Pomůcky pro žáky s PAS, ADHD a mentálním postižením – část II.

Žákům s poruchami autistického spektra, ADHD nebo lehkým mentálním postižením se rozhodně uleví, když jim vzhledem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám usnadníte výuku různými pomůckami. Jak na to?

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay

prvním dílu článku jsme uvedli podrobné informace o tom, jak, kdy a s kým využijete vzdělávací pomůcky ve výuce. Také jsme vám představili některé konkrétní pomůcky pro žáky jako kolíčky, kartičky, drobné předměty a kostky pro rozvoj předmatematických a matematických představ. V tomto článku pokračujeme s tipy na výuku matematiky a také vám představíme relaxační a balanční pomůcky spolu s návodem, jak s nimi pracovat.

  1. Kartičky pro nácvik znamének „plus“ a „rovná se“ při sčítání

Následující úkoly jsou vhodné pro žáky 1. stupně ZŠ.

Pro pochopení významu slov „plus“ a „rovná se“, použijte jako pomůcku slova „A“ a „JE“, které je žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) schopen přečíst a rozumí lépe jejich významu. Žák může s rostoucím pochopením početních operací doplněných těmito slovy postupně přecházet na početní operace se znaménky „+“ a „=“.

Obr. 1. Sčítání.

Ilustrační foto 1. Sčítání. | FOTO: APIV B.

Obr. 2. Sčítání.

Ilustrační foto 2. Sčítání. | FOTO: APIV B.

  1. Práce s úsečkami - matematika s kontrolou

Následující úkoly jsou vhodné pro žáky 1. stupně ZŠ.

Pokud žák počítá zatím ještě na prstech, při výpočtech na papíře opticky rozlište číslo 5 (tzn. počet prstů jedné ruky). Například fialovou barvou je znázorněna jak číslice 5, tak i dílky na úsečce. Žák si po vypočítání příkladu navíc může zkontrolovat správný výsledek odstřižením papíru podle šrafované čáry (viz ilustrační foto 3).

Tento úkol může vypadat pro žáka jednoduše, ve skutečnosti ale plní ještě doprovodnou funkci. Jednoduchý příklad s odstřižením a kontrolou výsledku může být snadnou cestou, jak přimět žáka, který nemá rád práci s nůžkami, stříhat (a tedy rozvíjet tímto způsobem jemnou motoriku).

Obr. 3. Matematika s kontrolou. (2)

Ilustrační foto 3. Práce s úsečkami - matematika s kontrolou. | FOTO: APIV B.

Obr. 4. Matematika s kontrolou.

Ilustrační foto 4. Práce s úsečkami - matematika s kontrolou. | FOTO: APIV B.

Následně pracujte společně s žákem i s desítkovou soustavou. Pokud žák už přestává počítat na prstech, a zároveň číslo 10 ještě nemá zafixované, pište tuto číslici vždy stejnou barvou, například zelenou. Zároveň dodržujte stejně barevné (tzn. zelené) odlišení na úsečce. To vám pomůže při následné práci, kdy už budete číslo 10 s žákem při výpočtech překračovat (viz ilustrační foto 5).

Metoda práce s úsečkami také pomáhá žákovi pochopit význam čísla 0. Když žák ustřihne podle přerušované čáry svislou osu, v příkladu 10 mínus 10 mu nezbude nic, tedy zbude 0 (viz ilustrační foto 5).

Pro učení záporných čísel narýsujte svislou přerušovanou čáru v místě 0 a ukažte, kde je na číselné ose číslice 1, číslice -1 apod. Žák si tak může vizuálně představit, kde se na číselné ose pohybuje a s jakými čísly pracuje.

Obr. 5. Matematika s kontrolou.

Ilustrační foto 5. Práce s úsečkami - matematika s kontrolou. | FOTO: APIV B.

Barevné rozlišení čísel používejte i v případech, kdy žák už při výpočtech překračuje číslo 10 (příklady typu: 10 + 1, 10 + 2).

Obr. 6. Matematika s kontrolou.

Ilustrační foto 6. Práce s úsečkami - matematika s kontrolou. | FOTO: APIV B.

  1. Skládání

Následující úkoly jsou vhodné jak pro děti předškolního věku, tak pro žáky přípravných ročníků a 1. stupně ZŠ (zejména s poruchou pozornosti).

Při jednoduchém skládání si dítě nebo žák zároveň osvojuje jednotlivé barvy, čísla nebo písmena. Výsledek je rychle vidět. Pomůcka je také vhodná pro nácvik jemné motoriky.

Obr. 7. Skládání.

Ilustrační foto 7. Skládání. | FOTO: APIV B.


Obr. 8. Skládání.

Ilustrační foto 8. Skládání. | FOTO: APIV B.

Obr. 9. Skládání.

Ilustrační foto 9. Skládání. | FOTO: APIV B.

  1. Rozlišování barev, tvarů a velikostí

Následující úkoly jsou vhodné jak pro děti předškolního věku, tak pro žáky přípravných ročníků a 1. stupně ZŠ.

Příklad 1:

Tvary z molitanu mohou sloužit k procvičování barev. Barevné tvary je potřeba položit na stejně barevné papíry. Dítě/žák může dostat například následující pokyn: „Dej všechny žluté tvary na papír stejné barvy.“ (viz ilustrační foto 10 a 11)

Obr. 10. Barvy, tvary, velikosti.

Ilustrační foto 10. Rozlišování barev, tvarů a velikostí. | FOTO: APIV B.

Obr. 11. Barvy, tvary, velikosti.

Ilustrační foto 11. Rozlišování barev, tvarů a velikostí. | FOTO: APIV B.


Příklad 2:

Tvary z molitanu mohou sloužit také k procvičování rozlišování počtu, tvaru a velikosti. Dítě/žák může dostat například následující pokyn:

Dej jeden velký modrý válec a dvě modré kostky na žlutý papír.“

Obr. 12. Barvy, tvary, velikosti.

Ilustrační foto 12. Rozlišování barev, tvarů a velikostí. | FOTO: APIV B.


Příklad 3:

Tvary z molitanu je také možné využít ke trénování paměti. Dítě/žák v takovém případě dostane více instrukcí naráz:

Vezmi 2 malé žluté válce, 1 modrou kostku, 1 fialovou kostku a 1 velký zelený válec a dej je na modrý papír.“

Obr. 13. Barvy, tvary, velikosti.

Ilustrační foto 13. Rozlišování barev, tvarů a velikostí. | FOTO: APIV B.

Příklad 4:

Tvary z molitanu je také možné využít k nácviku pravolevé orientace. Pokud rozdělíte papír A4 nakreslenými svislými a vodorovnými čarami, můžete následně dítěti/žákovi dávat pokyny vedoucí jednak k nácviku pravolevé orientace, jednak k nácviku rozlišení pojmů nahoře x dole:

Polož malý modrý válec vpravo nahoru, pak dolů do levého rohu.“

  1. Deska pro cvičení a pravolevou orientaci

Následující úkoly jsou vhodné jak pro děti předškolního věku, tak pro žáky přípravných ročníků a 1. stupně ZŠ.

Vytiskněte na papír nakreslenou nohu nebo ruku, obkreslete na barevný papír boty, vystřihněte a nalepte například na průhlednou desku určenou na výtvarné činnosti. Desku tak můžete snadno ukládat a vyndávat.

Příklad 1:

Podložka slouží pro cvičení – stoj spatný nebo rozkročný a ruce dolů na zem. Neklidné děti baví práce s podložkou více než stát na obvyklé značce.

Příklad 2:

Pomůcka také může sloužit k nácviku koordinace pohybů rukou a nohou a k nácviku pravolevé orientace. Dítěti nebo žákovi dejte třeba tento pokyn: „Dej pravou nohu na značku.“

Příklad 3:

Pomůcka slouží také k nácviku obouvání bot. Nejdříve dítě položí boty před sebe na fialové značky stejné velikosti, poté si je nazuje.

Obr. 14. Deska pro cvičení a pravolevou orientaci.

Ilustrační foto 14. Deska pro cvičení a pravolevou orientaci. | FOTO: APIV B.

  1. Podložky z umělé hmoty - značky a balanční pomůcky

Následující úkoly s podložkami z umělé hmoty jsou vhodné jak pro děti předškolního věku, tak pro žáky přípravných ročníků a 1. stupně ZŠ.

Příklad 1:

Podložky z umělé hmoty slouží nejen ke stoji na místě, můžete s nimi sestavovat i řadu, chodit po nich a učit se udržet stabilitu zábavnou formou.

Příklad 2:

Pro děti/žáky s ADHD, PAS nebo poruchou pozornosti, které se špatně orientují v prostoru nebo mají tendenci se neustále pohybovat, odbíhat apod., pomáhají značky určit místo, kde mají zůstat a cvičit.

Příklad 3:

Pomůcky se osvědčují při jednoduchém cvičení nebo trénování dýchání.

Obr. 15. Značky a balanční pomůcky.

Ilustrační foto 15. Značky a balanční pomůcky. | FOTO: APIV B.  1. Práce s lupou

Následující úkoly jsou vhodné pro žáky 1. stupně ZŠ.

Společně s dětmi a žáky vystřihujte z časopisů a letáků texty s malými písmeny nebo obrázky. Každý žák ve třídě vytvoří několik položek, které nalepí na papír, pak si je mezi sebou vymění a s pomocí lupy hádají, co je na obrázku, nebo přepisují text do běžně čitelné velikosti. Text nebo obrázek musí být tak malý, aby byl žák nucen lupu použít. Na začátek je vhodné používat zábavné varianty textů a obrázků a také se vyhnout textům, které jsou teoretické (nenesou konkrétní obsah).

Obr. 16. Práce s lupou.

Ilustrační foto 16. Práce s lupou. | FOTO: APIV B.


Další užitečné informace z portálu Zapojmev
šechny.cz o práci s pomůckami najdete v článcích:

Kompenzační pomůcky pro děti s poruchami autistického spektra (PAS) | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Vzdělávání dětí s mentálním postižením, podpůrná opatření a kompenzační pomůcky | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

PODCAST 13. díl: Vzdělávání a integrace žáků se zrakovým postižením | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem odvahy
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)
Dítě se závažnou zdravotní diagnózou
Závažná diagnóza je pro všechny, kterých se týká, bezesporu traumatizující záležitost. Celá rodina vynakládá maximální úsilí k tomu, aby se s nastalou situací vyrovnala, a zaslouží si vaši plnou podporu a empatii. Tady je pár zásad a tipů, jak na to.
Doporučení rodičům pro rozvoj nadaných předškolních dětí
Nadané děti si žádají aktivnější rodiče. Jaké důsledky má autoritativní, demokratická a liberální výchova na jejich nadání? Máme pro vás sadu praktických doporučení, jak o nadání předškoláků pečovat.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.