ENCYKLOPEDIE SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Formativní hodnocení, třídnická hodina, spolupráce učitele a asistenta pedagoga, plán pedagogické podpory – u nás najdete podrobně zpracovaná i další encyklopedická hesla, díky nimž se zorientujete v základních pojmech z oblasti společného vzdělávání a výuky.
14.09.2021Encyklopedie
Sebehodnocení je součást sebepojetí každého z nás. Ve školním prostředí pak pro každého žáka představuje možnost nahlížet na sebe sama a na své porozumění látce v rámci vzdělávání. Žák se díky sebehodnocení pokouší analyzovat nejen své vědomosti, ale i vlastní motivaci, aktivitu, spolupráci a další charakteristiky. Zásluhou kvalitního sebehodnocení je posléze schopen budovat osobní strategii k posilování vlastních kvalit, případně k řešení případných nedostatků.
01.10.2020Encyklopedie
Školní třídy nesou znaky charakteristické pro malé sociální skupiny, a to jak podle sociologů, tak podle sociálních psychologů. Jak se žáci a pedagogové vzájemně ovlivňují a podílejí na vytváření klimatu třídy a jak se mění design třídy s příchodem digitálních technologií a učebních zón?
21.03.2021Encyklopedie
Když žák plní výkonové požadavky vzdělávacího systému, je řeč o školní úspěšnosti. Ale co školní neúspěšnost? Jakou roli hrají další faktory kromě nadání, osobnosti, trémy a stylů učení?
09.09.2021Encyklopedie
Skupinová výuka patří mezi pojmy, které se často používají nesprávně: kombinuje totiž jiné dva, přesněji vymezené termíny, a to kooperativní výuku a skupinovou práci. 
31.08.2021Encyklopedie
V kontextu dnešní doby si o místo a vážnost v českém školství čím dál hlasitěji říká pozice školního sociálního pedagoga. Navzdory tomu, jak moc jsou sociální pedagogové potřební a jejich činnost opodstatněná, vyvstávají značné problémy především s jejich financováním, jež bývá řešeno nejčastěji přes dotační programy (např. tzv. Šablony), ale též vzděláním a konkrétním využitím sociálních pedagogů samotných.
28.07.2021Encyklopedie
Speciální vzdělávací potřeby (SVP) žáků v důsledku sociálního znevýhodnění se liší od potřeb podpory v případě žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Jaké jsou rozdíly z hlediska metodiky a legislativy?
05.04.2021Encyklopedie
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami často potřebují ve výuce podpořit a pomoct, a to nejen od učitele. Jak nastavit spolupráci a jakými předpoklady disponuje ideální asistent pedagoga?
29.03.2021Encyklopedie
Jaké jsou charakteristiky sumativního hodnocení a čím se liší od formativního hodnocení? A proč je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vhodné slovní hodnocení?
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.