logo
logo
Vyšlo sedmé číslo časopisu SLOVÍČKO

Vyšlo sedmé číslo časopisu SLOVÍČKO

22.02.2024
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Rodiče
Vychovatel/ka
Vyšlo sedmé číslo časopisu Slovíčko, který vydává humanitární organizace ADRA. Věnuje se tématu umělé inteligence a číslo má název Pes Robert. Je možné jej stáhnout zdarma, stejně jako všechna jeho předchozí čísla.
Obrázek článku

Časopis využijete zejména při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ). Cílovou skupinou jsou hlavně žáci 3. až 6. ročníků, využít ho však mohou i žáci mladší či starší, dle individuálních dovedností, potřeb a zájmů. Časopis slouží k rozvoji slovní zásoby, větných konstrukcí a komunikačních dovedností a ocení ho především žáci, kteří již umí alespoň trochu česky (mají minimálně úroveň A2).

Časopis si můžete stáhnout zdarma, stejně jako všechna jeho předchozí čísla.

Na webu najdete také starší čísla, která se věnovala např. volnému času, přípravě na prázdniny apod. Časopis je hezky ilustrován. Pro jeho stažení je potřeba vyplnit formulář. 

Mohlo by Vás zajímat

Metodický průvodce ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Rádi bychom vás informovali o novém metodickém průvodci, který představuje vědecky podložené přístupy ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pozvánka na dubnové a květnové webináře k tématu podpora žáků s OMJ

Národní pedagogický institut České republiky připravil pro pedagogy pracující s dětmi/žáky cizinci odborné webináře rozšiřující jejich kompetence a zároveň nabízející nové pohledy a postupy při práci se třídou, kde jsou vzděláváni též žáci s OMJ. Důležitým tématem webinářů je také výuka češtiny jako druhého jazyka: jak na to, jaké nástroje a jak využívat a pod.

Pozvánka na dubnové prezenční semináře k tématu Práce s heterogenní třídou

Vnímáte práci v heterogenní třídě jako stálou a náročnou profesní výzvu? Národní pedagogický institut ČR nabízí prezenční semináře, jejichž program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategií ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.