logo
logo
Pozvánka na dubnové prezenční semináře k tématu Práce s heterogenní třídou

Pozvánka na dubnové prezenční semináře k tématu Práce s heterogenní třídou

10.03.2024
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Třídní učitel/ka
Vnímáte práci v heterogenní třídě jako stálou a náročnou profesní výzvu? Národní pedagogický institut ČR nabízí prezenční semináře, jejichž program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

Obsah vzdělávacího programu zahrnuje následující oblasti: Heterogenita žáků třídy ZŠ a její projevy, způsoby interpretace a využití odlišnosti žáků ve vzdělávacím kontextu, identifikace speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ v heterogenní třídě, vytváření bezpečného prostředí a pozitivního klima ve třídě s žákovskou diverzitou, uspořádání flexibilních žákovských skupin a tříd, podpora podnětného prostředí pro realizaci výuky, aplikace principů individualizace a diferenciace ve výuce, podpora žákovských kooperací. 

V měsíci dubnu nabízíme semináře v následujících krajích: 

NPI Karlovy Vary     
3. 4. 2024 
odkaz na přihlášení zde
NPI Hradec Králové    
15. 4. 2024 
odkaz na přihlášení zde
NPI Olomouc
18. 4. 2024
odkaz na přihlášení zde
NPI Pardubice
26. 4. 2024  
odkaz na přihlášení zde
NPI Ústí nad Labem
30. 4. 2024 
odkaz na přihlášení zde
NPI Jihlava30. 4. 2024odkaz na přihlášení zde


Těšíme se na Vaši účast.

Mohlo by Vás zajímat

Art and Science v kampusu VŠB-TU Ostrava

Ve čtvrtek 5. 9. 2024 v kampusu VŠB-TUO v Porubě představíme univerzitu nejen jako instituci pro vzdělávání, vědu a výzkum, ale také jako místo kreativního myšlení s přesahem do umění a tvořivosti. Těšte se na komentované ukázky, technické dílny a soutěže, umělecké workshopy, výstavy a hudební vystoupení. Podrobnější informace vám pošleme v přípravném týdnu, ale přihlásit svou školu můžete už nyní: https://www.zlepsisitechniku.vsb.cz/program/1213. (Foto zdroj: Freepik)