logo
logo
MŠMT ve spolupráci s ČŠI bude zjišťovat úroveň češtiny u žáků cizinců základních škol

MŠMT ve spolupráci s ČŠI bude zjišťovat úroveň češtiny u žáků cizinců základních škol

28.02.2024
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Rodiče
Zřizovatelé škol
Třídní učitel/ka
Obrázek článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí připravuje šetření jazykové připravenosti žáků – cizinců základních škol. Cílem je identifikovat žáky s nedostatečným jazykovým vybavením tak, aby bylo možné na ně lépe zacílit finanční i metodickou podporu ministerstva. Šetření je v tuto chvíli ve stádiu příprav, mělo by být spuštěno asi do dvou měsíců. Ministr školství Mikuláš Bek vysvětlil důvody a záměry MŠMT v této oblasti. 

Přečtěte si celý článek na webu MŠMT!

Mohlo by Vás zajímat

Metodický průvodce ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Rádi bychom vás informovali o novém metodickém průvodci, který představuje vědecky podložené přístupy ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pozvánka na dubnové a květnové webináře k tématu podpora žáků s OMJ

Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy pracující s dětmi/žáky cizinci odborné webináře rozšiřující jejich kompetence a zároveň nabízející nové pohledy a postupy při práci se třídou, kde jsou vzděláváni též žáci s OMJ. Důležitým tématem webinářů je také výuka češtiny jako druhého jazyka: jak na to, jaké nástroje a jak využívat a pod.

Pozvánka na dubnové prezenční semináře k tématu Práce s heterogenní třídou

Vnímáte práci v heterogenní třídě jako stálou a náročnou profesní výzvu? Národní pedagogický institut ČR nabízí prezenční semináře, jejichž program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.