VIDEO: Šikanu i kázeňské problémy je třeba utnout v zárodku. Jak na to?

Na základní škole v Děčíně se snaží řešit kázeňské problémy dětí už v zárodku – předcházejí tím například šikaně. Základem je otevřené prostředí, kde se učitelé ani žáci nebojí upozornit na potíže a požádat o pomoc. Konkrétní postupy primární prevence ve videu vysvětlí Tereza Skalická, která pracuje ve škole jako metodik prevence.

Další inspiraci lze čerpat z publikací od experta zaměřeného na etopedii PhDr. Arnošta Smolíka, Ph.D. Užitečná může být také aplikace Nenech to být, která slouží jako online schránka důvěry. 

Struktura videa

00:26 Jak řešit výchovné problémy už v zárodku? Na děčínské škole pomáhá kolegialita pedagogů, otevřené prostředí, třídnické hodiny zaměřené na budování vztahů i schránka důvěry. 

02:37 Jaké metody umožní pedagogům rozeznat výchovné problémy už v počátku?  

06:08 Základem primární prevence je řešit i drobné potíže u žáků. Díky tomu lze snáze získat jejich důvěru a případně odhalit závažnější problémy.

07:52 Akce „Den pro mou třídu“ pomáhá žákům porozumět školnímu řádu. Sami si pak s učitelem nastaví pravidla, jak se ve své  třídě chovat.

09:53 Dětem je třeba vysvětlit, že hlášení problémů není žalování ani donášení.

12:07 Jak se děti dozvědí, na koho se v případě šikany obrátit?

Inspirace a užitečné odkazy

Inspirace: PhDr. Arnošt Smolík Ph.D., speciální pedagog – etoped. Působí na PF UJEP, Působí na PF UJEP, je autorem odborných publikací.

Aplikace Nenech to být: online schránka důvěry: www.nntb.cz

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Řešení šikany
Šikana je onemocnění skupiny. Odhalením a odstraněním šikany dáváte najevo, že vám záleží na normách, pravidlech skupiny,  respektování druhých a společného bytí. Šikanu můžete snadno zaměnit za škádlení nebo ubližování (např. on si začal, tak jsem mu to vrátil, a příště naopak). Má svoji přesnou definici, kterou potřebujete znát, abyste mohli postupovat adekvátně. Pojďme spolu termín šikany i ostatní termíny rozklíčovat.
Nadaným žákům hrozí šikana: jak tomu předejít
Nadaný žák patří do skupiny dětí ohrožených šikanou. Riziko se zvyšuje s počtem odlišností, jako jsou speciální vzdělávací potřeby, mentální postižení nebo etnikum. Jaká je typologie nadaných žáků a jak jim pomoci s adaptací ve škole?
Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat
Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.