Spolupráce rodičů a školy

Jak nastavit a udržet dobré vztahy mezi rodinou a školou? Zásadní je otevřená komunikace a respekt. Jak probíhají různé formy třídních schůzek, poradní kruh, den otevřených dveří nebo přítomnost rodičů ve výuce?


Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky uvedené na webu Zapojmevšechny.cz se vztahují ke školní legislativě a dalším informacím aktuálním a platným v době zveřejnění příslušného článku.

Výsledky:
39
09.11.2023
Praktické příklady
Pedagog
Zřizovatel školy

Co představují sociálně vyloučené lokality a čím se vyznačují? Jakým výzvám čelí mladí lidé z těchto lokalit? Lze těmto výzvám čelit a integrovat se do hlavního proudu společnosti? Podcast s Rut Veselou z programu Poradenství mladistvým Člověka v tísni přináší zkušenosti z praxe v tomto tématu. Nabízí vysvětlení pro typické chování mladých vyrůstajících v sociálně vyloučených lokalitách a zdůrazňuje, proč je obtížné se z tohoto prostředí vymanit.

obrazek clanku
08.11.2023
Praktické příklady
Rodič
Pedagog

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586 je základní školou s devíti ročníky, vyučovanými v osmi třídách a přípravnou třídou. Škola čelí specifické výzvě, jelikož většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného a nepodnětného prostředí. Ředitel Jiří Isakidis se snaží o odstranění předsudků a bariér, s jakými se škola potýká, a otevřeně sdílí své úsilí v rozhovoru se speciální pedagožkou, lektorkou a redaktorkou Martou Kozdas.

obrazek clanku
31.10.2023
Encyklopedie
Rodič
Pedagog

Školská rada: Kým je a jaký má úkol? Coby nezávislý orgán uvnitř škol má školská rada důležité pravomoci a úkoly podle školského zákona. Ale co ji skutečně pohání? Hlavním cílem je zahájit konstruktivní dialog s vedením školy, aby všichni aktéři společně zkoumali, jak efektivně škola operuje nyní a jak by měla vypadat v budoucnosti.

obrazek clanku
13.10.2023
Otázky a odpovědi
Pedagog
Zřizovatel školy

V poradně webu Zapojmevšechny.cz se setkáváme s dotazy od rodičů i pedagogů. Některé z nich vybíráme a jejich odpovědi zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože se domníváme, že by mohly být užitečné i pro další rodiče, kolegy pedagogy a vedení škol. Dnešní dotaz se věnuje optimalizaci činnosti školské rady. Jaké možnosti má aktivní rodič, který prostřednictvím školské rady usiluje o zlepšení fungování školy a efektivnější hospodaření?

obrazek clanku
08.07.2023
Otázky a odpovědi
Rodič
Pedagog

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a pedagogům. Dnešní otázka se zaměřuje na řešení zameškaných hodin ve škole a komunikaci se školou, přičemž se dotýká i zapojení Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Nabízíme doporučení pro rodiče, jak se s touto situací efektivně vypořádat ve prospěch jejich dětí.