logo
logo
Speciální pedagog a zápis předškoláků se SVP do 1. třídy

Speciální pedagog a zápis předškoláků se SVP do 1. třídy

29.08.2020
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Speciální pedagog hraje během screeningu předškoláků se SVP při zápisu do 1. třídy důležitou roli. Jaká je dobrá praxe na pražské Základní škole Lyčkovo náměstí? Zdroj fotky: Freepik.com
Obrázek článku

charakteristikaCharakteristika

ZŠ Lyčkovo náměstí přijímá děti do 1. ročníku v níže popsaných pěti provázaných krocích. Program nese název: „Pět kroků do Smysluplné školy aneb Organizace zápisu k základnímu vzdělávání na ZŠ Lyčkovo náměstí.“  Tento metodický list slouží k popisu posledního kroku: 5. Zápis předškoláků do 1. ročníku a do přípravného ročníku ZŠ. 


 1. Registrace předškoláků – termín: leden až únor 


– registrací předškoláků získáme data o počtu zájemců a můžeme informovat o šancích na přijetí do 1. ročníku nebo přípravného ročníku; 


 1. Setkání rodičů předškoláků s vedením školy – termín: únor 


– seznámení s organizací zápisu a s pravidly přijímání dětí do 1. ročníku a přípravného ročníku ZŠ, seznámení s programem školy a diskuse;


 1. Den nanečisto pro všechny předškoláky a jejich rodiče – termín: únor


– den, kdy si předškoláci vyzkoušejí být školáky v naší škole; rodiče se seznámí s metodami práce učitelů, okusí atmosféru školy a setkají se s ostatními pracovníky školy;


 1. Škola nanečisto – termín: březen 


– pětidílný přípravný kurz (5 úterků před zápisem) pro budoucí prvňáky;


– do přípravného kurzu jsou přijímány děti podle kritérií přijímání k předškolnímu vzdělávání.


 1. Zápis předškoláků do 1. ročníku a do přípravného ročníku ZŠ – termín: duben


Školní speciální pedagog se účastní zápisu dětí do 1. třídy, přičemž v motivační fázi zápisu, kdy dítě plní různé úkoly, sleduje vývoj dílčích smyslových funkcí, pozornosti, motoriky nebo řeči, celkovou školní zralost. 

cilCíl:Prevence budoucího školního neúspěchu u dítěte, prevence nízké motivace k určení u dítěte.

postupPostup:Výchozí situace

 1. dítě u zápisu prokazuje výrazný nerovnoměrný nebo opožděný vývoj dílčích smyslových funkcí, pozornosti, motoriky nebo řeči, celkovou nezralost,
 2. dítě přichází do 1. třídy se a) zprávou z vyšetření, b) doporučením ŠPZ.Speciální pedagog kontaktuje při zápisu rodiče a ověří si:

 • zda dítě navštěvovalo MŠ nebo přípravný ročník
 • datum narození dítěte
 • zda rodiče sami uvažují o odkladu školní docházky dítěte
 • zda už dítě někdy vyšetřoval nějaký specialista a s jakým závěrem, vyžádá si od rodiče případnou zprávu z vyšetření.


Na základě těchto zjištění postupuje dále.

V případě obtíží popsaných v kazuistikách níže vysvětlí problém rodičům a nabídne jim možnost odkladu školní docházky.

Dále doporučí kontakt na školské poradenské zařízení (PPP, SPC), kde dítě přešetří specialista a určí další postup, který pak v písemné podobě předá škole:

 • odklad školní docházky o 1 rok (dítě zůstává v MŠ)
 • nástup do přípravného ročníku
 • nástup do 1. ročníku, podle závažnosti případného oslabení dítěte vyhotoví ŠPZ dokument Doporučení školního poradenského pracoviště ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.


Některé příčiny odkladu školní docházky u dětí

Sociální nezralost

Příklad:

K zápisu přichází chlapec v doprovodu rodičů. Drží se jich za ruku, vystrašeně se rozhlíží. Když je vyzván, aby se posadil ke stolečku vedle učitelky, zaboří se matce do klína a pláče. Ani po několika minutách se neosmělí a nechce komunikovat. Po celou dobu zápisu vyžaduje rodiče vedle sebe a neustále se ujišťuje, že jsou nablízku. Při činnosti drží matku za ruku, kontroluje rodiče očima, ujišťuje se o správnosti odpovědí. Působí nejistě a bázlivě.


Hyperaktivita a oslabená pozornost

Příklad:

K zápisu přichází chlapec. Zvědavě se rozhlíží, cestou ke stolečku, kde na něj čeká učitelka, sahá na všechny věci, které jsou po ruce. Zničehonic jde k poličce na druhé straně místnosti a vyndává z ní hru. Když je vyzván, aby se posadil, nereaguje. Hlasitě mluví. Sedá si na úplně jiné místo. Často přerušuje práci, vrtí se, houpe na židli, vstává. 


Vada řeči a oslabená grafomotorika

Příklad:

K zápisu přichází dívka. Je vyzvána, aby řekla básničku. Její řeč je na první poslech nesrozumitelná, nedaří se jí vyslovit správně velké množství hlásek, patlá. Některé hlásky nejdou od sebe odlišit a v řeči splývají. Dívka drží psací náčiní křečovitě, ruku má ztuhlou a nepohyblivou, nedokáže nakreslit plynule jednoduché tvary.


Mentální oslabení nebo porucha porozumění řeči a komunikačních dovedností

Příklad: 

K zápisu přichází dívka. Při prvním kontaktu nerozumí zadání úkolu, je třeba jí ho několikrát znovu vysvětlit. Nedokáže pojmenovat jednoduché obrázky, odpovídá nesprávně, nebo že neví. Neodhadne správně časovou a logickou návaznost děje. Řeč je chudá, dívka hovoří v holých větách, na úrovni mladšího dítěte. Nechápe smysl položených otázek. Neví, jestli chodí do školky, nezná další odpovědi na běžné otázky.
Mohlo by Vás zajímat

Dítě s ADHD a motivace k učení

S ADHD u dětí se dá velmi efektivně pracovat a správná motivace dokáže divy. Zařaďte do výuky speciální hry pro děti s ADHD, odměňování a pozitivní zpětnou vazbu a pozorujte změny. Přečtěte si i o dalších způsobech motivace k učení.

Metody hodnocení žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami

Školský zákon přináší svobodu volby metody hodnocení žáků na základní škole. Zjistěte, jaké jsou výhody a nevýhody slovního hodnocení a známkování ve škole a co je vhodnější pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jak minimalizovat rušivé chování žáků? – část I.

Petra je asistentka pedagoga, kterou zajímá, jak může podporovat žádoucí chování žáků ve třídě na 1. stupni základní školy. Jak ale postupovat v případě už existujícího rušivého chování? Žáci, kteří vyrušují, totiž svým chováním něco pedagogovi nebo asistentovi pedagoga sdělují.

Zobrazit další články