Jak se ucházet o práci s Aspergerovým syndromem

06.04.2023
Rodiče

Aspergerův syndrom je stav, který může ovlivnit mnohé aspekty lidského života. Mezi ně patří i ucházení se o zaměstnání. Hledání práce je pro mnohé lidi s Aspergerovým syndromem matoucí a úzkost vyvolávající záležitostí. V tomto článku si projdeme jednotlivé aspekty hledání zaměstnání – od definování silných stránek a průzkumu povolání, až po sebevědomé vystupování při pohovorech – které Vám poskytnou základní podporu v tomto procesu.

Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Aspergerův syndrom a schopnost pracovat

Aspergerův syndrom je od roku 2013 řazen mezi poruchy autistického spektra. Každý člověk s tímto syndromem zažívá vlastní a odlišný stupeň symptomů, proto hovoříme o tzv. „spektru“ (přesněji řečeno: hovoříme o poruchách autistického spektra). Aspergerův syndrom tedy může ovlivnit schopnost vykonávat určitá zaměstnání mnoha různými způsoby.

Každý člověk má však právo na práci, začlenění a respekt, aniž by musel předstírat, že je někým jiným, aby mohl být považován za úspěšného. Aspergerův syndrom neovlivňuje Vaši schopnost pracovat. Naopak. Nedostatky v sociální sféře často mohou předčit výborné schopnosti v jiné oblasti. Lidé s autistickým spektrem pouze potřebují správnou podporu, rady a zdroje, které jim pomohou k dosažení úspěšné kariéry.


Jaký typ práce hledat?

Stejně jako pro jakéhokoli jiného člověka, ani pro osoby s Aspergerovým syndromem neexistuje jedna univerzální práce. Proto je nezbytné hledat povolání, které je pro Vás vhodné jakožto pro jedince a které využívá Vašich silných stránek.

Lidé s Aspergerovým syndromem mohou být nadaní téměř ve všech oblastech a díky schopnosti zaměřit se na jeden objekt svého zájmu, mohou dosahovat skvělých výsledků. Vynikat mohou zejména v těch typech práce, které zahrnují opakování a rutinu

Vhodné pro Vás mohou být například práce s čísly, daty, administrativní činnosti, technické obory, knihovnictví, účetnictví apod., ale třeba i umělecké obory. 

Také by činnosti, které budete vykonávat, měly mít pevně stanovený cíl.

Schopnosti, dovednosti, znalosti a osobnostní vlastnosti, podle nichž hledat práci

Pokud si nevíte rady s tím, v čem vlastně vynikáte a jaké jsou vaše přednosti, můžete se o tom poradit s rodinou, přáteli nebo známými. Dle britské National Autistic Society [1] budou osoby s Aspergerovým syndromem s velkou pravděpodobností vynikat v zaměstnáních, které předpokládají následující osobnostní vlastnosti, schopnosti, dovednosti a znalosti:

 • Soustředění pozornosti na určitý úkol po delší dobu

 • Zaměření na detail

 • Spolehlivost

 • Přesnost

 • Technické dovednosti 

 • Detailní faktické znalosti

 • Vynikající dlouhodobá paměť

 • Svědomitost a vytrvalost

Lidé a Aspergerovým syndromem zpravidla mají mnohem lepší dlouhodobou paměť než většina lidí, ale mohou mít potíže s úkoly, které vyžadují krátkodobou paměť, nebo s prováděním dvou a více úkolů najednou.

Typy práce, které mohou činit potíže

Jak jsme již zmínili výše, každý jedinec může mít jinou úroveň symptomů spojených s Aspergerovým symptomem a také jiné osobnostní vlastnosti a dovednosti nezbytné pro výkon určité práce. Typy prací, které by vám ale mohly činit potíže, jsou zpravidla takové, které požadují následující osobnostní vlastnosti, schopnosti a dovednosti:

 • Soutěživost a ctižádostivost

 • Práce v týmu

 • Organizace týmu lidí

 • Řešení stížností a konfliktů

 • Multitasking (dovednost pracovat na více úkolech najednou)

 • Práce pod časovou či jinou zátěží (a z toho vyplývající stres)

 • Zapamatování si většího množství informací najednou

 • Obchodování

Výběr zaměstnání

Mnoho lidí s Aspergerovým syndromem jsou vizuální myslitelé s vynikající pozorností k detailu a skvělými schopnostmi řešit problémy. Jiní jsou skvělí v číslech a faktech a mohou plnit úkoly s vysokou přesností. Mohou být spolehliví nebo mít schopnost přicházet s inovativními nápady. Níže naleznete typy prací, které jsou obecně vhodné pro osoby s Aspergerovým syndromem, rozdělené podle typu osobnosti.


Vhodné práce pro jedince s nadprůměrnou představivostí (plošnou či prostorovou)

Jedinci s nadprůměrnou představivostí mají schopnost vytvářet myšlenky a obrazy bez přímé účasti smyslových podnětů. Nejčastěji jde o spojování útržků předchozích smyslových zkušeností do nových celků. Představivost je základem tvořivé činnosti. [2]

 • Polygrafie

 • Grafika a design

 • Fotografie

 • Inženýrství

 • Automechanik

 • Opravář

 • Ruční tvorba (keramika, dřevo, šperky apod.)

 • Laboratorní technik

Vhodné práce pro jedince, kteří nemají rozvinutou představivost (plošnou či prostorovou)

Tito jedinci mohou mít naopak dobře rozvinutou sluchovou představivost. Mezi jejich silné stránky může patřit také např. abstraktní logické myšlení, nadprůměrný početní úsudek, dovednost vyjadřovat se písemně apod. 

 • Knihovnictví

 • Programování

 • Účetnictví

 • Žurnalistika

 • Korektura

 • Překladatelství

 • Fyzika, matematika

 • Bankovnictví

 • Strojní inženýrství

 • Laboratorní technik

 • Ladění hudebních nástrojů

 • Statistik

 • Administrativa

Práce pro osoby, které nepoužívají mluvenou řeč ke komunikaci (tzv. neverbální osoby) nebo osoby s poruchami komunikace 

 • Zaplňování polic v knihovně

 • Práce v továrně, kde je tiché prostředí

 • Průmysl

 • Tiskařství

 • Zahradnictví

 • Administrativa a zadávání dat do počítače

 • Pomocné práce ve skladu nebo v kuchyni

 • Úklid

 • Umývání (např. oken)

 • Práce v supermarketech

Jak postupovat při hledání práce

Hledání práce může být zdlouhavé a může vás snadno odradit. Aby k tomu nedošlo, máme pro Vás tipy, jak nacházet vhodné pracovní příležitosti. V první řadě si udělejte přehled o všech pozicích, o něž se ucházíte. Můžete si například vytvořit tabulku v excelu nebo použít diář a tam si jednotlivé žádosti zapisovat. Do tabulky si můžete psát všechny následující údaje: 

 • Práce, o něž jste se již ucházeli;

 • Datum, kdy jste poslali žádost o zaměstnání;

 • Jakým způsobem jste se o práce ucházeli;

 • Kontaktní osoba a kontakt na ni.

Při hledání pracovních příležitostí online na inzertních serverech nezadávejte pouze pracovní pozice, ale raději používejte klíčová slova, jako například „programování“, „účetnictví“, „administrativa“, „úklid“ apod.

Zkuste se nefixovat pouze na nabídky, které jsou v inzerátech, a zkuste se ptát také lidí ve svém okolí, pokud s tím nemáte problém. Možná se někde ve Vašem okolí uvolnila nebo uvolní pracovní pozice, která by pro Vás mohla být vhodná. A pokud dokonce víte, kde byste chtěli pracovat, neváhejte danou společnost přímo kontaktovat a sdělit, proč byste pro ni podle Vás mohli být přínosem.

Napište přesvědčivý životopis a motivační dopis

Kvalitně zpracovaný životopis je aspekt, bez kterého se  při ucházení se o zaměstnání neobejdete. Tento dokument by měl obsahovat informace o Vašem dosaženém vzdělání, kvalifikaci, zkušenostech a dovednostech. Spolu s motivačním dopisem sděluje potenciálnímu zaměstnavateli, proč jste vhodným kandidátem na danou pozici.

Když píšete životopis, ujistěte se, že je přehledně strukturovaný a že používáte standardní formátování i písmo, aby vypadal profesionálně. Můžete si na internetu najít ukázkové vzory životopisu a inspirovat se jimi. Zde je jedna názorná ukázka, jak může vypadat profesionální životopis.


cv vzor

Zdroj: resumero.cz

Připojte motivační dopis

Vaše šance na pozvání na pohovor zvýšíte motivačním dopisem, který může být přínosný obzvláště tehdy, pokud nemáte dostatek praxe nebo dokončený některý stupeň vzdělání. Motivační dopis by měl být stručný a věcný a vysvětlit potenciálnímu zaměstnavateli, jaké jsou Vaše silné stránky, jaké máte zkušenosti a proč se díky nim na danou pozici podle Vás hodíte. Zkuste si při psaní motivačního dopisu vybavit veškeré činnosti a projekty, na kterých jste se podíleli a při kterých jste využili své silné stránky a dovednosti.

Užitečné tipy, jak vytvořit profesionální životopis a motivační dopis, naleznete také v článku o ucházení se o zaměstnání se zdravotním postižením.

Vytvořte si portfolio

Šance získat práci může záviset na Vaší dovednosti úspěšně zvládnout pohovor. Pokud komunikační dovednosti nejsou Vaší silnou stránku, může Vám pomoci tuto skutečnost sdělit náboráři a k tomu mít připravené portfolio prací, které hovoří za Vás. 

Zaměstnavatel s větší pravděpodobností přijme někoho, kdo mu řekne, že má špatné komunikační dovednosti při vedení pohovoru, ale předloží vynikající pracovní výsledky, než někoho, komu se jen nebude dařit u pohovoru. Portfolio Vás může zastoupit jako vhodného kandidáta.

Portfolio můžete pojmout mnoha různými způsoby. To zahrnuje ukázkové webové stránky, založení leteckého společenského klubu, napsané úryvky, ukázky fotografií apod. Vaše autenticita, sebeuvědomění a sebepřijetí v rámci portfolia může být tím, co zaměstnavatele přesvědčí, že jste pro něj správnou volbou.

Připravte se na pohovor

Proces pohovoru může být stresující a skličující, pokud je pro Vás obtížná sociální interakce, která zahrnuje například nejasné poznámky. Pracovní pohovory jsou pro mnoho lidí s Aspergerovým syndromem situací, během které mají pocit, že se potřebují maskovat. Zapůsobit na náboráře může být náročné, ale existují kroky, které mohou pomoci se na pohovor připravit, abyste ho zvládli mnohem lépe. 

Zjistěte si co nejvíce informací o společnosti

V první řadě důkladně prozkoumejte společnost, v níž se o danou pozici ucházíte. Je důležité, abyste věděli, co dělá, na co se specializuje a jaké jsou její hodnoty. Připravte si také dvě nebo tři otázky ohledně firmy nebo dané pozice, na které se můžete zeptat, abyste dali najevo, že o místo máte skutečně zájem.

Udělejte si seznam svých předností

Vzpomeňte si na příklady ze skutečného života, kdy jste prokázali dovednosti a osobnostní vlastnosti, které Váš potenciální zaměstnavatel hledá, abyste mohli ukázat, že je skutečně máte. Může Vám například pomoci udělat si dopředu seznam dovedností a silných stránek a napsat si příklady, kdy jste je využili.

Připravte si předem odpovědi na otázky

Nacvičte si předem odpovědi na běžné otázky, které se objevují u pohovoru, jako jsou:

 • Proč chcete tuhle práci?

 • Proč bychom si měli vybrat Vás, a ne někoho jiného?

 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?

 • Co považujete za svůj největší pracovní úspěch?

 • Jaká byla Vaše pracovní náplň v posledním zaměstnání?

 • Dokážete pracovat pod tlakem/zátěží?

Pokuste se, aby Vaše odpovědi byly stručné. Začněte vždy tím, že nejprve poskytnete kontext dané situace, a poté jednoduše vysvětlete, jaká byla Vaše role v určité situaci, jaké kroky jste podnikli k vyřešení této situace a jaký byl výsledek.

Dejte si záležet na svém vzhledu

Váš vzhled hraje důležitou roli ve vytvoření dobrého prvního dojmu u pracovního pohovoru. Ujistěte se tedy, že přijdete čistí a upravení. Dbejte tedy na celkovou hygienu (tělesnou, zubní).

Vezměte si na sebe něco pohodlného, ale ujistěte se, že to je vhodné na pracovní pohovor do dané společnosti. Pokud si nejste jistí tím, co si obléct, můžete se zeptat dopředu osoby, která Vás na pohovor pozvala, zda se na pracovišti dodržuje určitý dress code. 

Dbejte na řeč těla 

Řeč těla a mimika mohou představovat náročnější část pohovoru, ale náborář si u pohovoru bude těchto věcí pravděpodobně všímat, aby vyhodnotil Váš postoj k dané pozici. Pokuste se tedy během pohovoru soustředit se na následující body:

 • Snažte se sedět rovně. Hrbení se může být interpretováno jako nezaujaté jednání.

 • Pokuste se mít ruce co nejklidnější a nevrtět se na židli. Nejlepší možností je mít ruce položené v klíně.

 • Snažte se s tazatelem co nejvíce navazovat oční kontakt. Pokud je pro Vás pohled do očí opravdu nepříjemný, můžete se dívat mírně nad oči, tedy na obočí.

 • Nabídněte druhé osobě mírný přátelský úsměv. 

 • Při odpovídání na otázky používejte klidný tón hlasu.

 • Pokud Vás nějaká otázka zaskočí, nenechte se vyvést z míry a odpovězte druhé osobě větou typu „To je velmi dobrá otázka, nechte mě o ní malý moment popřemýšlet.“. Tuto taktiku však nepoužívejte příliš často a při formulování odpovědi si nedávejte příliš na čas. Raději poskytněte odpověď, která Vás v daný okamžik napadne, než aby bylo příliš dlouhé ticho.

 • Pokud některé otázce nerozumíte, nenechte se vyvést z míry a požádejte tazatele, zda by Vám mohl otázku položit znovu a formulovat ji podrobněji. 

Dejte náboráři vědět o svém spektru

Prozrazení, že máte poruchu autistického spektra, může být někdy během pohovoru prospěšné. Někteří náboráři mohou pohovor přizpůsobit Vašim potřebám tak, abyste se cítili pohodlně. Také to může pomoci ve chvíli, pokud se během pohovoru nebudete chovat tak, jak od kandidáta na dané místo ve společnosti očekávají.

Spolupracujte s náborářem z personální společnosti

Pokud u pohovoru neuspějete, požádejte náboráře o zpětnou vazbu ohledně toho, jaký jste udělali dojem. Zeptejte se, zda pro Vás má nějakou radu ohledně toho, jak byste se mohli příště zlepšit. Úzká spolupráce s náborovým pracovníkem při hledání správné práce pro vás může být velmi přínosná, protože tato osoba je zpravidla ve spojení s širokou škálou zaměstnavatelů z různých firem a může Vám poskytnout užitečné informace.

Může Vám pomoci určit, kteří zaměstnavatelé s největší pravděpodobností vyhoví Vašim specifickým potřebám, a budou vycházet vstříc Vašim preferencím, zejména pokud hledáte konkrétní typ zaměstnání nebo pracovní pozice.

Možná Vám také bude schopen pomoci s přípravou na pohovor a poskytne Vám přehled o tom, co mohou jednotliví zaměstnavatelé hledat. Tato další podpora se může ukázat jako neocenitelná zejména tehdy, pokud jste z pracovního pohovoru nervózní.

Na závěr

Získat práci může být pro osoby s Aspergerovým syndromem obtížné, ale ne nemožné. A i když to může trvat déle, důležité je vytrvat a nevzdávat to. Pro mnoho lidí s Aspergerovým syndromem může být také náročné orientovat se na pracovišti, ať už kvůli novému prostoru nebo sociální interakci s ostatními pracovníky. 

Jakmile nastoupíte do nové práce, nebojte se svého zaměstnavatele požádat o jasné definování pracovních úkolů rozdělených do menších částí, používání časových os nebo tiché pracovní prostory bez rozptylování, případně další specifické požadavky, ve kterých Vám v práci mohou vyjít vstříc. Zvláště pokud je považujete za důležité. Také se můžete obrátit na odborníka v oblasti psychologie anebo psychoterapie, který Vám bude schopen pomoci se socializací na pracovišti i v soukromém životě.


Tento text jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Překladatelským centrem Presto.

Zdroje:

[1] National Autistic Society. (2023). Autism at Work Programme. [online]. Dostupné z: https://www.autism.org.uk/what-we-do/employment/autism-work-programme [dat. cit. 27. 3. 2023]. 

[2] Hartl, P. (2004). Stručný psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál. s. 205


Mohlo by Vás zajímat

Individuální vzdělávací plán – ADHD a autismus

Jak správně a objektivně sepsat individuální vzdělávací plán (IVP)? Vzor od našich odborníků vám napoví, jak by mohl vypadat IVP pro žáka s ADHD trpícího poruchami autistického spektra. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Specifika vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra I

V mnoha heterogenních třídách základní školy jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří mají nárok na poskytování podpůrných opatření při svém vzdělávání. Žáky se SVP lze pro přesnější popis specifik jejich vzdělávacích potřeb řadit do skupin, které jsou charakteristické složením a podobou potřebných podpůrných opatření ze strany školy. V tomto pětidílném seriálu si popíšeme, jak zohledňovat v rámci heterogenní třídy potřeby žáků s poruchou autistického spektra (PAS). V prvním díle popíšeme specifika této skupiny žáků a dozvíte se o osvědčených postupech, které se při vzdělávání žáků s PAS využívají.

Specifika vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra II

V tomto pětidílném seriálu si popíšeme, jak zohledňovat v rámci heterogenní třídy potřeby žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Ve druhém díle seriálu vás seznámíme s tím, jaká podpůrná opatření pro žáky s PAS školy na základě doporučení školského poradenského zařízení nejčastěji realizují.

Zobrazit další články