Jak pomoct romskému dítěti s hledáním kulturní a sociální identity?

12.04.2023
Autorský tým PROP
Pedagog

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká možností pomoci romskému dítěti jednak s impulzivním chováním, jednak s hledáním kulturní a sociální identity.

Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: PROP

Dotaz:

Dobrý den,

ráda bych se informovala na metody a postupy práce s romským dítětem ve věku patnácti let, které je diagnostikované s hyperkinetickou poruchou chování (hyperkinetická porucha sdružená s poruchou chování, F 90.1.). Potřebovala bych zejména pomoc v těchto oblastech: výchova dítěte (vhodné usměrňování impulzivního chování, vzdorovitosti, nesoustředěnosti, agresivity apod).

Dítě pochází z romského sociokulturního prostředí a aktuálně hledá vlastní místo a roli ve společnosti, což je spojené i s hledáním vlastní romské identity v prostředí, kde žije. Dítě je aktuálně umístěno v dětském domově se školou. Uvítala bych tipy, jak dítěti pomoct.

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za dotaz, který je velmi komplexní.

S projevy náročného chování u dítěte by měl nejlépe pomoci například školní psycholog, případně místní středisko výchovné péče. Dětský domov se školou by měl rovněž mít navázanou spolupráci s odborníky zde se nabízí zapojení například etopeda, dětského klinického psychologa, psychoterapeuta či psychiatra.

Pokud by Vás více zajímalo téma hyperaktivity, odborníci doporučují Národní institut pro děti a rodinu, z.s. (dále jen NIDAR). Sdružení bylo založeno odborníky věnujícími se problematice vývojových poruch u dětí a po celou dobu své existence funguje jako expertní organizace. Obrátit se můžete např. přímo na Mgr. Terezii Pemovou, která poskytuje poradenskou péči o hyperaktivní děti a jejich rodiče. Věnuje se také vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků v sociálních službách v oblasti ADHD, hyperaktivita a porucha pozornosti (v rámci akreditovaných kurzů MPSV, MŠMT).

Druhou linii pak představuje romská identita a její hledání

Identita u člověka představuje prožívání a uvědomování si sebe samého, své vlastní jedinečnosti i odlišnosti od ostatních. Kulturní identita znamená ztotožnění jedince se sociálními a mravními normami určité etnické či sociální skupiny. Skupinová identita znamená ztotožnění se s určitou sociální skupinou, zájmovým sdružením, ale také národem či státem.

Identita je utvářená jazykem a zároveň je prostřednictvím jazyka vyjadřována. (Zdroj: Evans, David (2015): Language and Identity: Discourse in the World. New York: Bloomsbury Publishing).

Při hledání vlastní sociální a kulturní identity může být nápomocné nejen setkávání se s romským jazykem, ale také s dospělými Romy, kteří mohou pro dítě představovat vhodné vzory. Zde bych proto doporučovala obrátit se na organizace, jejichž součástí jsou i samotní Romové a Romky. 

Inspiraci můžete nalézt v těchto následujících projektech a vzdělávacích programech nestátních neziskových organizací:

  1. Projekt Amaro Drom / Naše romské dítě: Zabývá se sice primárně podporou náhradních rodin a romských dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, pracovníci realizačního týmu by ale mohli mít tipy na to, jak přistupovat k romskému dítěti a jeho identitě v náhradní péči obecně. Na jejich stránkách jsou také k dispozici různé publikace a metodiky, ze kterých lze čerpat, pořádají i různá setkávání a podpůrné skupiny. 

  2. Vteřina poté, zapsaný spolek: Jedná se o nezávislou platformu pro práva dětí vyrůstajících v zařízení institucionální péče, kterou vede Michal Ďorď, Rom, který sám vyrůstal v dětském domově. Ze známějších osobností je do ní zapojen například i Radek Laci. Platforma pořádá i programy v dětských domovech

  3. Programy Romská stipendia a program volnočasových aktivit známých pod názvem Romský mentor v rámci neziskové organizace Romea.

  4. Edukační programy, výstavy a akce v rámci Muzea romské kultury. Muzeum také nabízí online materiály ke stažení a tzv. online muzeum s virtuálními prohlídkami.

  5. Vzdělávací program Gendalos v rámci zapsaného spolku IQ Roma Servis. V rámci vzdělávacího programu Gendalos pracovníci organizace podporují motivované romské studenty. Společně hledají cestu, jak danému studentovi pomoci co nejlépe překonat úskalí studia a rozvíjet svůj potenciál.

  6. Další vhodnou cestou by mohlo být napojení dítěte na staršího mentora z romské komunity, který o něj bude mít opravdový zájem a chovat se k němu s respektem. Doporučujeme obrátit se na dobrovolnická centra v místě pobytu dítěte a informovat se na možnosti doprovázení dítěte. Organizace můžete vyhledat například zde:

Mapa expertních služeb | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Moznosti_dobrovolnictvi_v_CR_7_8_2020.pdf (dofe.cz)

  1. Romskou identitou se částečně zabývá například i AraArt, zapsaný spolek: Jedná se o sdružení mladých lidí, kteří se zabývají uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem. Hlavním polem působnosti je především hudební a divadelní tvorba. Speciálním tématem ARA ART je romská LGBTIQ menšina a problematika tzv. vícečetné diskriminace. Ředitelem spolu je David Tišer, herec, scénárista a aktivista romské národnosti. Organizace pořádá různé akce například také v rámci oslav Mezinárodního dne Romů.

  2. Přednášky a motivační programy pro školy realizuje například i zpěvák, herec a skladatel Radoslav Banga:

Radek Banga - Oficiální stránky.


Dále je možné doporučit literaturu v romštině:

  • Publikace Nakladatelství romské literatury Kher. Nakladatelství mj. vydává knihy v romském jazyce, opatřené českým překladem.

  • Publikace Amendar (Pohled do světa romských osobností): Kniha obsahuje 254 životopisných medailonů romských osobností působících na území České republiky v průběhu celého 20. století.

Skvělým počinem na poli literatury a podpory romského jazyka je i literární soutěž Romano Suno, kterou pořádá Nová škola, obecně prospěšná společnost.

Možností je opravdu hodně a seznam by mohl být daleko delší. Jakmile začnete pátrat, otevřou se před Vámi další cesty.

Z Vašeho dotazu je zřejmé, že Vám na dítěti opravdu záleží, věřím proto, že společně najdete směr, který bude vyhovovat Vám oběma, a především dítěti samotnému.

Na dotaz odpověděla Bc. Eva Nováková, metodička sociální intervence projektu Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu ČR.

Mohlo by Vás zajímat

Dítě s ADHD a motivace k učení

S ADHD u dětí se dá velmi efektivně pracovat a správná motivace dokáže divy. Zařaďte do výuky speciální hry pro děti s ADHD, odměňování a pozitivní zpětnou vazbu a pozorujte změny. Přečtěte si i o dalších způsobech motivace k učení.

Přínos portfolií pro profesní rozvoj

Když se učitelé naučí vytvářet a využívat vlastní portfolia, pro další profesní rozvoj se jim taková dovednost bude hodit. V ZŠ Brodek u Přerova si už v praxi ověřili, že s portfolii se dá efektivně pracovat v rámci plánů pedagogického rozvoje.

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Zobrazit další články