Práce s heterogenní třídou

Žáci v běžné školní třídě základní nebo střední školy mohou mít různou výkonnost, odlišné pracovní tempo, rozdílné zájmy, jiné preferované učební styly. V této sekci naleznete příklady pedagogických postupů, které zohledňují individuální potřeby všech žáků ve třídě - inspirativní metody výuky, nástroje diferenciace výuky, práce s klimatem třídy, pravidly, hodnotami atd. A to i pro výuku ve věkově heterogenních třídách (malotřídní školy). Navíc zde najdete také informace o formativním hodnocení, sebehodnocení a vrstevnickém hodnocení žáků. Partnerem této sekce Práce s heterogenní třídou na webu Zapojmevšechny.cz je metodický portál RVP.CZ.

Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky uvedené na webu Zapojmevšechny.cz se vztahují ke školní legislativě a dalším informacím aktuálním a platným v době zveřejnění příslušného článku.

24.05.2023Praktické příklady Pedagog
Jak na efektivní spolupráci učitele a asistenta, pokud jsou ve třídě žáci s odlišným mateřským jazykem? Šestidílný videoseriál navazuje na desetidílný cyklus textů Úspěšná práce s heterogenní třídou, který byl v roce 2022 publikován na Zapojmevšechny.cz. Ve videoseriálu najdete tři reportáže spojené s videohospitací a navíc tři webináře. V 5. dílu seriálu představíme zásady práce s heterogenní třídou, které se týkají spolupráce asistenta a učitele při podpoře žáků z Ukrajiny.
17.05.2023Praktické příklady Pedagog
Šestidílný videoseriál navazuje na desetidílný textový cyklus s názvem Úspěšná práce s heterogenní třídou, který byl v roce 2022 zveřejněn na webové stránce Zapojmevšechny.cz. V rámci tohoto videoseriálu se nachází tři reportáže s videohospitací a také tři webináře. Ve 4. dílu pokračujeme v prezentaci Desatera práce s heterogenní třídou a zaměřujeme se na praktické využití principů třídního managementu. Webinář nabídne užitečné rady od odborníků a také diskuzi o videohospitaci ze ZŠ Zeleneč.
10.05.2023Praktické příklady Pedagog
Šestidílný videoseriál navazuje na desetidílný cyklus textů Úspěšná práce s heterogenní třídou, který byl v roce 2022 publikován na Zapojmevšechny.cz. Ve videoseriálu najdete celkem tři reportáže spojené s videohospitací a navíc tři webináře. Ve třetím dílu seriálu představíme další zásady práce s heterogenní třídou, které se týkají školního managementu. Virtuální hospitaci v ZŠ Zeleneč doplňují rozhovory s pedagogy.
02.05.2023Praktické příklady Pedagog
Šestidílný videoseriál navazuje na desetidílný cyklus textů Úspěšná práce s heterogenní třídou, který byl v roce 2022 publikován na Zapojmevšechny.cz. V tomto videoseriálu najdete tři reportáže s videohospitací a navíc tři webináře. Ve druhém dílu seriálu pokračujeme v představování prvních tří zásad Desatera práce s heterogenní třídou, a to formou webináře, kde najdete společnou diskuzi pedagogů a odborníků nad segmenty reportáže a videohospitace ze ZŠ a MŠ Libouchec.
27.04.2023Praktické příklady Pedagog
Šestidílný videoseriál navazuje na desetidílný cyklus textů Úspěšná práce s heterogenní třídou, který byl v roce 2022 publikován na webu Zapojmevšechny.cz. Ve videoseriálu najdete celkem tři reportáže spojené s videohospitací a navíc tři webináře. V prvním dílu tohoto seriálu představíme první tři zásady z Desatera práce s heterogenní třídou, a to formou reportáže a videohospitací z výuky matematiky na prvním stupni v ZŠ a MŠ Libouchec. Náhled do výuky je doplněn o rozhovory s pedagožkami.
09.03.2023Praktické příklady Pedagog Rodič
Proč se učitelům některé děti v pubertě zdají být nevzdělavatelné? Jak na žáky teenagery, které nezajímá, co se děje při hodinách, a kteří jsou orientovaní spíše na své vrstevníky než na učitele? Podcast se Zuzanou Smithovou přináší tipy, co mohou učitelé udělat pro lepší spolupráci s žáky na druhém stupni základní školy, proč je klíčovým pilířem efektivní komunikace s nimi sociální vazba s učitelem a jak na vytvoření a posilování této sociální vazby.
24.02.2023Praktické příklady Pedagog
Jak může učiteli pomoci dovednost aktivního naslouchání? A jak aktivní naslouchání využívat v běžné školní praxi? „Mezilidské vztahy jsou základem. A až ve chvíli, kdy v nich učitel umí citlivě fungovat, se mu může dařit naplňovat své vzdělávací cíle,“ říká Sandra Majerová, učitelka výtvarné výchovy na střední škole. Společně s další pedagožkou nám odpověděla na pár otázek v krátkém rozhovoru o úspěšném praktikování aktivního naslouchání v jejich školní praxi.
13.12.2022Praktické příklady Pedagog
Poslední článek ze seriálu Deset zásad pro práci s heterogenní třídou je určen především učitelům základních škol na prvním i druhém stupni, inspiraci tu ale najde také asistent pedagoga, pedagog volného času i vychovatel. Zájemci se dozví, proč je potřebné v heterogenním kolektivu nastavovat a dodržovat pravidla, podporovat očekávané chování a pomocí pozitivní podpory upevňovat žádoucí chování žáků.
07.12.2022Praktické příklady Pedagog
Předposlední článek se svou devátou zásadou navazuje na úvodní text seriálu Deset zásad pro práci s heterogenní třídou. Je určen především učitelům základních škol na prvním i druhém stupni, inspiraci ale v textu najde také asistent pedagoga, pedagog volného času a vychovatel. Dozvíte se, proč byste měli v heterogenním kolektivu nastavovat kritéria hodnocení, tak aby dobrých výsledků mohli dosahovat všichni žáci, čímž podpoříte jejich motivaci k učení a vzdělávání.
06.12.2022Praktické příklady Pedagog
Další část ze seriálu Deset zásad pro práci s heterogenní třídou rozpracovává osmou zásadu. Je určena především učitelům základních škol na prvním i druhém stupni, inspiraci v něm ale najdou i učitelé středních škol. Kotvící aktivity pomáhají učiteli udržet v činnosti žáky, kteří dokončí svou práci v předstihu. Jaké konkrétní aktivity si pod tímto termínem představit? Kdy a jak je zařadit do vyučování?
02.12.2022Praktické příklady Pedagog
Další článek ze seriálu Deset zásad pro práci s heterogenní třídou rozpracovává sedmou zásadu. Je určen především učitelům ze ZŠ na prvním i druhém stupni, inspiraci tu najdou ale i asistenti pedagoga a učitelé z MŠ, z nichž mnozí mají s prací s heterogenními třídami (zejména ve věkově smíšených kolektivech žáků) zkušenosti. Proč a jak zohledňovat u žáků tempo plnění úkolů, které souvisí s rychlostí řeči a myšlením i s psychomotorickým tempem?
24.11.2022Praktické příklady Pedagog
Článek ze seriálu Deset zásad pro práci s heterogenní třídou rozpracovává šestou zásadu. Tipy a praktické příklady, jak zadávat žákům instrukce, ověřovat jejich porozumění, a jak naložit s žáky, kteří nechtějí pracovat, ocení především učitelé základních škol na prvním i druhém stupni, inspiraci v textu najdou ale také asistenti pedagoga a učitelé středních škol.
22.11.2022Praktické příklady Pedagog
Pátý díl ze seriálu Deset zásad pro práci s heterogenní třídou je určen učitelům základních škol na prvním i druhém stupni, inspiraci tu najdou ale také asistenti pedagoga a učitelé středních škol. V 2. části 5. dílu získáte tipy na konkrétní metody práce podporující kooperativní učení a v neposlední řadě také na metody výuky cílící na učební styly jednotlivých žáků. 
18.11.2022Praktické příklady Pedagog
Pátý díl ze seriálu Deset zásad pro práci s heterogenní třídou je určen učitelům základních škol na 1. i 2. stupni, inspiraci tu najdou ale také asistenti pedagoga a učitelé středních škol. V 1. části 5. dílu se dozvíte, proč a jak při výuce v heterogenní třídě vytvářet společné učební situace a jak motivovat žáky ke kooperativnímu učení. Získáte tipy, jak vytvářet skupiny žáků i prostředí pro kooperativní učení a jak rozvíjet měkké dovednosti coby jeden z hlavních cílů kooperativní výuky.
20.10.2022Praktické příklady Pedagog
Používání gradovaných úloh ve výuce umožňuje učiteli lépe vnímat a chápat různorodé potřeby žáků. Díky tomu rozvíjí učební dovednosti žáků a klade před ně výzvy přiměřené jejich úrovni schopností. Článek je čtvrtým dílem ze seriálu Deset zásad úspěšné práce s heterogenní třídou. Je určen především učitelům základních škol na prvním i druhém stupni, ale inspiraci přináší i pro asistenty pedagoga a učitele středních škol.
27.09.2022Praktické příklady Pedagog
Zdaleka ne všechny negativní emoce dětí souvisí se školou. Učitel by neměl řešit problémy dětí, ale prostřednictvím aktivního naslouchání je může naučit, jak své problémy mohou řešit samy. Někdy má pro změnu problém samotný učitel. A co když dojde k situaci, že má problém učitel i žák? Přečtěte si, jak funguje aktivní naslouchání a efektivní konfrontace.
23.09.2022Praktické příklady Pedagog
Je přirozené, když mají učitelé některé děti raději než jiné? Mohou i tak být spravedlivými učiteli? Má být učitel vždy vyrovnaný a nezaujatý? Měli by všichni učitelé-kolegové vystupovat vůči dětem jednotně? Proč je důležité, aby učitel zůstal autentický, a jak rozpoznat, jestli určitý problém ve výuce patří opravdu učitelům, nebo jestli na sebe přebírají i problémy, které ve skutečnosti patří dětem? Více se dozvíte v textu.
19.09.2022Praktické příklady Pedagog
Následující text je třetím dílem ze seriálu Deset zásad úspěšné práce s heterogenní třídou. Dnešní díl je určen především učitelům základních škol na prvním i druhém stupni, inspiraci však v textu najdou také asistenti pedagoga či učitelé mateřských škol. Dozví se, proč a jak při výuce v heterogenní třídě upravit pracovní prostředí pro podporu otevřeného vyučování. 
01.09.2022Praktické příklady Pedagog
Následující text je druhým dílem ze seriálu Deset zásad pro práci s heterogenní třídou a rozpracovává druhou zásadu. Text je určen především učitelům základních škol na prvním i druhém stupni, inspiraci v textu však mohou najít také asistenti pedagoga či učitelé mateřských škol. Dozví se, jak umožnit žákům porozumět tomu, co se děje v hodině prostřednictvím jednoduchého jazyka a vizuální opory.
25.08.2022Praktické příklady Pedagog
Tento článek navazuje na úvodní text seriálu Deset zásad pro práci s heterogenní třídou a přináší první rozpracovanou zásadu. Je určen především učitelům základních škol na prvním i druhém stupni, inspiraci však v textu mohou najít také asistenti pedagoga či učitelé mateřských škol. Dočtete se, proč a jak ve výuce v heterogenní třídě zavádět a dodržovat rutinu a rituály a jak pomocí nich podpořit žákovský pocit sounáležitosti s třídní skupinou.
02.08.2022Praktické příklady Pedagog
Když učitel plánuje vzdělávání svých žáků nebo vyučuje, měl by myslet na to, že se žáci ve svých individuálních předpokladech pro učení i při samotném průběhu procesu učení liší. V novém článku nabízíme desatero zásad učitele pro práci s heterogenní třídou shrnující osvědčené postupy, které učitelé využívají při individualizaci v učitelské praxi. To se hodí jak pro třídní a předmětové učitele na 1. a 2. stupni základní školy, tak pro učitele školy střední. Své v něm najdou i asistenti pedagoga.
06.06.2022Praktické příklady Pedagog
Seznamte se s dobrou praxí ze ZŠ T. G. Masaryka v Českých Budějovicích, kde studuje 40 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kde v rámci individuálního přístupu přijímají všechny žáky takové, jací jsou. Kde se klade důraz na rozvíjení vztahů mezi žáky, a to i ve školní družině. Kde je důležité, aby i žáci, kteří aktuálně zažívají školní neúspěch, mohli odcházet ze školy s pozitivními emocemi. K tomu přispívá empatický přístup pedagoga...
01.02.2022Praktické příklady Pedagog Rodič
Jak to vypadá, když je sebehodnocení součástí týdenních nebo měsíčních plánů a triád a jak v tomto smyslu probíhá slovní hodnocení v ZŠ ŠKOLAMYŠL?
25.01.2022Praktické příklady Pedagog Rodič
Jak postupovat, když zjistíte, že se žákovi ve škole nedaří? Jak mu pomoci, aby byl ve škole spokojený? Pomůže individuální vzdělávací plán a základní podpůrná opatření? Jak se učitelé učí formativnímu hodnocení a co to pro ně znamená z hlediska osobního rozvoje? Více se dozvíte ve 2. části rozhovoru s ředitelkou ZŠ ŠKOLAMYŠL.
13.01.2022Praktické příklady Pedagog
Slovní hodnocení žáků si žádá mnohem více času, zapojení a osobní angažovanosti pedagogů. Jakým způsobem na sobě pracují, jak se vzdělávají a kde berou inspiraci pedagogové ze ZŠ ŠKOLAMYŠL? A k čemu je vlastně formativní hodnocení dobré?
18.11.2021Praktické příklady Pedagog
Známkování už dávno není jediným typem hodnocení. Když jsou součástí zpětné vazby procesní pochvaly a konstruktivní kritika a nechybí respekt, děti se nebojí chyb a dělají pokroky.
11.11.2021Praktické příklady Pedagog Rodič
Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.
02.09.2021Praktické příklady Pedagog
Být se žáky kamarád, nebo být naopak přísný a nekompromisní? Začínající učitelé někdy volí mezi jednou z těchto dvou krajních možností. Obě však s sebou nesou rizika. Speciální pedagožka a lektorka Národního pedagogického institutu ČR Marta Kozdas v podcastu Zapojme všechny nedoporučuje začínajícím učitelům ani jeden z těchto přístupů. Spíše by volila zlatou střední cestu a víc než na cokoliv jiného by se zaměřila na otevřenou komunikaci, zpětnou vazbu a nadhled ze strany učitele.
20.05.2021Praktické příklady Pedagog Rodič
Máme pro vás dvě praktické metody, které vám pomohou vytvářet ve třídě bezpečné prostředí a zároveň rozvíjet pozitivní klima a sociální dovednosti dětí.
08.04.2021Praktické příklady Pedagog
Rodinné terapeutky a poradkyně v mateřské a základní škole Tereza Berková a Sylvie Stretti vám představí příručku Až se sejdeme ve škole – krizový plán pro mateřské, základní a střední školy, který se ve školním roce 2020/21 může hodit opravdu všem učitelům. Dozvíte se, jak uspořádat první třídnickou hodinu s dětmi a získáte i další tipy pro adaptaci dětí a žáků ve školách po ukončení platnosti vládních nařízení proti šíření onemocnění covid-19.
07.04.2021Praktické příklady Pedagog
Rodinné terapeutky a poradkyně v mateřské a základní škole Tereza Berková a Sylvie Stretti vám představí příručku Až se sejdeme ve škole – krizový plán pro mateřské, základní a střední školy, který se ve školním roce 2020/21 může hodit opravdu všem učitelům. Dozvíte se, jak uspořádat první třídnickou hodinu s dětmi a získáte i další tipy pro adaptaci dětí a žáků ve školách po ukončení platnosti vládních nařízení proti šíření onemocnění covid-19.
15.03.2021Praktické příklady Pedagog Rodič
V některých školách je pravidlem zahájit den ranním kruhem. Je to prostor, kde mohou děti i dospělí mluvit o tom, co jim leží na srdci. O své zkušenosti se dělí Radoslava Renzová ze Základní školy Školamyšl.
04.03.2021Praktické příklady Pedagog Rodič
Filipíny, Island, Finsko…Učitel biologie Daniel Pražák nasbíral zkušenosti po celém světě a teď je uplatňuje na pražské Základní škole Strossmayerovo náměstí. Vyptali jsme se ho na zahraniční zkušenosti i na metody získávání zpětné vazby od dětí. Poslechněte si, jak na to.
01.03.2021Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Ve škole se musí dobře cítit děti i jejich učitelé. Alena Tomášková, pedagožka a bývalá dlouholetá ředitelka děčínské Základní školy Máchovo náměstí vysvětluje, jak tomu přizpůsobit školní vzdělávací program. Dozvíte se, jak najít v rozvrhu čas na rozvoj komunikačních dovedností a jak na to, aby škola žila společným životem. A praktický tip: Co dělat, když vás děti nezdraví.
06.02.2021Praktické příklady Pedagog
Školský zákon přináší svobodu volby metody hodnocení žáků na základní škole. Zjistěte, jaké jsou výhody a nevýhody slovního hodnocení a známkování ve škole a co je vhodnější pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
17.01.2021Praktické příklady Pedagog
(Nejen) děti potřebují pravidla. Ale i když jsou pravidla napsaná a vyvěšená, ne v každé škole se podle nich skutečně žije a děti je považují za „svoje“. Jak to chodí na Základní škole Školamyšl v Litomyšli?
20.12.2020Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Známkování patří k životu většiny škol. Kdo ale známkuje učitele? Přitom zpětná vazba je pro kvalitní výuku nepostradatelná. Přečtěte si, jak probíhá hodnocení učitelů v praxi – na Základní škole Strossmayerovo náměstí v Praze.
05.12.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Myšlenka programu Začít spolu, která vyzdvihuje samostatnost a odpovědnost dětí, se promítá i do způsobů hodnocení ve škole. Tento článek vám osvětlí, jak se to dělá v praxi.
24.11.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Z portfolií se stal pedagogický trend, podobně jako z projektů nebo matematiky podle Hejného. Jak ale portfolio vést, aby dětem pomáhalo? Proč je portfolio užitečným pomocníkem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Může dobře vedené portfolio pomoct každému žákovi i jeho rodičům získat přehled o tom, co už umí? O zkušenosti s portfolii se dělí Radoslava Renzová, ředitelka základní školy Školamyšl.
03.11.2020Praktické příklady Pedagog
Když nefungují osvědčené způsoby a už si nevíte rady, obraťte se na školské poradenské pracoviště Mozaika, které vám s kázeňskými problémy ve škole pomůže. Jak to probíhá?
29.09.2020Praktické příklady Pedagog
Problémové chování žáků negativně ovlivňuje výuku, a navíc umí pěkně otřást sebevědomím učitele. Sebereflexe, nastavení pravidel a přirozená autorita jsou klíčem k udržení kázně ve třídě. Dlouhodobé a běžné vyrušování a hluk žáků ve třídě dokáže učiteli poměrně dost ztížit práci, navíc to může zpomalovat proces výuky. Co s tím?
28.08.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Děti by měly být už od první třídy vedeny ke spoluzodpovědnosti za svoje vzdělávání. K tomu jim může napomoci smysluplné slovní hodnocení, trénování sebereflexe i dobrovolné domácí úkoly. Věří tomu Kateřina Vrtišková, která učí na prvním stupni základní školy ve Vraném nad Vltavou a v roce 2018 získala hlavní cenu v prvním ročníku českého kola soutěže Global Teacher Prize. Ve svých hodinách pracuje s žáky v centrech aktivit podle programu „Začít spolu“.
28.08.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Když v pololetí obdrželi prvňáčci na pražské základní škole v Pernerově ulici vysvědčení, bylo výjimečné hned ze dvou důvodů: bylo jejich první v životě a nebyla na něm ani jedna známka. Známky děti nedostávají ani v průběhu školního roku, jednou do měsíce jim učitel pouze předá písemné hodnocení. Na konci prvního a třetího čtvrtletí se pak koná schůzka rodiče, žáka a pedagoga.
27.08.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Je čím dál jasnější, že „cukr a bič“ není z dlouhodobého hlediska zdaleka tak účinná metoda, jak se může zdát, stejně tak nevhodně zvolené pochvaly. Přečtěte si, jak na výchovu bez poražených a jak aktivně naslouchat, a to i ve školním prostředí.
01.07.2020Praktické příklady Pedagog
V sociálně vyloučených lokalitách hraje vzdělávání velmi důležitou roli. Škola ale potřebuje zajmout citlivý a proinkluzivní přístup, aby žáky dokázala dostatečně motivovat. Inspiraci může v tomto ohledu nabídnout například Základní škola Velké Hamry, která se radí o vhodných postupech i s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Ke svým žákům se tak snaží přistupovat individuálně, užívá formativní způsob hodnocení, má sjednocená pravidla pro zadávání a hodnocení domácích úkolů.
01.07.2020Praktické příklady Pedagog Rodič Zřizovatel školy
Příběh Základní školy Velké Hamry ukazuje, že se i obyčejná venkovská škola může změnit v moderní instituci, kde se budou cítit dobře žáci nejrůznějšího zaměření a potřeb. Pod vedením ředitelky Zdeňky Juklové se zde postupně zavádí formativní hodnocení i individuální péče o každého žáka. Vše je navíc podepřeno citlivě a proinkluzivně sepsanými příslušnými dokumenty jako třeba speciálně upraveným školním řádem nebo hodnoticí směrnicí.
27.05.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Testy, ústní zkoušení a známky – právě to si většina lidí neodmyslitelně spojuje se školou. Existují ale vzdělávací instituce, kde se bez podobných praktik dovedou obejít. Waldorfské školy pracují spíše s pochopením žáka a celkovým hodnocením jeho povahy i práce.
27.05.2020Praktické příklady Pedagog Rodič Zřizovatel školy
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
25.05.2020Praktické příklady Pedagog
Formativní hodnocení nesrovnává žáky mezi sebou, ale spíše se zaměřuje na dosahování učebních cílů a pokroků u každého z nich. Jednou z organizací, která zavádění této metody do škol podporuje, je EDUkační LABoratoř. Její vedoucí Michal Orság v rozhovoru popsal, jak formativní hodnocení funguje.
06.05.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Vyzkoušejte různé způsoby formativního hodnocení v kombinaci se sumativním hodnocením a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Prokazatelné pozitivní dopady překvapí nejen vás, ale hlavně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
06.05.2020Praktické příklady Pedagog
Školské poradenské pracoviště Mozaika považuje dobrý vztah mezi učitelem, dítětem a rodiči za účinnou prevenci problémového chování. Ředitelka Alena Dostálová se podělila o své tipy, jak na to.
27.03.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Poznání svého vnitřního já a své vnitřní motivace, pěstování vztahů, vštěpování hodnot. Takový je koncept hodnotového vzdělávání, jehož autorkou je řádová sestra Cyril Mooneyové. U nás pořádá kurzy pro děti i pedagogy Škola Cyril Mooneyové. Podívejte se, zda jsou vhodné i pro vás a vaši školu.
12.03.2020Praktické příklady Pedagog
Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.
09.03.2020Praktické příklady Pedagog
Šeptání, strkání nebo házení papírků – s takovýmto vyrušováním ze strany žáků se během výuky setkal téměř každý z nás. Jak ale situaci řešit? Podle slavného amerického psychologa Thomase Gordona, autora knihy Škola bez poražených, ničemu nepomůže okřikování ani zesměšňování žáků. Efektivnější je naopak tzv. „já-sdělení“ a aktivní naslouchání, což si ukážeme v názorném videu.
08.03.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Trénink čtení je zábava, když se to vezme z toho správného směru. Čtenářská dílna, společné i samostatné čtení a pohyb čtenářů – takový je recept základní školy v Děčíně. Zkusíte to taky?
03.03.2020Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Smysluplnost, spolupráce, svoboda – tak zní recept na dobré klima ve škole, kterého se už patnáct let drží ředitel základní školy v pražském Karlíně Jan Korda. Jak to přesně funguje, jaká pravidla si nastavit a jak je dodržovat, prozradil v tomto videu. Základem všeho je podle něj lidská slušnost, nepovyšování se a respektování stejných zásad žáky i pedagogy.
03.03.2020Praktické příklady Pedagog
Stává se vám, že děti na začátku vyučování nemají připravené pomůcky nebo nejsou na svých místech? Vyzkoušejte tzv. Metodu III amerického psychologa Thomase Gordona. Jejím základem je najít společně s dětmi řešení daného problému, se kterým budete spokojení vy i oni. Jak to funguje v praxi, uvidíte v ukázce z jedné třídy. Jedná se o druhou – praktickou – část dvoudílného videa.
03.03.2020Praktické příklady Pedagog
Vztahy mezi dětmi ve třídě výrazně ovlivňují nejen jejich postoj ke škole, celkovou spokojenost, ale i výsledky učení. Fungující kolektivy ovšem nejsou samozřejmostí, je potřeba je cíleně budovat a podporovat. Ředitel základní školy v pražském Karlíně Jan Korda radí, jak stmelovat vztahy ve třídách na prvním i druhém stupni. A jak případně řešit problémy.
26.02.2020Praktické příklady Pedagog
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
12.02.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Emoce a vztahy ve škole jsou klíčové pro schopnost učení. Proto na ZŠ v Děčíně při budování dobrých vztahů sází na rituály a vzájemnou důvěru. Seznamte se s několika rituály, které tamním dětem pomáhají cítit se ve škole dobře.
31.01.2020Praktické příklady Pedagog
Vnitřní motivace dítěte dokáže ve vzdělávání zázraky, zejména když ji škola vhodně podpoří. Jak vypadá aplikace map učebního pokroku a Bloomovy taxonomie cílů v praxi na ZŠ Lyčkovo nám.?
24.01.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Když má školní knihovna svůj čtenářský klub, přináší to pro děti velké výhody. Nejenže se ve čtení zdokonalují, ale čtení jim pomáhá také naučit se kritickému myšlení. Přečtěte si, jak se daří čtenářskému klubu na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze.
12.01.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Projektové dny na děčínské ZŠ stmelují kolektiv, s lehkostí zapojují rodiny dětí a vytvářejí pozitivní klima. Máme pro vás tři tipy na konkrétní aktivity, které vás s dětmi sblíží.
12.01.2020Praktické příklady Pedagog
Když se prvňáci a deváťáci poznávají, pomáhají si a budují vztah, prospívá to dobrému klimatu školy. Společně naplánované a strávené školní výlety a další školní akce jsou toho důkazem. V ZŠ Máchovo náměstí vědí, jak na to, a o své tipy se nebojí podělit.

Související články

Model hodnocení ve Smysluplné škole
26.02.2020 Praktické příklady
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Hodnotové vzdělávání Cyril Mooneyové
27.03.2020 Praktické příklady
Poznání svého vnitřního já a své vnitřní motivace, pěstování vztahů, vštěpování hodnot. Takový je koncept hodnotového vzdělávání, jehož autorkou je řádová sestra Cyril Mooneyové. U nás pořádá kurzy pro děti i pedagogy Škola Cyril Mooneyové. Podívejte se, zda jsou vhodné i pro vás a vaši školu.
Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole
11.11.2021 Praktické příklady
Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.