodné pamatovat na to, že gramatika je v rámci výuky češtiny jako cizího jazyka prostředkem, nikoliv cílem.

Vzdělávací obsah češtiny jako druhého jazyka je popsán v Kurikulu češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání. Určuje, co by mělo být náplní hodin češtiny jako druhého jazyka.

Vyberte si učebnici s metodikou, přečtěte si metodiku výuky češtiny jako druhého jazyka, navštivte seminář NPI ČR k výuce češtiny jako druhého jazyka.


Video vzniklo v autorské dílně Mgr. Alice Kourkzi, garantky vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a žáků nadaných, Mgr. Halky Smolové Závorové, metodičky pro vzdělávání, a redaktorky Kateřiny Mikulcové z Národního pedagogického institutu. 


Další informace k žákům s OMJ najdete na stránkách Národního pedagogického institutu: 

https://cizinci.npi.cz/

Odborníci z Národního pedagogického institutu pro vás bezplatně přeloží, co potřebujete, zajistí tlumočení nebo prostředky na adaptačního koordinátora i jeho metodickou podporu. 

Zprostředkováváme také kontakty na další organizace nabízející pomoc žákům s OMJ a jejich rodičům: 

www.inkluzivniskola.cz

www.inbaze.cz

www.icpraha.cz


Mohlo by Vás zajímat

Pomoc asistenta pedagoga a čeština pro cizince – příběh Kwin

Jak vypadá adaptace žákyně s odlišným mateřským jazykem (OMJ) z jejího vlastního pohledu? Jak jí pomohla péče asistentky pedagoga a kurzy češtiny pro cizince? Její zkušenosti se vám mohou hodit i pro děti s jiným odlišným mateřským jazykem.

Zobrazit další články