Osobní příběh studentky se specifickými poruchami učení 2

30.11.2021
Učitel/učitelka
Rodiče

Specifické poruchy učení Petru naštěstí neodradily od studia na vysoké škole v Praze, a dokonce ani od studia v zahraničí. Teprve na VŠ se poprvé dozvěděla, že má specifické vzdělávací potřeby, a setkala se s novými metodami učení. Jak tedy její cesta pokračovala?

Obrázek článku

Ilustrační foto/FOTO: PixabayPetřina cesta ke vzdělání na základní a střední škole nebyla jednoduchá. Díky pár vstřícným pedagogům a vlastní píli se ale postupně dokázala zlepšovat, což ji motivovalo k dalšímu studiu na vysoké škole a také ve škole v Anglii.

Specifické vzdělávací potřeby na vysoké škole

Když se Petra dostala na Vysokou školu ekonomickou, věděla už lépe, jak se má učit. Přesto pro ni studium nebylo jednoduché. Brzy vypozorovala, že s praktickými předměty si poradí snadno, ale angličtina a třeba finance podniku plné různých vzorců, co na sebe logicky nenavazovaly, se staly její noční můrou. Kvůli těmto předmětům ztrácela kredity a do dalších semestrů si toho proto naložila ještě víc. Zažívala velký stres a frustraci, když se vše snažila zvládnout a neprotahovat studium.

Naštěstí si jí ve čtvrtém semestru všimla jedna z vyučujících a odkázala ji na Centrum pro studenty se specifickými potřebami na VŠE, které mimo jiné pomáhá s modifikací studia i studentům s poruchami učení. Tam ji zabrzdili a vysvětlili, že si toho na sebe naložila hodně. Poprvé slyšela, že má specifické vzdělávací potřeby a že je to v pořádku.


Tip: 

Včasnou diagnostikou, reedukací a následováním našich doporučení bude vzdělávání pro žáka se specifickými poruchami učení jednodušší a příjemnějšíNechte se inspirovat.


Našla oporu a v pátém semestru neztratila ani kredit. Centrum jí pomohlo vyjednat s učiteli, aby jí vytvořili při zkouškách takové podmínky, které potřebuje. Například zkoušky může kvůli obtížím s pozorností a hyperaktivitou dělat samostatně v místnosti za dozoru pracovníka centra, aby ji ostatní studenti svou přítomností nerušili. Zároveň se může během testu pohybovat po místnosti, třeba si zaskákat, což jí pomáhá udržet pozornost. A pokud je to potřeba, dostane čas navíc. 


Velkou vzpruhou pro ni byla vstřícnost a ohleduplnost, kterou jí centrum poskytlo, a zejména ujištění, že se nic neděje a že společně všechno při problémech vyřeší. Nadále jí při studiu pomáhalo, když si vše říkala nahlas, a kartičky, s jejichž pomocí se učila nejen vzorečky, ale i slovíčka. Začala také hodně využívat fotoaparát a například zápisy na tabuli si jednoduše vyfotila a zpětně se k nim vracela.

Podpůrná opatření během studia v Anglii

Zlomovou se pro ni stala cesta do Anglie. Aby se naučila pořádně anglicky, rozhodla se odjet studovat jazyk do Cambridge, kde se setkala s takovým přístupem pedagogů, který v Česku nezažila. 

Všichni byli velmi vstřícní a dokázali mi poskytnout individuální přístup. Můj učitel postupoval podle mě, a když viděl, že mám problém, vysvětlil slovo jinak, abych se neztratila. Dokázal se mi zcela přirozeně přizpůsobit,“ líčí svou zkušenost z jazykového pobytu v Anglii Petra. Hodně studenty v hodinách motivovali k mluvení a každý musel říct svůj názor. „I když jsme měli probírat témata, která mě nezajímala, byla jsem motivovaná se připravit, protože jsem věděla, že se k tomu budu muset vyjádřit,“ říká. 


Její učitel si také všiml jejích potíží se čtením a poslal ji za specialistkou, která jí půjčila plastovou kartičku s barevným pruhem, skrz kterou začala číst. Hodně jí to pomohlo, přestaly jí přeskakovat řádky a díky fialové nekontrastní barvě na kartičce se jí také méně pletla písmenka. Kartičku sice musela před odjezdem vrátit, ale hned si sama vyrobila vlastní (viz foto). 


Obr. 1

Foto: Pomůcka pro čtení. Zdroj: APIV B


Důležitost zkoušení různých metod učení

Když se zpětně ohlédne za svými školními léty, lituje, že s ní nikdo nepracoval systematicky od útlého věku a nezkoušel s ní různé metody učení. Kdyby dřív objevila to, že si má věci číst nahlas, byla by to velká pomoc, a usnadnilo by jí to školní léta. Systém byl nastaven jednotně a podle standardu, ze kterého se vymykala. Nejčastěji se jednalo o metodu: zapiš si to a budeš umět. Potřebovala věci slyšet, pomáhaly jí barvy v textu, a nakonec čtecí kartička, kterou si vyzkoušela v Anglii. 


Jsem dříč a perfekcionista, o to jsem to měla náročnější. Teď už se ale netrápím tím, že v textu napíšu chyby,“ říká. V psaném projevu se jí stále pletou písmena m/n, b/m, b/p, z/s a čárky jí také dělají potíže. Když čte nahlas, zakoktává se, ale v duchu jí to jde dobře. Pokud je ovšem ve stresu, všechno se zhorší, i když čte potichu, prohazují se jí písmenka a odskakují řádky. „Vím už, že nejsem hloupá, jsem prostě jiná a je to tak v pořádku,“ uzavírá. Lituje jen toho, že na spoustu věcí přišla tak pozdě.


Tip: 

Podívejte se, jakým způsobem může probíhat depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na konci 1. ročníku základní školy.


Pandemie nemoci covid-19 a s ní spojený přechod na distanční výuku byl ale pro Petru náročný, a nakonec studium přerušila. Chyběla jí motivace připojit se do hodin, potřebovala jinou atmosféru, mezilidský kontakt. Online výuka jí přišla méně přehledná a nepodnětná, protože ani při cvičeních nebyl velký prostor pro vlastní aktivitu, dotazy a prostředí pro názorné učení. Udržet za těchto podmínek na výuku pozornost bylo pro ni hodně těžké. 


Učitelé do té doby byli zvyklí jen na tabuli a papíry. Do hromadné schránky jsme třeba dostali deset souborů s názvem úkol1 / pracovní list1 a jen stěží jsme tušili, co je to za předmět. Člověk se pak chtěl na něco zeptat, ale učitel odpověděl na mail až po týdnu. Nejlepší by bylo zajít za každým na konzultační hodiny, dotazy v hodině byly totiž komplikované kvůli špatnému připojení učitelů,“ popisuje své zážitky z online výuky Petra, která by se po dokončení studia ráda věnovala něčemu praktickému. 

Baví ji focení, webdesign a práce s dětmi. V létě jezdí na tábory, kde se s oblibou věnuje dětem, které jsou na okraji kolektivu. „Tuším, jak se cítí. Věnuji jim svou pozornost a ony jsou za ni vděčné,“ říká Petra.


Tip pro zvládání čtení pro děti i dospělé s dyslexií:

Britský výrobce Crossboweducation nabízí přímo na svých webových stránkách Duo okénka pro čtení v úrovni očí s pravítkem. Pomůcka je rozdělena na spodní širší barevné čtecí okno, které pomáhá při čtení jednotlivých širších odstavců, diagramů, tabulek, sloupců a obrázků. Uprostřed je neprůhledné pravítko. Horní úzká barevná fólie nad pravítkem je určená pro čtení a zvýraznění jednotlivých řádků. Barvy lze kombinovat, k dispozici je až 30 odstínů. Pomůcka je ideální pro všechny věkové kategorie – od školáků po dospělé. Velikost pravítka je 205 mm x 80 mm; je možné ho oříznout tak, aby se vešlo i do malé knihy.

Zaostření při čtení je možné dále zlepšit nalepením papíru přes větší část širokého barevného průhledného okna, takže vznikne prostor pro pouze jeden konkrétní řádek o rozsahu cca 0,6 centimetru u pravítka. Všechna slova kromě jednoho konkrétního řádku jsou tak zcela blokována.


Další pomůcka pro čtení obrázků, diagramů a pro pokročilejší čtenáře je Jednoduché okénko pro čtení v úrovni očí s pravítkem. Jedná se o speciální barevné fólie v různých provedeních. Listy z průsvitného nebo průhledného barevného plastu lze umístit na stránku knihy, čteného textu nebo monitoru tak, aby zabarvily text nebo obrázek/graf, aniž by to narušilo jejich srozumitelnost. Výhody použití barevných folií: zvyšují rychlost čtení až o 25 %, zvyšují úroveň porozumění čtenému textu, zlepšují přesnost čtení, zvyšují úroveň pozornosti.

Fólie jsou opatřené sledovací neprůhlednou čarou vždy 1 centimetr od okraje pro podtržení řádku. 

Velikost fólie je 205 mm x 80 mm; je možné ji oříznout tak, aby se vešla do knihy.

V českém prostředí zastupuje značku Crossboweducation (a nabízí jejich pomůcky) společnost Brána ke knihám, s.r.o.
Mohlo by Vás zajímat

Sociální šikana spolužáka na víceletém gymnáziu

Pokud vedení školy podcení řešení slovní a fyzické šikany ve školním kolektivu, výsledkem může být letitá a plíživá sociální šikana žáka, která má negativní dopad na jeho duševní zdraví i sebedůvěru. Seznamte se s příběhem Martina, který prošel, po neodborném řešení šikany ze strany vedení gymnázia, totálním vyloučením z kolektivu a ocitl se v sociální izolaci. Redakce webu Zapojmevšechny.cz respektuje totožnost žáka a třídní učitelky, jejichž příběh je v článku popsaný, jejich celá jména nejsou uvedena kvůli zachování anonymity.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

PODCAST 18. díl: Na první pohled nerozeznatelná jinakost – život a studium s Aspergerovým syndromem

Aspergerův syndrom nepostihuje obvykle intelekt, ale sociální dovednosti daného jedince. Žáci a studenti s touto poruchou proto nemívají problémy s učivem, mnohem spíše s fungováním ve škole jako takové. Obdobnou zkušenost má i studentka Hanka, která si dlouhá léta připadala jako člověk, jemuž při narození neposkytnuli návod, jak život žít. Z tohoto důvodu se jí v životě opakovaně nedaří řešit běžné každodenní situace.

Zobrazit další články