Jak se ucházet o práci s ADHD

30.03.2023
Admin
Rodiče

Mít v dospělosti ADHD znamená, že se Vaše silné a slabé stránky mohou lišit od těch, které mají ostatní lidé. Může být obtížnější se soustředit nebo dokončovat úkoly včas. To může pro mnohé představovat výzvu při hledání zaměstnání. Klíčové je tedy ucházet se o práci, kde využijete své silné stránky. V tomto článku, který je určen zejména studentům a absolventům škol, Vás provedeme jednotlivými body, které byste při ucházení se o práci s ADHD neměli opomenout.

Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Poznejte sami sebe co nejlépe

Předtím, než se budete ucházet o nějaké zaměstnání (anebo brigádu či pracovní stáž), je důležité sám sebe dobře znát. Udělejte si čas na zamyšlení se nad svými zájmy, sny, silnými stránkami, vrozeným talentem, motivací, hodnotami, dovednostmi a schopnostmi. Měli byste je umět vysvětlit v životopise, v motivačním dopise, u pohovoru a nejspíš i první den v práci.

Jak na to?

Můžete si například udělat hodnocení v kanceláři kariérového poradce, zeptat se lidí ve svém okolí, co dělají, a zkoumat. Zeptejte se svých přátel, známých či spolupracovníků, veďte si deník svých zážitků, otevřete svou mysl k představivosti a vězte, že pokud jste skutečně motivováni učit se a dělat určité věci, můžete se naučit dělat téměř vše, co opravdu dělat chcete.


Tip:

Prohlédněte si katalogy kariérových poradců, kde lze nalézt bližší informace o službách kariérového poradenství:

JOBHUB - Katalog poradců (job-hub.cz)

Databáze poradců (cakp.cz)

 

Udělejte si průzkum prací

Než se budete ucházet o určitou práci, zjistěte, jaké existují práce, jak se nazývají a co přesně obnáší. Udělejte si na to čas. Hledejte na internetu, ale také si zkuste popovídat s někým, kdo vykonává práci, která Vás zajímá nebo by mohla zajímat. Pamatujte, že na specifikách práce hodně záleží

Když provedete svůj výzkum, můžete se dozvědět, jaké typy pracovních míst nejlépe vyhovují Vašemu nadání. Můžete se například zajímat o sociální práci, která pomáhá druhým, nebo o podobné práce. Pokud se při rutinních úkolech snadno nudíte, nesoustředíte se nebo se dokonce rozčilujete, nejspíš si budete muset dvakrát rozmyslet práci pro společnost, kde je důležité dodržovat striktní pravidla, nebo práci, která zahrnuje spoustu únavného papírování.


Tip: 

Na těchto webových odkazech najdete bližší informace o jednotlivých profesích:

Národní soustava povolání (nsp.cz)

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce | Infoabsolvent.cz


Najděte práci, kde využijete své silné stránky

Příznaky ADHD se mohou u každého člověka lišit. Při některých typech práce Vás tyto příznaky mohou rozptýlit a zneklidnit, ale někdy Vám naopak mohou pomoci se mnohem lépe soustředit. Klíčem k úspěšnému získání práce s ADHD je proto ucházet se o pozici, ve které nejlépe zužitkujete Vaše silné stránky a kde Vaše slabé stránky nebudou překážkou

I když neexistuje univerzální kariéra, která by vyhovovala každému člověku s ADHD, existují určité profese, které využívají silné stránky této specifické poruchy osobnosti více než jiná zaměstnání a mohou Vám pomoci využít naplno Váš potenciál.

Práce, které vyžadují zápal

Práce, které vyžadují, abyste do toho, co děláte, byli opravdu zapálení, Vám mohou poskytnout přirozenou motivaci a lepší soustředění. Mnoho dospělých s ADHD například nachází radost v profesích, které zahrnují práci s dětmi, jako je učitelství nebo pečovatelství. 

V těchto typech práce můžete navíc využít svou dynamickou osobnost a kreativitu. Další práce, které vyžadují zápal, jsou například sociální pracovník, fitness trenér, psycholog, speciální pedagog, lékař, registrovaná zdravotní sestra nebo veterinář.

Práce vyžadující vysokou míru nasazení

Protože mnoho lidí s ADHD je motivováno také vysokouintenzitou činnosti, mohou pro vás být vhodné práce s neodmyslitelným pocitem naléhavosti. Osoby s ADHD se osvědčují v rychle se měnícím prostředí s nutností vysokého pracovního nasazení, jako je například pohotovostní péče. 

Tento typ práce pro Vás může být vzrušující a pomáhat Vám soustředit se na to, co děláte. Další povolání, která mohou splňovat toto kritérium, jsou například policista, zdravotní sestra, nápravný důstojník, dispečer, hasič nebo sportovní trenér.

Kreativní práce

Praktické práce, které vyžadují kreativitu, mohou být pro některé lidi s ADHD perfektní. Tyto práce navíc často kombinují kreativitu a řešení problémů, což jsou oblasti, ve kterých můžete vynikat. Jedná se především o umělecké profese, jako jsou hudebník, tanečník, návrhář, grafik, architekt, dekoratér, copywriter, editor, kadeřník, ale také například mechanik.

Podrobně členěná práce

Podrobně členěné práce jsou takové, kde máte stanovený konkrétní pracovní postup, rutinu a kde jsou jasně definované úkoly. Pokud je pro vás organizace a řízení času náročným aspektem v zaměstnání, což pro mnoho lidí s ADHD bývá, může práce s pevnou strukturou a naučenou rutinou proměnit tuto výzvu v kariérní úspěch – ale pouze za určitých podmínek. 

Mít v dospělosti ADHD často znamená, že duševně náročné či monotónní úkoly bývají odsouvány na poslední chvíli, že mnoho zadané práce vyžadující koncentraci pozornosti je plněno až těsně před termínem. Osvojit si určitou rutinu v rámci zvolené pracovní pozice může být pro Vás užitečným krokem. Nejprve ale pečlivě zvažte, zda skutečně máte motivaci plnit duševně náročné, monotónní úkoly či úkoly náročné na pozornost (ve Vámi vybrané profesi). Bude taková zátěž pro Vás ještě přijatelná, tzn. dlouhodobě snesitelná nebo už bude překračovat Vaše meze? Měli byste si také ujasnit, do jaké míry jste motivováni rozvíjet a zlepšovat své dovednosti v organizaci a řízení času. 

Pokud se rozhodnete jít tímto směrem, popisovanou strukturu mohou nabízet například zaměstnání, jako je datový analytik, právník, tester softwaru, účetní, likvidátor pojistných událostí, bankovní pokladník, pracovník montážní linky v továrně nebo také voják.

I pokud byste se nakonec rozhodli vydat se jiným profesním směrem, zkušenost s podrobně členěnou prací pro Vás může být přínosem.

Práce, které Vám dají nezávislost

Ochota riskovat a myslet inovativně jsou vlastnosti, které mají někteří lidé s ADHD. Pokud jimi disponujete i Vy, mohou Vám pomoci uspět jako podnikatelé, nebo v oblastech, které vyžadují větší míru nezávislosti. 

Tato práce by však měla být v oboru, který Vás opravdu zajímá, protože bude vyžadovat dobrou organizaci, plánování a motivaci. Jedním z podnikatelů, kterému bylo diagnostikováno ADHD a přesto se mu podařilo uspět, je například Ingvar Kamprad, zakladatel firmy IKEA

Poměrně velkou nezávislost nabízejí práce jako burzovní makléř, profesionální sportovec, podnikatel, komerční potápěč, stavební mistr, softwarový designér, řidič závodního auta nebo pilot letadla.

Pokud se rozhodnete vydat tímto směrem, výraznou pomoc pro Vás mohou představovat průběžné vzdělávací kurzy time managementu, plánování či efektivního učení.

Vytvořte si životopis tak, aby nevynikaly mezery

Ať už je to poté, co jste nespokojeni se svou prací, vzali jste si nějaký osobní čas na hledání vhodné práce nebo co jste dokončili studium, je přirozené, že máte ve své pracovní historii nějaké mezery. Pokud se Vás tento problém týká, vytvořte si životopis, který zdůrazní Vaše dovednosti a úspěchy spíše než seznam Vašich pracovních míst v sekvenčním pořadí. 

V životopisu vynechte veškeré nadbytečné informace. Zaměřte se na dovednosti a klíčová slova, které jsou uvedeny v popisu pracovní pozice, a upřednostněte sady Vašich dovedností. Je to lepší než několik nesouvisejících dovedností. Nezapomeňte uvést znalosti práce se softwarem, jazyky, které ovládáte, a také certifikáty, které jste kdy získali, včetně jazykových zkoušek.

Do životopisu Vaši diagnózu rozhodně uvádět nemusíte, jelikož nevypovídá nic o Vašich zkušenostech ani dovednostech a mohlo by Vás to znevýhodnit. Životopis má za úkol především vyzdvihovat Vaše přednosti. Dejte si také záležet na tom, aby životopis působil profesionálně. Inspirovat se můžete některými vzory dostupnými na internetu.

Připojte motivační dopis

Šance na pozvání k pohovoru zvýšíte tím, že k němu přidáte motivační dopis. V tomto dopise potenciálnímu zaměstnavateli několika slovy vysvětlíte, proč se podle Vás na danou pozici hodíte a proč byste pro firmu nebo organizaci mohli být přínosem. Motivační dopis by měl být velmi stručný a věcný a veškeré Vaše dovednosti a vlastnosti by vždy měly být doloženy konkrétními příklady.

Hlídejte si termíny a časy

Je-li pro Vás, stejně jako pro mnoho dalších lidí s ADHD, organizace a řízení času náročné, snažte se najít způsob, jak zajistit, že dodržíte všechny požadované termíny a budete mít přehled o schůzkách na pohovory.

Založte si zápisník na hledání práce nebo tabulku v Excelu či Googlu, které Vám pomohou zůstat soustředěný a sledovat všechny úkoly, které musíte dokončit, spolu s příslušnými termíny. Pomáhá také rozdělit úkoly na menší části, aby byly lépe zvládnutelné. Můžete si do něj také psát, kam všude jste se již hlásili, a případně přidat kontakty na tato místa.

Pokud víte, že dodržování termínů a časů není Vaší silnou stránkou, můžete požádat svéblízké nebo přátele, aby Vám důležité termíny připomněli.

Připravte se na pohovor

Pohovory mohou být stresující pro každého, zejména pak pro osoby s ADHD. Než se vydáte na skutečný pohovor, zkuste si nejprve nacvičit pohovor s někým jiným. Během pohovoru se snažte s druhou osobou udržovat oční kontakt, seďte rovně a zkuste se na židli příliš nevrtět. 

Udělejte si dopředu důkladný průzkum o dané společnosti, abyste věděli, co přesně dělá, na co se specializuje a co obnáší pozice, o kterou se ucházíte. Také si dopředu připravte dvě až tři otázky týkající se výkonu dané práce, abyste dali najevo hlubší zájem o ni.

Promyslete si předem odpovědi, na které se Vás může náborář zeptat. Můžete si je zapsat na papír a poté si je nacvičit při „zkušebním“ pohovoru. Otázky, které Vám během pohovoru může náborový pracovník položit, jsou například tyto:

 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?

 • Pracuje se Vám lépe v týmu nebo samostatně?

 • Absolvovali jste nějaké kurzy/školení nesouvisející přímo s Vaším povoláním?

 • Ovládáte nějaký cizí jazyk?

 • Co považujete za svůj největší pracovní/studijní úspěch?

 • Jak na Vás v práci působí stres?

 • Jaká byla Vaše pracovní náplň v posledním zaměstnání? / Jaké byly Vaše mimoškolní aktivity při studiu?

 • Proč bychom Vám měli dát přednost před ostatními kandidáty?

Když půjdete na skutečný pohovor, můžete si napsat pár poznámek, které Vám připomenou zmínit určité body nebo položit otázky, které jste si připravili. Zapište si ke každému bodu pouze jedno nebo dvě slova, nikoli celé věty, které Vám během stresující situace pomohou rozpomenout se na vše, co jste o sobě chtěli říct. Slova si můžete v průběhu pohovoru zaškrtávat nebo zakrývat, abyste se lépe orientovali a nekoukali celou dobu do papíru.

Sdělovat diagnózu ADHD můžete, ale nemusíte

Svému zaměstnavateli můžete říci, že máte ADHD, ale nemusíte. Odhalení diagnózy ADHD má své výhody, ale bohužel i úskalí. V rozhodování Vám mohou pomoci například odpovědi na následující otázky:

 • Znáte jiné lidi s ADHD, kteří prozradili svoji diagnózu a dosáhli poté příznivého výsledku?

 • Jak otevřená je společnost v poskytování podpory jiným zaměstnancům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním?

 • Kolik toho daná společnost ví o ADHD? Jsou tyto informace správné?

Výhody sdělení diagnózy ADHD

Pokud se rozhodnete sdělit potenciálnímu zaměstnavateli informaci o Vašem stavu, nejspíš se vás zeptá, zda máte nějaké speciální požadavky při práci. Měli byste si je tedy dopředu promyslet, abyste je mohli sdílet. Uveďte vždy konkrétní požadavek a také jeho důvod. Může Vám to ve výsledku pomoci pracovat efektivněji.

Hlavní výhodou při prozrazení Vaší diagnózy může být přizpůsobení práce vašim potřebám. Někteří lidé, kteří o ADHD řeknou na svém pracovišti, cítí větší podporu ze strany jejich společnosti. To může vést ke zvýšení výkonu a vyšší důvěře.

Nevýhody sdělení diagnózy ADHD

V současné době bohužel stále existuje mnoho mylných představ o ADHD, což může vést k předurčení ke špatnému úsudku ze strany zaměstnavatele založeném na mýtech a stigmatech. 

Někteří zaměstnavatelé, kteří nerozumí ADHD, mohou být negativně zaujati a domnívat se, že nejste schopni dobře vykonávat svoji práci. Dokonce si mohou myslet, že využíváte ADHD jako výmluvu pro zhoršený výkon v práci. Kvůli nedostatku informovanosti ze strany zaměstnavatele byste tak mohli být neprávem diskriminováni.

Rozhodnutí, zda zaměstnavateli sdělíte diagnózu ADHD, nebo ne, závisí pouze na Vás. Takže byste měli udělat to, co uznáte sami za vhodné.

Na závěr

Získání zaměstnání s ADHD může být náročným úkolem, ale nikoli nemožným. Důležité je vytrvat a zkoušet co nejvíce možností, které by pro Vás mohly být dobrou volbou. Užitečné také může být vést si seznam nebo tabulku s podrobnostmi o žádostech, které jste již poslali, a využívat systémy, jako je například kalendář Google, kde si nastavíte připomenutí na čas, kdy se dostavit na pohovor, kdy opět kontaktovat zaměstnavatele apod. Kontaktovat potenciálního zaměstnavatele po absolvování pohovoru Vám může pomoci, aby si Vás zapamatoval a získal dojem, že o práci skutečně stojíte.

Tento text jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Překladatelským centrem Presto.

Mohlo by Vás zajímat

Potvrzení diagnózy ADHD mi pomohlo nejen při studiu

Vysokoškolákovi Petrovi s poruchou pozornosti a aktivity psychicky pomohlo až určení jeho diagnózy. Sám si postupně přichází na to, jak dokáže nejlépe fungovat ve společnosti. Přečtěte si jeho příběh!

Individuální vzdělávací plán – ADHD a autismus

Jak správně a objektivně sepsat individuální vzdělávací plán (IVP)? Vzor od našich odborníků vám napoví, jak by mohl vypadat IVP pro žáka s ADHD trpícího poruchami autistického spektra. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Život s poruchou pozornosti a aktivity (ADHD)

Na sebepoznání není nikdy pozdě. Martin se ve svých 40 letech rozhodl projít diagnostikou jak specifických poruch učení, tak i pozornosti a aktivity. Potvrdil tak své podezření na ADHD, dyslexii a dysortografii. Jaká byla jeho cesta a jaké má tipy pro zvládnutí zaměstnání?

Zobrazit další články