Předškolní kluby, jejich přínosy a cíle

Síť předškolních klubů vyrovnává nevýhodnou startovní čáru dětí, které nemají doma příznivé zázemí pro vzdělávání. Kluby dětem usnadňují vstup do vzdělávacího systému.

Předškolní klub Sluníčko v Bílině/FOTO: Archiv Člověka v tísni. Přiložené fotografie jsou určeny pouze jako doplněk k tomuto článku, jejich další použití, kopírování, sdílení či ukládání do jakýchkoliv dalších databází není dovoleno.


Síť předškolních klubů vyrovnává nevýhodnou startovní čáru dětí, které nemají doma příznivé zázemí pro svůj rozvoj. Kluby dětem usnadňují vstup do vzdělávacího systému. V České republice je provozuje například nezisková organizace Člověk v tísni.

Předškolním klubům nejde o to vytvářet model předškolního vzdělávání, který oddělí děti se sociálním znevýhodněním od hlavního vzdělávacího proudu. Jestliže do klubu dochází dítě, jehož znalosti, dovednosti a návyky splňují nároky běžné mateřské školy, pracovníci Člověka v tísni napomáhají přestupu dítěte do školky a nějakou dobu ho podporují.

Nelze obecně vyhodnotit, jaké zařízení a jaká cesta jsou pro dítě, které opouští předškolní klub, nejlepší, protože každé město či lokalita nabízejí jiné možnosti. Pracovník předškolního klubu by měl mít dobrý přehled o kapacitě a úrovni mateřských škol v regionu.

Předškolní klub Sluníčko v Bílině/FOTO: Archiv Člověka v tísni. Přiložené fotografie jsou určeny pouze jako doplněk k tomuto článku, jejich další použití, kopírování, sdílení či ukládání do jakýchkoliv dalších databází není dovoleno.

Co kluby dětem přinášejí

 • Děti se učí znalostem, dovednostem a návykům potřebným k úspěšnému vstupu do mateřské školy a do prvního ročníku základní školy.
 • Možnost pobývat a vzdělávat se v kolektivu vrstevníků.
 • Příležitost hrát si, vzdělávat se a být v chráněném a bezpečném prostředí.
 • Včasné podchycení případných výchovných a vzdělávacích obtíží, zprostředkování návštěvy ve školském poradenském zařízení pro rodiče, zajištění návazné služby.
 • Společné pozitivní zážitky s matkou nebo nejbližším sociálním okolím.
 • Možnost naučit se přijímat dospělou autoritu.
 • Příležitost naučit se dodržovat režim, vědomě jednat podle pravidel.
 • Posílení sebevědomí a chuti projevovat, co umí a potřebují.
 • Zmírnění znevýhodnění. 
 • Rozšíření obzorů vytržením ze sociálně vyloučené lokality, učení zážitkem.
 • Rodinám v nepříznivé sociální situaci umožňují využívat služeb místních veřejných institucí i přirozené vztahové sítě.
 • Díky spolupráci s dalšími subjekty působícími v místě se snižuje segregace a podporuje sociální začleňování.
 • Službu, která přispívá k zachování a rozvoji důstojného života.

Doporučené čtení: Případovou studii, která ukazuje, jak předškolní klub pomohl konkrétní rodině, přinášíme v článku Předškolní kluby: jak pomáhají rodinám v nouzi.

Jak to chodí v předškolních klubech

Kluby navštěvují děti od tří do pěti let. V ideálním případě zde zůstávají zhruba rok, aby pracovníci Člověka v tísni jim i jejich rodičům pomohli s přípravou na přestup do běžné mateřské školy. Kluby netvoří konkurenci běžným mateřským školám, spíše jde o jejich doplněk. Fungují jako „průtoková zařízení”, kam děti přijdou, doplní si chybějící znalosti, dovednosti a návyky nezbytné pro vstup do mateřské školy, a jdou dál. 

Tip: O provozu předškolních klubů se dočtete v rozhovoru s Věrou Cvoreňovou a Barborou Jeřábkovou z pražského klubu, který provozuje organizace Člověk v tísni.

Při začleňování dětí do běžných mateřských škol se osvědčily adaptační pobyty, kdy děti z klubů pravidelně školku navštěvují. Ideální je, když se těchto akcí účastní i rodiče dětí. Doporučujeme k přečtení reportáž o dětech z předškolního klubu „V Domečku“ v Kladně Kročehlavech, které jednou měsíčně docházejí do běžné mateřské školy poblíž klubu. 

Příklady dobré praxe: předškolní kluby Člověka v tísni

Předškolní kluby, coby ambulantní službu sociální prevence, která nepodléhá zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zřizuje společnost Člověk v tísni jako jednu ze služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci. Na základě dobré pilotní zkušenosti z města Bílina, kde předškolní klub funguje už od června 2006, byly v březnu 2010 otevřeny další kluby v deseti českých městech. 

V současné době u nás funguje 13 předškolních klubů:

Hlavní město Praha

Předškolní klub, ul. Lidická (Praha 5 – Smíchov)

Předškolní klub, ul. Za Papírnou (Praha 7)

Karlovarský kraj

Předškolní klub Jeden svět (Chodov)

Předškolní klub Nejdík (Nejdek)

Předškolní klub Kereka (Sokolov)

Liberecký kraj

Předškolní klub Sezam (Liberec)

Olomoucký kraj

Předškolní klub Brouk (Přerov)

Plzeňský kraj

Předškolní klub, ul. Josefa Knihy (Rokycany)

Středočeský kraj

Předškolní klub V domečku (Kladno)

Ústecký kraj

Předškolní klub Sluníčko (Bílina)

Předškolní klub Človíček (Chomutov)

Předškolní klub Kamarád (Chomutov)

Předškolní klub Stonožka (Ústí nad Labem)

Předškolní klub Stromeček (Ústí nad Labem)

Na dalších místech Člověk v tísni podporuje předškoláky a jejich rodiny v přípravě na mateřskou a základní školu individuálně.

Kde fungují předškolní kluby: Seznam míst, kde je služba předškolních klubů poskytována, včetně kontaktů na jejich pracovníky, najdete na webu, naleznete na webových stránkách organizace Člověk v tísni.

Doporučené čtení: O metodách používaných v síti klubů se dočtete v článku Způsob práce v předškolních klubech.  


Zdroje:

[1] Lánská, K., Ranglová, K., Sedláčková, P. a kol. (2015). Průvodce nízkoprahovými předškolními kluby. Předškolní vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a spolupráce s jejich rodinami. Praha: Člověk v tísni, o. p. s., [online]. [dat. cit. 12. 7. 2020]. Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/451/file/1433496417-predskoly-web.pdf

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Pomoc poradny dětem se sociálním znevýhodněním
Pomoc pedagogicko-psychologické poradny (PPP) dětem se sociálním znevýhodněním je nenahraditelná. Jaká podpůrná opatření aplikuje a co doporučuje při komunikaci s rodiči?
Sociální pedagogika v Polsku a na Ukrajině
Význam sociální pedagogiky ve školství je nezpochybnitelný. Pozici sociálního pedagoga je však u nás stále potřeba obhajovat a posilovat. Jak je tomu v Polsku a na Ukrajině?
Sociální znevýhodnění nesmí být překážka pro vzdělávání dětí
Strategie, která se pro začleňování dětí se sociálním znevýhodněním osvědčila ve škole v Praze 12, sází na zajištění primárních potřeb dětí a podporu učitelů. Těchto pár základních zásad pomůže i vám.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.