logo
logo
Návody na použití nástrojů s AI ve výuce včetně ukázek

Návody na použití nástrojů s AI ve výuce včetně ukázek

19.04.2024
Učitel/učitelka
Využití digitálních technologií, které snadno personalizují a zinteraktivňují učení, včetně využití aplikací založených na umělé inteligenci (AI), otevírá nové možnosti v pedagogickém procesu. Video představuje dialog mezi Lucií Holinkovou a Karlem Klatovským, manažerem vzdělávacích projektů pro Microsoft Česká republika a Slovensko, který představuje způsoby, jakými lze ve výuce využívat nástroje umělé inteligence, včetně konkrétních příkladů jejich aplikace.


Struktura videa: 

00:15 Úvod do témat videa. 

01:18 Tvorba výukových aktivit s využitím nástrojů AI. 

03:21 Jak připravit test ze zeměpisu pro žáky a žákyně základní školy ve formátu tabulky s možností importu do dalších aplikací. 

07:33 Tvorba obrázků s využitím nástroje AI. 

08:57 Jak pomocí AI nástroje shrnout obsah otevřeného PDF dokumentu. 

11:46 Personalizace výuky češtiny a jazyků s pomocí AI nástrojů: Akcelerátory učení, trenéři čtení, mapování porozumění textům a hodnocení pokroku. 

18:03 Personalizace výuky matematiky pomocí AI nástrojů: Přizpůsobení úkolů a automatická kontrola odpovědí. 

20:27 Finální přehled: Souhrn použitých metod.  Mohlo by Vás zajímat

Pozvánka na dubnové a květnové semináře k tématu práce s heterogenní třídou

Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy odborné semináře zaměřené na efektivitu práce v heterogenních třídách. Tato příležitost nabízí nejen vyučujícím, ale i asistentům a asistentkám pedagoga či vedoucím pracovníkům prohloubení znalostí a dovedností v oblasti plánování, průběhu a vyhodnocování vzdělávacího procesu s ohledem na individuální potřeby žáků.

Zlepšování školství ve Švédsku: Rozhovor se zástupci Národní agentury pro vzdělávání

V rozhovoru s Ulrikou Perryovou a Evou Areredovou, facilitátorkami projektu „Spolupráce pro nejlepší školu“ Národní agentury pro vzdělávání ve Stockholmu, se dozvídáme o jejich úsilí zlepšit švédské školství a zajistit rovné příležitosti pro všechny žáky. Popisují kritéria pro výběr škol potřebujících podporu a vysvětlují třífázový proces spolupráce: analýzu, rozvoj a implementaci. Rozhovor také ukazuje, jak agentura sleduje úspěšnost těchto iniciativ a podporuje vzájemné učení mezi školami. Na závěr facilitátorky přinášejí doporučení pro podobné iniciativy v jiných zemích, včetně Česka.

Metodiky RRRR neziskové organizace Society for ALL

Rádi bychom vás upozornili na metodiky RRRR (respekt, rozmanitost, rovnost, resilience) neziskové organizace Society for All, které byly navrženy pro učitele základních a středních škol s cílem rozvíjet socio-emoční dovednosti žáků a pozitivní vztahy mezi nimi.