Jaké téma vás zajímá?

Problémové chování
Diagnostika. Pozitivní klima ve třídách. Pravidla a hodnoty. Řešení konfliktů, šikany a záškoláctví. Prevence.
Asistenti pedagoga
Spolupráce s učitelem. Kompetence. Efektivní spolupráce s dítětem a rodiči. Metodické listy. Pomůcky. Tipy z praxe.
Speciální vzdělávací potřeby
Podpůrná opatření. Motivace a metody u dětí se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním, ADHD, PAS a SPU.
Vedení škol a zřizovatelé
Zdravé klima školy. Bezpečnost. Prevence vyhoření. Koučink a mentoring. Supervize a intervize. Hospitace.
Hodnocení žáků
Hodnocení dětí se SVP. Slovní, formativní a inovativní hodnocení. Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení.
Odlišný mateřský jazyk
Špatná znalost čestiny. Podpůrná opatření. Začlenění do třídy. Práce s předsudky. Metodiky. Tipy pro výuku.
Školní poradci, poradny a SPC
Depistáže žáků. Přechody mezi stupni vzdělávání. Práce s Doporučením. Diagnostika a intervence. Revize.
Spolupráce rodiny a školy
Pravidla komunikace a spolupráce. Vedení konzultací. Třídní schůzky. Řešení konfliktů. Motivace a zapojení rodičů.
Nadané a mimořádně nadané děti
Depistáž. Podpůrná opatření. Osobnostní rozvoj. Vrstevnické vztahy. Mimořádné nadání. Dítě s dvojí výjimečností.

Mapa expertních služeb

Hledáte nejbližší školské poradenské zařízení nebo jiné odborníky a organizace, které se věnují speciálním vzdělávacím potřebám dětí? Vyzkoušejte naši mapu.
Zobrazit filtry
    Potřebujete poradit?
    Napište nám.