logo
logo
Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s OMJ – 4. díl

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s OMJ – 4. díl

05.12.2023
Autorský tým NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s UNICEF představuje čtvrtý díl videoseriálu, který je zaměřený na spolupráci asistenta a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Jak připravovat hodiny pro tyto žáky? V kazuistickém webináři ředitelka ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 společně s metodičkou školy Cyril Mooney a pracovníkem institutu diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodin na 2. stupni. Zájemci se mohou seznámit i s činností nízkoprahového Centra Maják.Video navazuje na 3. díl, který obsahuje rozhovory odborného pracovníka institutu s ředitelkou, pedagožkou a asistentkami pedagoga ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40, a také videohospitace z hodiny občanské výchovy na 2. stupni. 

Struktura videa: 

00:00:06 Pracovník institutu Miroslav Vosmik představuje ředitelku ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Andreu Melechovou Ruthovou a Michaelu Stoilovou, metodičku a lektorku školy Cyril Mooney. Hlavní téma webináře: role asistenta pedagoga při sociálním začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (dále: OMJ). 

00:04:34 Ukázka vytipovaných témat týkajících se asistentů pedagoga. Důraz na téma sociální začleňování žáků s OMJ. 

00:06:17 Ukázka a vysvětlení pilířů podpory při sociálním začleňování žáků.  

00:08:00 Ředitelka základní školy Ruthová hovoří o využívání těchto pilířů v praxi. Jak s nimi pracují ve škole a jak tuto práci dále propojují s nízkoprahovým Centrem Maják. 

00:20:02 Ukázka vyučovací hodiny občanské výchovy v 6. ročníku, kde jsou žáci nadaní, s OMJ, se speciálními vzdělávacími potřebami, a kterou vede vyučující Věra Jelínková. Přestavení úvodních aktivit motivujících žáky ke vzájemné spolupráci a naslouchání. Ukázku rozebírají hosté ve studiu. 

00:24:56 Pokračující ukázka vyučovací hodiny občanské výchovy v 6. ročníku: asistentka pedagoga Lenka Klečáková rozděluje žáky do skupin pomocí metody eduScrum. Žáci pracují se státními symboly čtyř národností, které jsou zastoupené ve třídě. Ukázku opět rozebírají hosté ve studiu. 

00:30:06 Diskuze žáků nad společnými úkoly a důrazem na aktivizaci všech žáků a opakování zadání dle potřeby žáků. Následuje diskuze ve studiu. Ukázka společných pravidel ve třídě: 

  • Odpovědnost je na nás.
  • Naše slova mají moc.
  • Věř si, to zvládneš.
  • Naslouchání je zdvořilé.
  • Každý si zaslouží respekt.
  • Jsme tým.
  • Vždy záleží na chování.
  • Chyby se stávají, to je v pořádku. 

00:40:40 Prezentace skupinové práce a reflexe této aktivity ze strany ředitelky školy. 

00:52:48 Ukázka závěrečného hodnocení v kruhu, kdy se žáci navzájem hodnotí a vyjadřují se k tomu, jak se jim vyučovací hodina líbila a jak se v ní cítili. Následuje komentář ředitelky školy s důrazem na důležitost zpětné vazby u všech žáků. 

00:58:33 Ředitelka školy mluví o vytváření bezpečného pracovního prostředí, které je třeba pro všechny žáky v heterogenní třídě zajistit. Nabízí se nechat žáky vždy pouze v jejich kmenové třídě, kde jsou vyvěšena pravidla třídy, je zajištěna technika, je možnost využít druhého pedagoga a žáci se zde cítí pohodlně. 

01:02:03 Představení podpůrných mechanismů, které slouží k podpoře předškolního vzdělávání při sociálním začleňování žáků, dále ke spolupráci celého pedagogického sboru ve prospěch školy nebo k budování důvěry mezi školou a rodiči. 

01:26:34 Přehled doporučení pro asistenty pedagoga a tipy, jak pomáhat žákům při sociálním začleňování s důrazem na ukrajinské žáky.

01:36:45 Ukázky a představení volnočasových aktivit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum Maják a seznámení s projektem Naproti dětem z Ukrajiny. Diskuze nad střídáním neorganizovaných a organizovaných aktivit. 

01:42:07 Seznámení s činnostmi nízkoprahových klubů Maják a Kotva, se kterými úzce spolupracují ukrajinské asistentky pedagoga, které ukrajinské žáky motivují k docházce do klubů. 

01:49:07 Vedoucí Centra Maják Petr Seidl představuje pravidla nízkoprahových klubů, která dávají dětem pocit bezpečí a diskutuje s pracovníkem institutu o důležitosti individuální podpory každého dítěte. 

01:50:36 Představení organizace Cyril Mooney Education, z.s., která rozvíjí tzv. hodnotové vzdělávání

01:56:29 Odkazy a zdroje k tématu.


 

Mohlo by Vás zajímat

Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?

Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.

Čtenářský kroužek podle třífázového modelu učení a metody pětilístek

Věděli jste, že literární skupina efektivně podporuje rozvoj čtenářských dovedností u žáků s jazykovou bariérou? Naše metodika ukazuje asistentům pedagoga i učitelům, jak zavést třífázový model učení a metodu pětilístek do řízené výuky žáků na druhém stupni.

Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka s odlišným mateřským jazykem na 2. stupni ZŠ

Nechte se inspirovat naším vzorovým plánem pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na 2. stupni ZŠ. (ilustrační foto | FOTO: Freepik.com)

Zobrazit další články