VIDEO: Asistenti pedagoga řeší vyhoření i komunikaci. Jak je podpořit?

Asistenti pedagoga představují neocenitelnou pomoc jak pro učitele, tak samozřejmě pro žáky. Těm umožňují lépe zapadnout do kolektivu, zvládat učivo či se všestranně rozvíjet. Škola ale musí asistentům správně nastavit podmínky pro práci i jim dopřát možnost vzdělávání a sdílení dobré praxe. Jak to udělat, popisuje ve videu Kamila Kratochvílová, učitelka, výchovná poradkyně a koordinátorka inkluze ze Základní a mateřské školy Děčín IV, Máchovo náměstí.

00:38 Jak vypadá metodické vedení začínajícího asistenta pedagoga? V ZŠ v Děčíně se na začátku roku koná porada asistentů a třídních učitelů pod vedením ředitelky školy. Dále asistent dostane jednak standardní náplň práce, jednak podrobnou, individuální náplň práce podle individuálního vzdělávacího plánu žáka se SVP. Následně asistenti chodí na konzultace k učitelům a domlouvají si, co by od nich pedagogové potřebovali. Jednou za měsíc pak bývá schůzka s koordinátorkou inkluze. Nováčci se mohou chodit také dívat na zkušené asistenty při práci (dokument s náplní práce asistenta pedagoga je ke stažení pod videem).

01:42 Jaká témata se nejčastěji řeší při schůzce asistentů pedagoga s koordinátorkou inkluze? Obvykle provoz školy a kde přesně budou asistenti potřeba. Popřípadě konkrétní žáci či řešení specifických problémů ve třídě. 

02:08 Účast asistentů na pedagogických radách se v ZŠ Děčín příliš neosvědčila. Neprobírala se tam totiž do hloubky témata relevantní pro asistenty.

02:46 V metodickém vedení osmnácti asistentů výrazně napomáhá koordinátorce inkluze její předchozí bohatá praxe a také zkušení asistenti v týmu, kteří jsou vždy ochotní zaučit nové kolegy.

03:35 Prevence vyhoření u asistentů pedagoga zahrnuje dlouhou přestávku trvající celou čtvrtou vyučovací hodinu i vyhrazené místo pro odpočinek a vzájemné sdílení.

04:29 Jak nastavit funkční spolupráci asistentů pedagoga s třídními učiteli? Je třeba si stanovit pravidla a vyjasnit přesně roli asistenta ve třídě. V tom bylo pro ZŠ Děčín zásadní externí školení „Tandemová spolupráce“.

05:54 Předávání informací o žákovi se SVP mezi učiteli na 2. stupni ZŠ a asistentem pedagoga: Na začátku roku se každý učitel seznámí s individuálním vzdělávacím plánem žáka a domluví se s asistentem na spolupráci. Komunikaci spojuje třídní učitel.

06:23 Jakým způsobem probíhá spolupráce při přechodu dětí se SVP z mateřské školy na základní školu? Zaprvé se třídní učitelka ze základní školy sejde s učitelkou z mateřské školy a pohovoří o potřebách daného dítěte. Ve školce je přítomen koordinátor inkluze, který pomůže zajistit pro děti potřebná vyšetření i doporučení, aby mohly do školy nastoupit již rovnou s asistentem.  

06:57 Je důležité asistenty dále vzdělávat. ZŠ Děčín tak například zve na školu lektory a asistentům umožňuje účastnit se celodenních školení v rámci jejich pracovních hodin. Stejně tak si mohou asistenti říct, jaké školení by považovali za užitečné, zejména s ohledem na obtíže dětí se SVP.

07:36 Jak funguje sdílení dobré praxe mezi asistenty? Nováčci se například chodí dívat, jak pracují zkušení kolegové. Popřípadě se realizují i výměnné návštěvy mezi školami.

08:17 Na škole dlouhodobě působí asistentka pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí – co přináší? Asistentka často s rodiči jedná v terénu, kde je dovede přesvědčit ke spolupráci se školou.

09:00 Základem práce asistentů je začlenění dítěte se SVP do třídního kolektivu, kdy zejména pomáhají předcházet konfliktům mezi dětmi ve třídě. Zároveň by měli dítě vést k samostatnosti během výuky a nedělat za něj všechnu práci. 

09:30 Společné aktivity pro začlenění dítěte se SVP do kolektivu je obvykle třeba dělat ve spolupráci se školním psychologem a speciálním pedagogem. Během těchto činností může i dítě se SVP hrát aktivní roli, například spolužákům vysvětlit pomocí příkladů, co ho trápí. 

10:26 Jak asistent pedagoga spolupracuje a komunikuje s rodiči? Záleží vždy na individuální dohodě mezi rodinou a třídním učitelem. Je možné například využít zápisník, který dítě nosí každý den domů, ale i online komunikaci

10:50 Děti se SVP s nástupem puberty někdy začínají být na asistenty hrubé nebo je odmítají. O těchto problémech je třeba s dítětem i asistentem otevřeně hovořit. Co se týká studu dítěte, škola může například asistenta ve třídě uvést tak, že je zde pro celou třídu a nespecifikovat pro které konkrétní dítě. 

12:12 Děti obvykle oslovují asistenty formálně jako „pane/í asistente/ko“. Neformální oslovení se příliš neosvědčilo, děti si pak daného asistenta nárokovaly jen pro sebe. 

12:33 Jak se zaznamenává posun žáka se SVP ve výuce? Žáci mají portfolio, v kterém je jasně vidět vývoj žáka během školního roku. Hodnocení provádí učitel a mělo by zohledňovat pokrok dítěte vůči němu samému, nikoliv zbytku třídy. 

13:11 Asistenti pedagoga musí věnovat největší pozornost hlavně dětem s těžší formou ADHD. Obvykle je u nich potřeba častější dozor a mírnění konfliktních situací i o přestávce. 


Přílohy k videu

Dokumenty zobrazené ve videu naleznete ke stažení zde: 

Příloha 1: „Pracovní náplň asistenta pedagoga ZŠ Děčín, Máchovo nám.“

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Ze školního klubu k práci asistenta pedagoga
Rivalové, nebo spojenci? Ze vzájemné spolupráce asistenta pedagoga a třídního učitele nejvíce vytěží především děti. Najděte společnou cestu, jako to dokázaly kolegyně z jedné pražské základní školy v našem článku.
Řešení nefunkční komunikace mezi asistentem pedagoga a žákem
Asistenta pedagoga (AP) čeká v průběhu školního roku mnoho nástrah, které je potřeba s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) překonat. Přečtěte si, jaké to jsou, co dělat a čemu se raději vyhnout.
VIDEO: Jaké výzvy čekají oborové asistenty pedagoga na druhém stupni ZŠ?
Práce oborových asistentů pedagoga na druhém stupni základní školy má určité odlišnosti od práce na stupni prvním. Například je nutné přistupovat jinak k žákům se SVP, kteří během dospívání mnohem hůře snášejí dozor a naopak oceňují prostor k samostatnosti. Jak nastavit pravidla pro působení oborových asistentů, popsala ve videu Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.