VIDEO: Záškoláctví, šikana i vulgarity – jak řešit vážnější problémy s žáky

Ve škole se může někdy objevit závažný problém jako šikana, záškoláctví nebo vulgarity vůči učiteli. Důležité je v takovou chvíli mít krizový plán, vhled do chodu tříd a spolupracovat s externími organizacemi, radí metodička prevence Tereza Skalická z děčínské ZŠ. Jen tak podle ní může být sekundární prevence účinná. Základem primární prevence je pak mít stále aktuální přehled o žácích.

Struktura videa

00:29 Proč má v prevenci význam krizový plán školy?

01:15 Řešení záškoláctví a skrytého záškoláctví ve spolupráci s OSPOD či Střediskem výchovné péče.

04:12 Nejčastější obtíže žáků, které řeší v děčínské ZŠ: problémy v komunikaci dětí mezi sebou, fyzické napadání dítěte, skryté záškoláctví a vulgarity vůči učitelům.

06:15 Kde najít čas na tvorbu metod prevence?

07:05 Postupy je třeba uzpůsobit jednotlivým případům.

07:42 Jak zlepšit primární prevenci? Základem je mít přehled o tom, co se ve třídách děje.

10:10 Pozor na černobílé vidění žáků. 

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

VIDEO: Šikanu i kázeňské problémy je třeba utnout v zárodku. Jak na to?
Na základní škole v Děčíně se snaží řešit kázeňské problémy dětí už v zárodku – předcházejí tím například šikaně. Základem je otevřené prostředí, kde se učitelé ani žáci nebojí upozornit na potíže a požádat o pomoc. Konkrétní postupy primární prevence ve videu vysvětlí Tereza Skalická, která pracuje ve škole jako metodik prevence.
Řešení šikany
Šikana je onemocnění skupiny. Odhalením a odstraněním šikany dáváte najevo, že vám záleží na normách, pravidlech skupiny,  respektování druhých a společného bytí. Šikanu můžete snadno zaměnit za škádlení nebo ubližování (např. on si začal, tak jsem mu to vrátil, a příště naopak). Má svoji přesnou definici, kterou potřebujete znát, abyste mohli postupovat adekvátně. Pojďme spolu termín šikany i ostatní termíny rozklíčovat.
Nadaným žákům hrozí šikana: jak tomu předejít
Nadaný žák patří do skupiny dětí ohrožených šikanou. Riziko se zvyšuje s počtem odlišností, jako jsou speciální vzdělávací potřeby, mentální postižení nebo etnikum. Jaká je typologie nadaných žáků a jak jim pomoci s adaptací ve škole?
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.