logo
logo
PODCAST 53: Digitální nástroje ve školách: Nová éra personalizovaného vzdělávání

PODCAST 53: Digitální nástroje ve školách: Nová éra personalizovaného vzdělávání

06.04.2024
Autorský tým NPI ČR, PROP
Učitel/učitelka
V nové epizodě podcastu Zapojme všechny, kde Lucie Holinková hovoří s Karlem Klatovským, manažerem vzdělávacích programů pro Microsoft Česká republika a Slovensko, mají posluchači příležitost se dozvědět o přístupu k personalizovanému vzdělávání a o způsobech, jak lze umělou inteligenci využít ve vzdělávacím procesu ve školách.Používání digitálních nástrojů ve vzdělávání, které podporují personalizaci a interaktivitu v učení, včetně aplikací založených na umělé inteligenci, přináší novou perspektivu ve vzdělávání. Tyto pokročilé nástroje umožňují přizpůsobit vzdělávací proces specifickým potřebám a rychlosti učení každého studujícího. Umožňuje to vyučujícím připravovat učební obsah a strategie, které nejlépe vyhovují individuálním schopnostem a preferencím jejich žáků a žákyň. „Učitelé v budoucnu nebudou nahrazeni umělými učiteli, ale nejspíše těmi učiteli, kteří AI využívají,“ vysvětluje Karel Klatovský. 

Podcast zahrnuje reakce na dotazy, které se objevily na základě výzkumné studie provedené Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se vzdělávací divizí Microsoftu Česká republika v roce 2023. Hlavním zaměřením výzkumu bylo zjistit, jak české školství přistupuje k nástupu umělé inteligence, jaké postoje k tomu mají učitelé a jaký vliv by podle nich umělá inteligence mohla mít na úroveň vzdělání českých dětí. Studie také zkoumala, jaké nástroje umělé inteligence byly českými pedagogy již vyzkoušeny a zda je využívají během výuky. 


Struktura podcastu: 

00:20  Představení Karla Klatovského, manažera vzdělávacích programů pro Microsoft Česká republika a Slovensko, jako hosta podcastu. 

00:43  Úvod do témat podcastu, která se zakládají na výsledcích studie realizované Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a vzdělávacím oddělením Microsoftu pro Českou republiku, provedené v roce 2023. 

01:04  Obavy učitelů: Bude AI nástrojem pro podvádění studentů? 

03:27  Studenti a AI: Zdroje, citace, odkazy a prověřování dat. 

07:27  Jaké nástroje spadají do kategorie umělé inteligence? 

09:30  Hybridní tandemová výuka budoucnosti: Učitel a AI. 

11:43  Má být AI začleněna do školních osnov? 

12:39  Podporuje AI kreativitu ve výuce? 

15:56  Vlastní personalizovaný AI chatbot: Jak na to? 

17:12  Tipy pro učitele: Platformy, materiály a digitální výukové nástroje, které podporují personalizaci. 

19:26  Rozloučení a představení návazného videa: Digitální nástroje pro personalizované a interaktivní učení, včetně AI.


Tip:

Nabízíme přehled některých pokročilých digitálních vzdělávacích nástrojů pro podporu personalizovaného a interaktivního učení (včetně nástrojů obsahujících AI) a souvisejícího vzdělávání (pro vyváženost uvádíme přehled různých nástrojů; ve výčtu si neklademe nárok na úplný přehled).


Nástroje:

Uživatelská příručka Školy | support.apple.com

GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION | (edu.google.com)

Trenér čtení | (Microsoft.com)

Velký přehled AI funkcí v nástrojích Microsoft 365  | (klatovsky.cz)

Copilot (nejen) ve škole – přehled | (klatovsky.cz)


Vzdělávání:

Apple Teacher | (education.apple.com)

Teacher Center | (edu.google.com)

AI for educators - Training | (learn.microsoft.com)

MICROSOFT LEARN EDUCATOR CENTER. Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE) | (learn.microsoft.com)

Bezplatná školení, komunita a události pro učitele. Microsoft Education | (microsoft.com)


Zaujalo Vás téma? 

Další informace k tématu najdete na následujících odkazech:

Inspirujeme ředitele a učitele k zavádění umělé inteligence do škol | NPI ČR (revize.edu.cz)

Generativní umělá inteligence pro učitele | NPI ČR (youtube.com)

Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách | NPI ČR (revize.edu.cz)

Umělá inteligence ve škole | NPI ČR (youtube.com)

Umělá inteligence ve škole | revize ICT RVP v ZV | NPI ČR (edu.cz)

AI dětem — umělá inteligence na základních školách | AI dětem, z. s. (aidetem.cz)

Učím s AI | SCIO (ucimsai.cz)

Umělá inteligence do škol (AI do škol) | prg.ai (aidoskol.cz)


Poslechněte si také další podcasty s Karlem Klatovským:

PODCAST 40: Proměna vzdělávání: Role a využití umělé inteligence ve školách

PODCAST 43: Sharenting u českých rodičů: Nadměrné sdílení fotek dětí v sociálních médiích

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Pozvánka na dubnové a květnové semináře k tématu práce s heterogenní třídou

Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy odborné semináře zaměřené na efektivitu práce v heterogenních třídách. Tato příležitost nabízí nejen vyučujícím, ale i asistentům a asistentkám pedagoga či vedoucím pracovníkům prohloubení znalostí a dovedností v oblasti plánování, průběhu a vyhodnocování vzdělávacího procesu s ohledem na individuální potřeby žáků.

Zlepšování školství ve Švédsku: Rozhovor se zástupci Národní agentury pro vzdělávání

V rozhovoru s Ulrikou Perryovou a Evou Areredovou, facilitátorkami projektu „Spolupráce pro nejlepší školu“ Národní agentury pro vzdělávání ve Stockholmu, se dozvídáme o jejich úsilí zlepšit švédské školství a zajistit rovné příležitosti pro všechny žáky. Popisují kritéria pro výběr škol potřebujících podporu a vysvětlují třífázový proces spolupráce: analýzu, rozvoj a implementaci. Rozhovor také ukazuje, jak agentura sleduje úspěšnost těchto iniciativ a podporuje vzájemné učení mezi školami. Na závěr facilitátorky přinášejí doporučení pro podobné iniciativy v jiných zemích, včetně Česka.

Metodiky RRRR neziskové organizace Society for ALL

Rádi bychom vás upozornili na metodiky RRRR (respekt, rozmanitost, rovnost, resilience) neziskové organizace Society for All, které byly navrženy pro učitele základních a středních škol s cílem rozvíjet socio-emoční dovednosti žáků a pozitivní vztahy mezi nimi.