NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ - NOVÉ WEBINÁŘE projektu APIV B

Připravili jsme pro vás nová témata informačně-vzdělávacích programů – webinářů.

Jsou určeny pro pedagogické pracovníky všech stupňů škol. Účastnit se jich mohou jednotliví zájemci, ale také početnější pedagogický sbor školy.

Vyberte si z těchto nových témat a jednoduše se na akci registrujte přes odkazy níže. Každé téma bude mít devět termínů, které budeme otevírat postupně. Sledujte tento web a zprávy od nás.

Forma realizace: online na platformě MS Teams

Délka: 4 vyučovací hodiny

Vyberte si z těchto nových témat pro vás a jednoduše se na akci registrujte:

Téma: Distanční vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

Stručná anotace: Webinář je interaktivním setkáním pedagogů, kteří se potýkají se vzděláváním žáků se SVP. Při setkání si připomeneme zdroje, ze kterých školy mohou čerpat informace, budeme společně hledat odpovědi na otázky a sdílet zkušenosti z konkrétních situací.

Lektorka: Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka, ZŠ Velké Hamry

Termíny konání:
3. 3., 14-17 hodin, registrace ZDE
17. 3., 14-17 hodin, registrace ZDE

Téma: Podpora duševního zdraví žáků a pedagogů

Stručná anotace: Na webináři budou představeny jednoduché principy a efektivní opatření, která lze uplatňovat průběžně a dlouhodobě ve vztahu k žákům i dospělým. Psychická pohoda významně přispívá ke zlepšování vzdělávacích výsledků a chování žáků, dále podporuje pozitivní klima školy a tříd.

Lektorka: Mgr. Anna Kubíčková, speciální pedagožka, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s. (ČOSIV)

Termíny konání:
8. 2., 14-17 hodin, registrace ZDE
15. 2., 14-17 hodin, registrace ZDE
8. 3., 14-17 hodin, registrace ZDE
22. 3., 14-17 hodin, registrace ZDE

Téma: Podpora „offline“ žáků při distančním vzdělávání

Stručná anotace: Webinář se bude věnovat včasné identifikaci rizikových faktorů prostředí, ve kterém dítě žije a které mohou vést k jeho vypadnutí ze vzdělávacího systému při distančním vzdělávání. Akce dále nabídne způsoby, jak tuto situaci řešit – jakým způsobem žáky podpořit při naplňování jejich potřeb nejen při distančním vzdělávání a jakým způsobem tuto problematiku efektivně a bezpečně komunikovat s dalšími aktéry a učinit tak z „off-line“ žáků „on-line“ žáky.

Lektorka: Mgr. Alexandra Petrů, metodička asistentů pedagoga, Člověk v tísni, o.p.s.

Termíny konání:
8. 2., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE
8. 3., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE
29. 3., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE
5. 4., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE

Téma: Komunikace školy s rodinou pohledem OSPOD

Stručná anotace: Webinář se zaměří na komunikační limity subjektů ve školském prostředí, které spolu musí v zájmu dětí komunikovat. Upozorní na v praxi se často objevující vzájemnou neznalost skutečných rolí osob a subjektů, které jsou ke komunikaci ze strany školy přizváni a díky které vznikají mezi rodinou, školou, ale i dalšími subjekty nedorozumění, i když je naopak cílem efektivní komunikace v zájmu dítěte.

Lektorka: Mgr. Dagmar Kubičíková, vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Praha 8 (OSPOD)

Termíny konání:
22. 2., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE
10. 3., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE
22. 3., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE
31. 3., 14:15-17:15 hodin, registrace ZDE

S dotazy a pro více informací se obracejte na e-mail milan.valek@npi.cz.