logo
logo

Další zajímavé odkazy a materiály

06.01.2024
PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Učitel/učitelka
Text, který jsme vám v předchozích kapitolách seriálu o vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování (především ADHD) nabídli, vnímáme jako základ pro pochopení specifik práce s touto cílovou skupinou. Na závěr této série vám nabízíme několik tipů, které posloužily jako zdroj při koncipování tohoto seriálu. V případě hlubšího zájmu o načrtnuté téma podporujeme vaši iniciativu v dalším samostudiu.
Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Další doporučené zdroje 

 • ANTAL, M. (2013). To dítě je nepozorné: jak žít s hyperaktivním dítětem: ADHD očima ADHD. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-2898-1. 
 • CARTER, CH. R. (2014). Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole: praktický rádce pro rodiče i učitele. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0621-7. 
 • DRTÍLKOVÁ, I., ŠERÝ, O. (2007). Hyperkinetická porucha: ADHD. Praha: Galén. ISBN 978-80-7262-419-5. 
 • GOETZ, M., UHLÍKOVÁ P. (2009). ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou: příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele. Praha: Galén. ISBN 978-80-7262-630-4. 
 • JANDERKOVÁ, D., KENDÍKOVÁ, J., KLÉGROVÁ, J., STRNADOVÁ I., SWIERKOSZOVÁ J., ŽENATOVÁ, Z. (2016). SPU a ADHD. Praha: Raabe. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-215-8. 
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. (2015). Máme dítě s ADHD: rady pro rodiče. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5347-8. 
 • LAVER – BRADBURY, C., THOMPSON, M., WEEKS, A. (2016). Šest kroků ke zvládnutí ADHD. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1035-1. 
 • MICHALOVÁ, Z., PEŠATOVÁ, I. (2005). Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně. ISBN 978-80-7414-934-4. 
 • MICHALOVÁ, Z. (2007). Sonda do problematiky specifických poruch chování. Havlíčkův Brod: Tobiáš. ISBN 978-80-7311-075-8. 
 • PACLT, I. A KOL. (2007). Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1426-4. 
 • POLÁKOVÁ, P. (2019). Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly: pozorné a spokojené dítě. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0760-5. 
 • PTÁČEK, R., PTÁČKOVÁ, H. (2018).  ADHD: variabilita v dětství a dospělosti. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-2930-8. 
 • REIMANN-HÖHN, U. (2018). ADHD a ADD v dospívání: dozrávání a překonávání krizí. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1362-8. 
 • RIEFOVÁ, S. (1999). Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-728-2. 
 • RIETZLER, S., GROLIMUND, F. (2018). Jak se úspěšně učit s ADHD: praktický rádce pro rodiče. Bratislava: Noxi. ISBN 978-80-8111-471-7. 
 • SALINE, S. (2019). Co by vaše dítě s ADHD chtělo, abyste věděli... Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1513-4. 
 • SURMAN, C., BILKEY, T., WEINTRAUB. K. (2019). Fast minds: jak se vyrovnat s ADHD: (nebo když se bojíte, že ADHD máte). Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-437-8. 
 • ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. (2016). Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém?. 1. vydání. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-348-0. 
 • THEINER, P. (2012). ADHD od dětství do dospělosti. Neurologie pro praxi [online], roč. 13 č. 4, s. 148–151. [VID. 2014-08-07]. ISSN 1803-5280. Dostupné z https://www.psychiatriepropraxi.cz/PDFS/PSY/2012/04/02.PDF 
 • THOMPSON, M. A. (2016). Mé dítě má ADHD. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1316-1. 
 • VÁGNEROVÁ, M. (2005). Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1074-4. 
 • VYSKOTOVÁ, J., ZEMÁNKOVÁ, M. (2010). Cvičení pro hyperaktivní děti. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3278-7. 
 • WINTER, B. (2018). Jak na ADHD a problémy s pozorností. Brno: Edika. ISBN 978-80-266-1304-6. 
 • WOLFDIETER, J. (2013). ADHD 100 tipů pro rodiče a učitele. Brno: Edika. ISBN 978-80-266-0158-6. 
 • ZÁVĚRKOVÁ, M. (2018). O ADHD v dospívání a dospělosti. Praha: Pasparta. ISBN 978-80-88290-07-0. 
 • ZÁVĚRKOVÁ, M. (2023). Cesta životem s ADHD. Praha: Pasparta. ISBN 978-80-88429-83-8. 
 • ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D. (2017). Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita: zápory i klady ADHD v dospělosti. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0204-4. 

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Pozitivní motivace a stanovení hranic: Jak asistentka pedagoga podporuje žáka s ADHD ve vzdělávání – díl V.

V posledním dílu naší série se dozvíte, jak bylo úspěšně řešeno náročné chování žáka s ADHD jménem Tomík během vyučování. Tato část také nabízí pohled odbornice z Národního pedagogického institutu ČR na zvládání takového chování a zdůrazňuje důležitost spolupráce mezi školou a poradenskými službami.

Život s poruchou pozornosti a aktivity (ADHD)

Na sebepoznání není nikdy pozdě. Martin se ve svých 40 letech rozhodl projít diagnostikou jak specifických poruch učení, tak i pozornosti a aktivity. Potvrdil tak své podezření na ADHD, dyslexii a dysortografii. Jaká byla jeho cesta a jaké má tipy pro zvládnutí zaměstnání?

Zobrazit další články