Chlapec s ADHD a psychickou poruchou neprospívá na druhém stupni ZŠ. Jsou kázeňské postihy řešením?

27.06.2023
Autorský tým NPI ČR
Rodič
Pedagog

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a pedagogům. Dnešní otázka se týká možností pomoci dítěti s ADHD a psychickou poruchou, jež neprospívá na druhém stupni základní školy. Jak uvádí matka chlapce, učitelé píšou synovi poznámky a napomínají jej, situaci to ale nezlepšuje. Jaké jsou možnosti řešení této situace?

Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Dotaz: 

Dobrý den,

máme syna s ADHD a psychickou poruchou, jeho osobnostní vývoj je hodně dynamický. Chodí do speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami. V rámci ADHD a psychické poruchy má obvyklé uváděné příznaky. Je v sedmé třídě, ale od doby, co přešel na druhý stupeň, absolutně nezvládá své chování. Dochází na psychiatrii, je medikován, navštěvuje psychoterapeutku. Mě však spíš trápí přístup vyučujících, kteří absolutně nerespektují jeho potřeby vzhledem k jeho diagnóze a doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Jako by měli jen málo informací o přístupu k jeho problému. Nevím, jak zvrátit tento přístup a dopřát jim nějakou osvětu. Syn má žákovskou knížku plnou poznámek, dostává špatné známky a neustálé napomínání, že v hodině nepracuje. Prosím o radu, jak mu mohu s tímhle problémem pomoci?

Předem děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

každá škola musí zajišťovat poradenské služby pro žáky i jejich zákonné zástupce, na něž mají ze zákona právo, a to prostřednictvím školního poradenského pracoviště, v němž působí výchovný poradce, popřípadě školní speciální pedagog a školní psycholog – tito odborní pracovníci by ve škole měli zodpovídat za péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikovat se školským poradenským zařízením a metodicky vést pedagogy.

Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště by měly být zveřejněny na webových stránkách školy, popřípadě na nástěnkách školy, poskytnout by vám je měl také třídní učitel Vašeho syna.

Ve vašem případě bych neprodleně požádala o schůzku právě s pracovníky školního poradenského pracoviště. Projednala bych s nimi stávající situaci ohledně vzdělávání Vašeho syna, nedostatečný respekt k doporučení školského poradenského zařízení při vzdělávání Vašeho syna a neposkytování přiznaných podpůrných opatření, na něž má žák ze zákona právo.

Celé jednání bych směřovala k vysvětlení a zajištění podmínek adekvátní podpory Vašeho syna při vzdělávání a dohodě, jak dále postupovat a spolupracovat s jednotlivými vyučujícími; popisovaná cesta formou častých poznámek opravdu není efektivním řešením a podporou.

Pracovníci školního poradenského pracoviště by měli zajistit konkrétní a podrobnou informovanost i metodické vedení všech pedagogů, je možné také uspořádat například případovou konzultaci s pracovníky školského poradenského zařízení – v tomto případě pedagogicko-psychologická poradna. Škola může všechna podpůrná opatření s pedagogicko-psychologickou poradnou konzultovat, tedy požádat rovněž o konzultaci, jak stanovená podpůrná opatření poskytovat.

Uvádíte, že syn chodí do speciální třídy pro žáky s kombinovanými vadami, což předpokládá, že v této třídě působí v pozicích učitelů speciální pedagogové, kteří by s takovými žáky měli umět právě i s podporou pracovníků školního poradenského pracoviště pracovat, používat odpovídající metody a ty přizpůsobovat konkrétnímu žákovi, pracovat s nastavenými pravidly, režimovými opatřeními a podobně.

Pokud se nedomluvíte s třídním učitelem a pracovníky školního poradenského pracoviště, můžete komunikovat přímo s vedením školy, které za práci zaměstnanců zodpovídá; podat můžete popřípadě oficiální stížnost / podnět vedení školy na nerespektování podpůrných opatření.

Možností je rovněž podat stížnost na Českou školní inspekci, popsat, v čem škola nerespektuje stanovená přiznaná podpůrná opatření; takové stížnosti by však měla předcházet právě oboustranná komunikace se školou a stížnost podat teprve v případě, že neuspějete.

Pro pořádek ještě zmíním, že by se pedagogové měli průběžně vzdělávat, což musí zajišťovat vedení školy prostřednictvím plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vaším úkolem tedy není dělat pedagogickým pracovníkům osvětu, oni by měli být odborníci na vzdělávání, a jak už jsem uvedla, vždy mohou také požádat o konzultace jak s pracovníky školního poradenského pracoviště, tak pedagogicko-psychologické poradny. Pokud byste chtěla získat přehled o proběhlém vzdělávání pedagogů, odpovídající údaje by měly být uvedeny ve výročních zprávách školy, které jsou veřejné.

Na dotaz odpověděla Mgr. Zonna Bařinková, metodička školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR.Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články