Sumativní hodnocení vs. formativní hodnocení
Jaké jsou charakteristiky sumativního hodnocení a čím se liší od formativního hodnocení? A proč je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vhodné slovní hodnocení?
Formativní hodnocení
Vyzkoušejte různé způsoby formativního hodnocení v kombinaci se sumativním hodnocením a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Prokazatelné pozitivní dopady překvapí nejen vás, ale hlavně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
Model hodnocení ve Smysluplné škole
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Efektivní zpětná vazba a hodnocení dětí
Známkování už dávno není jediným typem hodnocení. Když jsou součástí zpětné vazby procesní pochvaly a konstruktivní kritika a nechybí respekt, děti se nebojí chyb a dělají pokroky.
Portfolio žáka jako nástroj formativního hodnocení
V českém školství jsou portfolia dětí, žáků a studentů v praxi častěji využívána mateřskými a vysokými školami. Čtenářský deník, kteří si vedou žáci základních anebo středních škol, lze ale rovněž považovat za specifickou variantu portfolia. Kromě dalších tipů a způsobů využití portfolia pro formativní hodnocení se v tomto textu také dozvíte více o tom, jak je už dlouhá léta s úspěchem využívají na zahraničních školách.
Triády, sebehodnocení a vrstevnické hodnocení v praxi
Hodnocení, které pomáhá žákům růst, poskytuje zpětnou vazbu a neměří jen kvalitu výkonu. Patří sem nejrůznější metody, které s úspěchem využívají na základní škole Školamyšl. Její ředitelka Radoslava Renzová se s námi podělila o své zkušenosti.
5 metod hodnocení v programu Začít spolu
Myšlenka programu Začít spolu, která vyzdvihuje samostatnost a odpovědnost dětí, se promítá i do způsobů hodnocení ve škole. Tento článek vám osvětlí, jak se to dělá v praxi.
Vrstevnické hodnocení ve škole: Jak na to
Přemýšlíte, jak pomoct svým žákům vyjadřovat se obratně a srozumitelně? Poskytovat si prospěšnou zpětnou vazbu? Přinášíme vám praktické metody a tipy jak na to. A k tomu pět aktivit, které můžete se svou třídou vyzkoušet. Včetně materiálů ke stažení.
Metody hodnocení žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami
Školský zákon přináší svobodu volby metody hodnocení žáků na základní škole. Zjistěte, jaké jsou výhody a nevýhody slovního hodnocení a známkování ve škole a co je vhodnější pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zpětná vazba od asistenta pedagoga jako součást hodnocení žáka
Když asistent pedagoga i učitel poskytují efektivní zpětnou vazbu a provádějí objektivní hodnocení, prokazují tím velkou službu žákovi i sobě. Jak sumativní, tak formativní hodnocení zvyšuje motivaci k učení a poskytuje příležitosti k rozvoji žákových kompetencí a dovedností.
Jde to i bez známek: Jak funguje hodnocení ve waldorfských školách?
Testy, ústní zkoušení a známky – právě to si většina lidí neodmyslitelně spojuje se školou. Existují ale vzdělávací instituce, kde se bez podobných praktik dovedou obejít. Waldorfské školy pracují spíše s pochopením žáka a celkovým hodnocením jeho povahy i práce.
Příběh inspirace: Jak na formativní hodnocení a inkluzi na venkovské škole?
Příběh Základní školy Velké Hamry ukazuje, že se i obyčejná venkovská škola může změnit v moderní instituci, kde se budou cítit dobře žáci nejrůznějšího zaměření a potřeb. Pod vedením ředitelky Zdeňky Juklové se zde postupně zavádí formativní hodnocení i individuální péče o každého žáka. Vše je navíc podepřeno citlivě a proinkluzivně sepsanými příslušnými dokumenty jako třeba speciálně upraveným školním řádem nebo hodnoticí směrnicí.
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.