VIDEO: Jak přistupovat k žákům migrantům, kteří prožili válečné události?

Jak komunikovat a pracovat s novými žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří přicházejí do nového prostředí, jiné kultury a často po traumatizujících zážitcích při útěku ze své rodné Ukrajiny?

Do České republiky přichází v současné době hodně dětí, které utíkají ze své země před válkou. Často jsou jen v doprovodu matky, otcové a další mužští příbuzní zůstávají na Ukrajině, kde jim hrozí nebezpečí. To je nelehká situace pro všechny. Některé děti si navíc mohou přinášet duševní úraz (trauma) na podkladě pro ně výrazně stresového zážitku (bombardování, smrt blízké osoby apod.). Důsledkem traumatu mohou být nejrůznější funkční poruchy, například obtíže se spánkem, poruchy soustředění, duševní neklid, zvýšená únavnost, plačtivost, poruchy vyměšování apod.

Druhé video z třídílného seriálu s lektorkou, terapeutkou a krizovou interventkou Kristýnou Farkašovou přináší rady pedagogům a dalším zájemcům o téma, jak s dětmi, které prožily válku, komunikovat a také jak reagovat na jejich nejasné a z pohledu učitele někdy i problematické chování a jednání. Lektorka zmiňuje také důležitost psychohygieny učitelů. Potřebujeme se postarat o sebe, máme-li se dobře starat o druhé. Rozhovor moderuje redaktorka Adéla Pospíchalová.

Struktura videa:

00:00 - Představení tématu i hosta – lektorky, terapeutky a krizové interventky Kristýny Farkašové.

01:25 - Reakce předškolních dětí a dětí mladšího školního věku na prožité válečné události.

03:59 - Jak mohou pedagogové podpořit předškolní děti a děti mladšího školního věku, které prožily válečné události?

05:51 - Reakce dětí staršího školního věku na prožité válečné události.

08:08 - Jak mohou pedagogové podpořit děti staršího školního věku, které prožily válečné události?

11:06 - Jaké jsou známky traumatu u dítěte? Kdo z externích odborníků může takovému dítěti pomoci?

14:46 - Jak vést rozhovor s dítětem, které jeví známky traumatu? Jakou další pomoc může učitel dítěti nabídnout?

16:49 - Základní pravidla psychohygieny učitele.

18:47 - Jak komunikovat s dítětem, které je neklidné, úzkostné nebo dává najevo hněv? Proč se vyplatí nespěchat?

21:54 - Role neverbální komunikace při dorozumívání se s dítětem s odlišným mateřským jazykem.

Mgr. Kristýna Farkašová je lektorka, terapeutka a krizová interventka. Doprovází lidi v mezních životních situacích, i ty, kteří se chtějí dále rozvíjet. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v systematickém přístupu k psychoterapii. Má praxi v oblasti sociální péče a služeb z přímé péče. Kristýna se také třetím rokem intenzivně vzdělává v odborném výcviku, zaměřeném na podporu duševního zdraví dětí i pedagogů, poskytovaném organizací ČOSIV ve spolupráci s Norským centrem Østbytunet. S kolegou terapeutem tvoří audiopodcast Hovorna.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
Mapy učebního pokroku a Bloomova taxonomie cílů
Vnitřní motivace dítěte dokáže ve vzdělávání zázraky, zejména když ji škola vhodně podpoří. Jak vypadá aplikace map učebního pokroku a Bloomovy taxonomie cílů v praxi na ZŠ Lyčkovo nám.?
Mentoring ve školství jako prevence syndromu vyhoření
Mentoringem, koučinkem a supervizí se dá předcházet syndromu vyhoření. Jak si základní škola profesora Švejcara na Praze 12 udržuje kvalitní pedagogy, a tedy kvalitní výuku? O tom vypráví zástupce ředitele a externí mentor.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.