Začlenění žáků s podpůrnými opatřeními do školní družiny

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká začlenění žáků s podpůrnými opatřeními do školní družiny. Platí i pro školní družinu, podobně jako pro školní třídu, odpočet za žáka s podpůrnými opatřeními? Kolik takových žáků může být do družiny přijato celkem? Více v textu.

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Dotaz: 

Dobrý den, rád bych se zeptal na začlenění dětí s podpůrnými opatřeními (PO) do školní družiny. Máme jedno oddělení, kapacitu třicet žáků. Žák s podpůrnými opatřeními, který přijde do školní družiny, bude mít i v družině asistentku. Platí i pro školní družinu odpočet za dítě s podpůrnými opatřeními? Kolik mohu přijmout maximálně takových dětí? Musím snížit počet přijatých dětí o dva?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

Z legislativy vyplývá, že se ve školní družině počet účastníků při začlenění dětí/žáků/účastníků s přiznanými podpůrnými opatřeními (PO) nesnižuje, ale může jich být v jednom oddělení maximálně pět.

Což se ale automaticky vylučuje s tím, pokud má ředitel školy spádových žáků s podpůrnými opatřeními více (přednostní přijetí žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona). 

  1. Ve vyhlášce 27/2005 Sb. – vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných o snižování počtů dle podpůrných opatření ve třídách a odděleních – žádné podrobnější informace uvedeny nejsou, i když se v ní termín oddělení používá.

  1. Ve vyhlášce 48/2005 Sb. – vyhláška o základním vzdělávání a náležitostech plnění povinné školní docházky – se o snižování počtu žáků hovoří, ale pro změnu se zde hovoří jen o třídě, ne o oddělení ve školní družině.

§ 5

(5) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší počet žáků podle věty první se snižuje o 2 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého a pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení.

Nejvyšší počet žáků podle věty první se dále snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě druhé. Postupem podle věty druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě nejvýše o 5. Snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě podle věty druhé a třetí se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u žáka zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

Doplnění informací:

§ 36 školského zákona

(7)

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

  1. Ve vyhlášce 74/2005 Sb.  – vyhláška o zájmovém vzdělávání (pozn.: používá se v ní stará terminologie – např. „účastník se zdravotním postižením“ namísto „účastník s přiznanými podpůrnými opatřeními“ a termín „integrovat“).

§ 10

Organizace činnosti družiny

(1) Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení.

(4) Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

(7) Je-li oddělení tvořeno pouze účastníky se zdravotním postižením, je nejvyšší počet účastníků v oddělení shodný s nejvyšším počtem žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením stanoveným zvláštním právním předpisem (dále viz § 25 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

Doplňuji další informaci z webu MŠMT: V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnost. [1]

 

Neznám přesně povahu speciálních vzdělávacích potřeb přijatých účastníků do školní družiny. Uvádíte, že v oddělení bude při začleňování účastníků pomáhat asistentka pedagoga. Je tedy na zvážení ředitele školy, zda je bezpečnost všech účastníků v tomto konkrétním případě adekvátně zajištěna.

Z uvedených právních předpisů vyplývá, že pro oddělení školní družiny neplatí stejné podmínky při snižování počtu účastníků – tedy odpočet za žáka s podpůrnými opatřeními jako pro školní třídu.

Přijmout tedy můžete až 30 účastníků zájmového vzdělávání do jednoho oddělení nebo zvážit vytvořit oddělení dvě, pokud na to má škola kapacitu, prostory, personální podmínky apod. Lze také kombinovat provoz jednotlivých oddělení, kdy v nejexponovanějších částech dne, kdy je ve školní družině nejvíce dětí, fungují oddělení dvě, v méně exponovaných částech dne se oddělení spojují.

Na dotaz odpověděla Mgr. Zonna Bařinková, metodička školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR.


Zdroje:

[1] MŠMT. (2013 – 2023). Často kladené dotazy. [online]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/mladez/casto-kladene-dotazy-2 [dat. cit. 13. 6. 2023].

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem odvahy
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)
Dítě se závažnou zdravotní diagnózou
Závažná diagnóza je pro všechny, kterých se týká, bezesporu traumatizující záležitost. Celá rodina vynakládá maximální úsilí k tomu, aby se s nastalou situací vyrovnala, a zaslouží si vaši plnou podporu a empatii. Tady je pár zásad a tipů, jak na to.
Doporučení rodičům pro rozvoj nadaných předškolních dětí
Nadané děti si žádají aktivnější rodiče. Jaké důsledky má autoritativní, demokratická a liberální výchova na jejich nadání? Máme pro vás sadu praktických doporučení, jak o nadání předškoláků pečovat.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.