logo
logo
Čeština jako druhý jazyk – Střední školy, do úrovně A2

Čeština jako druhý jazyk – Střední školy, do úrovně A2

11.01.2024
Učitel/učitelka
Obrázek článku(do úrovně 2 kurikula češtiny jako druhého jazyka/A2 SERRJ)

Materiál pro podporu integrace na SŠ

 • Jiroutová M., Kenderová K., Titěrová K.: Průvodce světem vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na SŠ, (META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání, 2022) možnost koupě
 • Check-list podpory pro SŠ, (META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání, 2023)


Učebnice a materiály pro výuku češtiny jako druhého (cizího) jazyka

 • Bulejčíková, P., Dvorská, V., Převrátilová, S., Šormová, K., Švíbková, Z.: Paráda: Učíme se česky!Praha, FF UK (2022), volně dostupné – učebnice, Texty poslechových cvičení – volně ke stažení, metodická příručka k využití učebnice Paráda: Učíme se česky!
 • Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince A1 a A2. Edika (2017, 2016, 2013) – možnost koupě
  • Každá lekce je složena z částí minidialogy, slovní zásoba, dialogy, gramatika, čtení, poslech. Součástí jsou i české reálie. Učebnice je doplněna o nahrávky.
 • Holá, L.: Česky krok za krokem 1 (A1-A2). Akropolis (2016, 2017) – možnost koupě
  • Učebnice je k dostání v anglické, německé a ukrajinské verzi. Je doplněna o pracovní sešit slovníček a CD.
 • Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis (2013) – možnost koupě
  • Čítanka obsahuje sedmnáct adaptovaných textů známých českých autorů. Důraz je kladen na porozumění a rozšiřování slovní zásoby. Knihu doplňuje CD.
 • Meta o. p. s. Materiály do výuky. Inkluzivniskola.czvolně dostupné
  • Pracovní listy a nápady do výuky pro doplnění a rozvíjení základních komunikačních situací.
 • Havlíková D., Ošmera R.: Česky s vlaštovkou 3, Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých (AUCČJ, 2021), volně ke stažení
 • Havlíková D., Hradilová D., Ošmera R.(ed.): Česky s vlaštovkou 4Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých (AUCČJ, 2023), volně ke stažení
 • Holá L., Čeština expres (START), (Akropolis, 2022), pro začátečníky (A0), možnost koupě
 • Cvejnová J., První pomoc v češtině – Speciální učební materiál pro Ukrajince, NPI ČR (2022), volně ke stažení
 • Keep Czeching, https://keep-czeching.com/ , cílem je primárně on line procvičování češtiny ve volných chvílích, jedná se o  kratší audia doplněná několika interaktivními cvičeními na porozumění,  slovní zásobu a odpovídající gramatiku, vše lze stáhnout i jako pracovní list ve formátu PDF. Některé lekce jsou zdarma, jiné jsou přístupné za minimální předplatné přes platformu Herohero.


Metodiky a odborná literatura pro učitele

 • IC. Rodinný kurz. Prahavolně dostupné
  • Videosemináře pro učitele dětí i dospělých doplněné o výukové materiály.
 • Nosálová, B. a kol.: Učíme češtinu jako druhý jazyk. META, o.p.s.volně ke stažení
  • Nezbytná příručka pro všechny, kteří začínají učit češtinu jako druhý jazyk. Množství odzkoušených tipů a nápadů na oživení výuk je doplněno o rady, jak pracovat s žáky s OMJ a jak je efektivně začlenit do konkrétních aktivit.


Pomůcky a materiály pro rozvoj komunikačních kompetencí žáků

 • Speciálně pedagogické pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Hronová, A., Štindlová, B.: Učíme se (nejen) česky. Učebnice češtiny pro neslyšící děti. Jazykové centrum ULITA (2011)

 

Nástroj pro hodnocení aktuální úrovně osvojení češtiny u žáka s OMJ a vybraných
jazykových a mimojazykových faktorů – modifikace pro SŠ (zjištění do úrovně B1 SERRJ)

Učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině -SŠ

 Rozhovor se žákem s odlišným mateřským jazykem – SŠ


Širší výčet literatury

 • Antošová, J. a kol.: Třesky plesky, uč se česky! Čeština pro gymnázia 1. Staatsministerium für Kultur 2005.
 • Antošová, J. a kol.: Uč se česky, je to hezký! Čeština pro gymnázia 2. Staatsministerium für Kultur 2008.
 • Austova, K. a kol.: Čeština 2 – Tschechisch für die Sekundarstufe I. NÖ Landesakademie: NÖ-Sprachkompetenzzentrum 2011.
 • Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince A1 a A2,učebnice a cvičebnice. Edika 2017, 2016, 2013.
 • Bischofová, J. a kol.: Čeština pro středně a více pokročilé (učebnice a pracovní sešit). Univerzita Karlova 2008.
 • Brouček, L. a kol.: Čeština do práce: Audiovizuální kurz češtiny pro cizince. Metodický manuál. CIC 2013.
 • Cvejnová, J.: Česky, prosím Start, I, II, III. Karolinum 2011, 2013, 2012, 2017.
 • Cvejnová, J. a kol.: Připravte se s námi na zkoušku s českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. NÚV 2011.
 • Čemusová, J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O.: Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2005.
 • Dalecká, J., Václavková, M.: Kurz českého jazyka pro začátečníky. Most PRO, o.p.s.
 • Dobiáš, D.: Mluvme česky. Let‘s Speak Czech. Fragment 2010.
 • Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty A1 až B2. SOZE 2005. K této řadě jsou dostupné cvičebnice.
 • Havlíková, D., Ošmera, R.: Česky s vlaštovkou 1, 2 (Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých). AUČJC 2019.
 • Herciková, B., Klimešová Málková, P., Pokorná, K.: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny, úroveň A2. Karolinum 2018.
 • Holá, L.: Adaptovaná próza: Pohádky. Akropolis 2011, 2012, 2013.
 • Holá, L.: Česky krok za krokem 1 (A1-A2). Akropolis 2016, 2017. + Pracovní sešity.
 • Holá, L.: Čeština Expres 1, 2, 3, 4. Akropolis 2011, 2014, 2019.
 • Holá, L.: NEW Czech Step by Step. Akropolis 2004.
 • Hronová, K.: Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů. UJOP UK 1994.
 • Hronová, K., Turzíková, M.: Čeština pro cizince. Fraus 1998.
 • Hronová, K.: Čeština jako cizí jazyk. Vstupní kurs a základní gramatika. Didakta Praha 2009.
 • Huková, P., Nguy Giang, L., Kocourek, J.: Čeština pro Vietnamce z klubu Hanoi. 2010.
 • Kempná, H.: Písanka pro zahraniční studenty. UK 1988.
 • Kopczyková-Dobešová, L.: Žijeme v Česku, umíme česky (učebnice, pracovní sešit v ruské, anglické, španělské a vietnamské mutaci). Petr Trněný – Aladin 2015, 2016.
 • Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis 2013.
 • Malá, Z.: Česky krok za krokem 2 – Pracovní sešit lekce 1-10. Pracovní sešit 11-20. Akropolis 2012, 2016.
 • Matula, O.: Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Člověk v tísni, o.p.s. 2007.
 • Nekovářová, A.: Čeština pro život 1, 2. Akropolis 2006, 2012.
 • Nguyen Quyet Tien: Jak se učit česky rychle a efektivně. 1. a 2. díl. 2009.
 • Nývltová, D., Pinková, J.: Česky v Česku I, II (pro studenty se znalostí ruštiny). Akropolis 2008.
 • Překladové slovníčky v různých jazycích k jednotlivým předmětům. SPN 2002.
 • Rešková, I., Pintarová, M.: Communicative Czech. (Elementary, Intermediate). PhDr. Ivana Rešková 2004.
 • Sýkorová, B., Davidová, H.: Cvičebnice češtiny jako cizího jazyka. Polyglot 2013.
 • Štindl, O.: Easy Czech Elementary. Akronym 2008.
 • Štindlová, B.: Česky v Česku I, II. Akropolis 2008.
 • Titěrová, K. a kol.: Levou zadní 1: Čeština jako druhý jazyk. META 2018.
 • Vyčichlová, H.: Ano, učím se česky. Most PRO, o.p.s. 2013.

Mohlo by Vás zajímat

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v povinném předškolním a základním vzdělávání. Článek poskytuje informace o kurikulu pro předškolní a základní vzdělávání.

Zobrazit další články