NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ - NOVÉ WEBINÁŘE projektu APIV B

Připravili jsme pro vás nová témata informačně-vzdělávacích programů – webinářů.

Jsou určeny pro pedagogické pracovníky všech stupňů škol. Účastnit se jich mohou jednotliví zájemci, ale také početnější pedagogický sbor školy.

Vyberte si z těchto nových témat a jednoduše se na akci registrujte přes odkazy níže. Každé téma bude mít devět termínů, které budeme otevírat postupně. Sledujte tento web a zprávy od nás. Vstup na webináře je bez poplatku.

Forma realizace: online na platformě MS Teams

Délka: 4 vyučovací hodiny

Vyberte si z těchto nových témat pro vás a jednoduše se na akci registrujte:

Téma: Distanční vzdělávání žáků se SVP - zkušenost, kterou využíváme v současné škole

Stručná anotace: Webinář jako platforma pro společné sdílení a přemýšlení nad tím, jak můžeme ve školách využít získané zkušenosti z distanční výuky žáků se SVP ve prospěch vzdělávání žáků v současné době, kdy školy řeší nejen dopady distanční výuky, ale i nové výzvy včetně příchodu žáků - běženců z Ukrajiny. V rámci webináře vytvoříme prostor pro sdílení příkladů dobré praxe, společné přemýšlení a hledání strategií, které ve školách nyní řešíme.

Lektorka: Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka, ZŠ Velké Hamry

Termíny konání:
26. 5., 14-17 hodin, registrace ZDE
9. 6., 14-17 hodin, registrace ZDE

Téma: Podpora duševního zdraví žáků a pedagogů

Stručná anotace: Na webináři budou představeny jednoduché principy a efektivní opatření, která lze uplatňovat průběžně a dlouhodobě ve vztahu k žákům i dospělým. Psychická pohoda významně přispívá ke zlepšování vzdělávacích výsledků a chování žáků, dále podporuje pozitivní klima školy a tříd.

Lektorka: Mgr. Anna Kubíčková, speciální pedagožka, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s. (ČOSIV)

Termíny konání:
17. 5., 14-17 hodin, registrace ZDE
19. 5., 14-17 hodin, registrace ZDE
31. 5., 14-17 hodin, registrace ZDE

Téma: Podpora offline žáků ANEB ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE

Stručná anotace: Webinář se zaměřuje na podporu žáků a studentů v obtížných životních situacích. V rámci webináře budou zprostředkovány základy krizové intervence pro pedagogy tak, aby byli schopni žáky v těchto situacích podpořit a zvýšili tak jejich šance na (nejen) školní úspěšnost.

Lektorka: Mgr. Alexandra Petrů, metodička asistentů pedagoga, Člověk v tísni, o.p.s.

Termíny konání:
11. 5., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE
17. 5., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE
7. 6., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE
14. 6., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE

Téma: Komunikace školy s rodinou pohledem OSPOD

Stručná anotace: Webinář se zaměří na komunikační limity subjektů ve školském prostředí, které spolu musí v zájmu dětí komunikovat. Upozorní na v praxi se často objevující vzájemnou neznalost skutečných rolí osob a subjektů, které jsou ke komunikaci ze strany školy přizváni a díky které vznikají mezi rodinou, školou, ale i dalšími subjekty nedorozumění, i když je naopak cílem efektivní komunikace v zájmu dítěte.

Lektorka: Mgr. Dagmar Kubičíková, vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Praha 8 (OSPOD)

Termíny konání:
10. 5., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE
24. 5., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE
7. 6., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE

S dotazy a pro více informací se obracejte na e-mail milan.valek@npi.cz.

Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.