logo
logo
Specifika vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování

Specifika vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování

03.01.2024
PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Druhá část ze série článků o vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování (SPCH), s důrazem na problematiku ADHD, své čtenáře vede k pochopení důležitosti vnějšího působení na osobnost žáka, k důrazu na rozvoj žákovy seberegulace. Text připomíná využitelnost podpůrných dokumentů: plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP). V závěru textu jsou pro inspiraci uvedeny dva užitečné výčty: metody vhodné pro práci s touto specifickou skupinou žáků a soupis možných kompenzačních pomůcek.
Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik


Edukace žáků s SPCH konkrétně ADHD je výzvou hlavně u těžkých forem ADHD s poruchou chování. Žákům chybí vnitřní motivace a seberegulace včetně autodeterminace, tj. vyšší formy motivace (vnitřní řeč, pracovní paměť). Ve chvíli slabého působení odměny ztrácejí zájem o předloženou činnost, její vidinu delší dobu neudrží. Průběžně potřebují vnější regulaci, motivaci, strukturu. Užívané metody, formy a prostředky ke stálé podpoře vnější regulace chování a jednání žáka postupně snižujeme. Respektujeme učební styl žáka, často globální, s přednostním vnímáním celků. Součástí každodenní práce je rozvoj volních vlastností [1].

Ke kooperaci s rodiči slouží průběžně vyhodnocovaný plán pedagogické podpory (PLPP) i individuální vzdělávací plán (IVP). IVP doporučuje školní poradenské pracoviště (ŠPZ) jen některým žákům se zpracováním na základě žádosti rodičů. Stanovuje hlavní edukační cíle žáka a jejich dosaženíObsah vzdělávání i výstupy se neměníHodnocení musí objektivně zmapovat skutečné vědomosti a dovednosti žáka neovlivněné symptomy ADHDHodnotíme formativně, známkou, slovně či kombinací, doporučujeme slovní hodnocení. Kriteriální hodnocení zahrnujeme do IVP. Žáka vedeme k reálnému sebehodnocení [2].


Pro posílení žádoucího chování u dětí s ADHD lze ve školním prostředí např. využít: 

  • vytváření a dodržování pravidel, 
  • přímý pokyn,  
  • brainstorming s tématy pocitů s pomocí pocitových karet, následně bez nich,  
  • skupinovou práci, práci ve dvojici k posílení kooperace,  
  • motivační razítka, bodovací přehledy,  
  • práci s chybou a konstruktivní zpětnou vazbou k autokorekci, rutinní procvičování,  
  • pracovní listy, rébusy se sociálním obsahem,  
  • čtení a vyprávění příběhů o problémových situacích (námět k předvídání dopadu jednání hlavních postav) [3].

 

Z kompenzačních pomůcek jsou vhodné odpočinkové hry: antistresová kostka zaměstná ruce, gelové přesýpací hodiny uklidní pozorováním přelévání svého objemu, hmatové míčky rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, skákací pytle a relaxační vaky poslouží k celkovému uvolnění a odreagování napětí [4].

Asistent pedagoga může pomoci při výuce i při začleňování mezi vrstevníky.


Zdroje

[1] Carter, CH. R. (2014). Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole: praktický rádce pro rodiče i učitele. Praha: Portál.

[2] Rietzler, S., & Grolimund, F. (2018). Jak se úspěšně učit s ADHD: praktický rádce pro rodiče. Bratislava: Noxi.

[3] Wolfdieter, J. (2013). ADHD 100 tipů pro rodiče a učitele. Brno: Edika.

[4] Vyskotová, J., & Zemánková, M. (2010). Cvičení pro hyperaktivní děti. Praha: Grada.

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Pozitivní motivace a stanovení hranic: Jak asistentka pedagoga podporuje žáka s ADHD ve vzdělávání – díl V.

V posledním dílu naší série se dozvíte, jak bylo úspěšně řešeno náročné chování žáka s ADHD jménem Tomík během vyučování. Tato část také nabízí pohled odbornice z Národního pedagogického institutu ČR na zvládání takového chování a zdůrazňuje důležitost spolupráce mezi školou a poradenskými službami.

Život s poruchou pozornosti a aktivity (ADHD)

Na sebepoznání není nikdy pozdě. Martin se ve svých 40 letech rozhodl projít diagnostikou jak specifických poruch učení, tak i pozornosti a aktivity. Potvrdil tak své podezření na ADHD, dyslexii a dysortografii. Jaká byla jeho cesta a jaké má tipy pro zvládnutí zaměstnání?

Zobrazit další články