Speciální pedagog a zápis předškoláků se SVP do 1. třídy

Speciální pedagog hraje během screeningu předškoláků se SVP při zápisu do 1. třídy důležitou roli. Jaká je dobrá praxe na pražské Základní škole Lyčkovo náměstí? Zdroj fotky: Freepik.com

charakteristikaCharakteristika

ZŠ Lyčkovo náměstí přijímá děti do 1. ročníku v níže popsaných pěti provázaných krocích. Program nese název: „Pět kroků do Smysluplné školy aneb Organizace zápisu k základnímu vzdělávání na ZŠ Lyčkovo náměstí.“  Tento metodický list slouží k popisu posledního kroku: 5. Zápis předškoláků do 1. ročníku a do přípravného ročníku ZŠ. 

 1. Registrace předškoláků – termín: leden až únor 

– registrací předškoláků získáme data o počtu zájemců a můžeme informovat o šancích na přijetí do 1. ročníku nebo přípravného ročníku; 

 1. Setkání rodičů předškoláků s vedením školy – termín: únor 

– seznámení s organizací zápisu a s pravidly přijímání dětí do 1. ročníku a přípravného ročníku ZŠ, seznámení s programem školy a diskuse;

 1. Den nanečisto pro všechny předškoláky a jejich rodiče – termín: únor

– den, kdy si předškoláci vyzkoušejí být školáky v naší škole; rodiče se seznámí s metodami práce učitelů, okusí atmosféru školy a setkají se s ostatními pracovníky školy;

 1. Škola nanečisto – termín: březen 

– pětidílný přípravný kurz (5 úterků před zápisem) pro budoucí prvňáky;

– do přípravného kurzu jsou přijímány děti podle kritérií přijímání k předškolnímu vzdělávání.

 1. Zápis předškoláků do 1. ročníku a do přípravného ročníku ZŠ – termín: duben

Školní speciální pedagog se účastní zápisu dětí do 1. třídy, přičemž v motivační fázi zápisu, kdy dítě plní různé úkoly, sleduje vývoj dílčích smyslových funkcí, pozornosti, motoriky nebo řeči, celkovou školní zralost. 

cilCíl:

Prevence budoucího školního neúspěchu u dítěte, prevence nízké motivace k určení u dítěte.

postupPostup:

Výchozí situace

 1. dítě u zápisu prokazuje výrazný nerovnoměrný nebo opožděný vývoj dílčích smyslových funkcí, pozornosti, motoriky nebo řeči, celkovou nezralost,
 2. dítě přichází do 1. třídy se a) zprávou z vyšetření, b) doporučením ŠPZ.

Speciální pedagog kontaktuje při zápisu rodiče a ověří si:

 • zda dítě navštěvovalo MŠ nebo přípravný ročník
 • datum narození dítěte
 • zda rodiče sami uvažují o odkladu školní docházky dítěte
 • zda už dítě někdy vyšetřoval nějaký specialista a s jakým závěrem, vyžádá si od rodiče případnou zprávu z vyšetření.

Na základě těchto zjištění postupuje dále.

V případě obtíží popsaných v kazuistikách níže vysvětlí problém rodičům a nabídne jim možnost odkladu školní docházky.

Dále doporučí kontakt na školské poradenské zařízení (PPP, SPC), kde dítě přešetří specialista a určí další postup, který pak v písemné podobě předá škole:

 • odklad školní docházky o 1 rok (dítě zůstává v MŠ)
 • nástup do přípravného ročníku
 • nástup do 1. ročníku, podle závažnosti případného oslabení dítěte vyhotoví ŠPZ dokument Doporučení školního poradenského pracoviště ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Některé příčiny odkladu školní docházky u dětí

Sociální nezralost

Příklad:

K zápisu přichází chlapec v doprovodu rodičů. Drží se jich za ruku, vystrašeně se rozhlíží. Když je vyzván, aby se posadil ke stolečku vedle učitelky, zaboří se matce do klína a pláče. Ani po několika minutách se neosmělí a nechce komunikovat. Po celou dobu zápisu vyžaduje rodiče vedle sebe a neustále se ujišťuje, že jsou nablízku. Při činnosti drží matku za ruku, kontroluje rodiče očima, ujišťuje se o správnosti odpovědí. Působí nejistě a bázlivě.

Hyperaktivita a oslabená pozornost

Příklad:

K zápisu přichází chlapec. Zvědavě se rozhlíží, cestou ke stolečku, kde na něj čeká učitelka, sahá na všechny věci, které jsou po ruce. Zničehonic jde k poličce na druhé straně místnosti a vyndává z ní hru. Když je vyzván, aby se posadil, nereaguje. Hlasitě mluví. Sedá si na úplně jiné místo. Často přerušuje práci, vrtí se, houpe na židli, vstává. 

Vada řeči a oslabená grafomotorika

Příklad:

K zápisu přichází dívka. Je vyzvána, aby řekla básničku. Její řeč je na první poslech nesrozumitelná, nedaří se jí vyslovit správně velké množství hlásek, patlá. Některé hlásky nejdou od sebe odlišit a v řeči splývají. Dívka drží psací náčiní křečovitě, ruku má ztuhlou a nepohyblivou, nedokáže nakreslit plynule jednoduché tvary.

Mentální oslabení nebo porucha porozumění řeči a komunikačních dovedností

Příklad: 

K zápisu přichází dívka. Při prvním kontaktu nerozumí zadání úkolu, je třeba jí ho několikrát znovu vysvětlit. Nedokáže pojmenovat jednoduché obrázky, odpovídá nesprávně, nebo že neví. Neodhadne správně časovou a logickou návaznost děje. Řeč je chudá, dívka hovoří v holých větách, na úrovni mladšího dítěte. Nechápe smysl položených otázek. Neví, jestli chodí do školky, nezná další odpovědi na běžné otázky.


vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Školní poradenské pracoviště pod lupou: Dobrá praxe v základní škole v Milovicích
Když se Lada Flachsová před jedenácti lety stala ředitelkou základní školy T. G. Masaryka v Milovicích, dala si za cíl mít v každé třídě asistenta pedagoga. Ten naplnila a kromě toho spustila také školní poradenské pracoviště. Svých rozhodnutí rozhodně nelituje a dnes je díky nim o krok napřed před mnoha jinými vzdělávacími ústavy, které s asistenty pedagoga a inkluzí nemají tak bohaté zkušenosti. Jakým způsobem rozdělila role na škole?
Školní kariérové poradenství v Litvě
V Litvě jsou na středních školách v rámci kariérového poradenství nejoblíbenější odborné soutěže, školní exkurze a veletrhy pracovních příležitostí. Přečtěte si víc o tamních kariérových poradcích a jejich náplni práce.
Jak na sehraný inkluzivní tým? Chce to čas i podporu vedení, říká expertka
Sestavit funkční inkluzivní tým nemusí být vždycky snadné, důležitá je vzájemná souhra, komunikace a důvěra mezi jeho členy. Jako příklad dobré praxe v tomto ohledu může sloužit Základní a mateřská škola Lyčkovo náměstí v Praze, jak vysvětlila v rozhovoru Kateřina Bártová, jež zde působí na pozici pedagožky, školní výchovné poradkyně a etopedky. Hlavní výhodu vidí v tom, že se škola začala inkluzi věnovat výrazně dříve než ostatní ústavy.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.