ENCYKLOPEDIE SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Formativní hodnocení, třídnická hodina, spolupráce učitele a asistenta pedagoga, plán pedagogické podpory – u nás najdete podrobně zpracovaná i další encyklopedická hesla, díky nimž se zorientujete v základních pojmech z oblasti společného vzdělávání a výuky.
Adaptační koordinátor pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
02.07.2021Encyklopedie
Odlišný mateřský jazyk (OMJ), změna kulturního prostředí, stereotypy, předsudky – tito žáci se musejí vypořádat s lecčím. Jak jim můžete pomoct? Jakými předpoklady disponuje ideální adaptační koordinátor?
Hyperaktivita jako projev ADHD
16.09.2020Encyklopedie
Přinášíme vám tipy, jak pracovat s hyperaktivitou a syndromem ADHD u dětí předškolního i školního věku. S vnitřním neklidem, výkyvy a zvýšenou fyzickou aktivitou může pomoci HYPO program, trpělivost a vstřícnost.
Klima školy ovlivňuje spokojenost žáků, učitelů i kvalitu výuky
26.10.2020Encyklopedie
Klima školy ovlivňuje, jak se v ní žáci, pedagogové, rodiče, ale i náhodní návštěvníci cítí – zda jsou uvolnění, mají dojem bezpečí, přátelskosti. Částečně se na klima podílí školní řád, mnohem více ho ale utváří nepsané zvyklosti, vztahy a třeba i mimoškolní akce.
Kultura školy ovlivňuje učitele, žáky i kvalitu výuky. Co ji tvoří?
23.06.2020Encyklopedie
Kultura školy je pojem těžko postižitelný a definovatelný, přesto hraje významnou roli. Ovlivňuje totiž každodenní chod vzdělávací instituce, její kvalitu i spokojenost žáků a pedagogů. Jedná se o kombinaci vnější prezentace či pověsti školy s vnitřními vztahy, hodnotami a normami.
Mapy učebního pokroku jako nástroj formativního hodnocení
01.03.2021Encyklopedie
Představujeme vám mapy učebního pokroku – interaktivní nástroj formativního hodnocení, který nabízí společnost Scio v rámci projektu na podporu vzdělávání.
Mentoring ve školství
02.09.2020Encyklopedie
Mentoring se stejně jako koučink v našem školství pomalu zabydluje. Zjistěte, jak takovou prevenci syndromu vyhoření a nástroj podpory pedagogů správně nastavit a používat.
Plán pedagogické podpory (PLPP)
17.03.2021Encyklopedie
Dříve než doporučíte žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami návštěvu v pedagogicko-psychologické poradně, vyzkoušejte podpůrná opatření prvního stupně. Objevte kromě plánu pedagogické podpory i nové metody, které zmírní jeho vzdělávací obtíže.
Portfolio žáka jako nástroj formativního hodnocení
06.07.2021Encyklopedie
V českém školství jsou portfolia dětí, žáků a studentů v praxi častěji využívána mateřskými a vysokými školami. Čtenářský deník, kteří si vedou žáci základních anebo středních škol, lze ale rovněž považovat za specifickou variantu portfolia. Kromě dalších tipů a způsobů využití portfolia pro formativní hodnocení se v tomto textu také dozvíte více o tom, jak je už dlouhá léta s úspěchem využívají na zahraničních školách.
Porucha pozornosti: jak ji u dítěte poznat a jakým způsobem s ní pracovat?
24.08.2020Encyklopedie
Porucha pozornosti často doprovází spolu s hyperaktivitou a impulzivitou syndrom ADHD. Lidé, kteří jí trpí, bývají roztěkaní, snadno se rozptýlí. Je pro ně náročné rozlišit podstatné podněty od nepodstatných, navíc se těžko soustředí na obtížnou či nezáživnou činnost. Nejvíce nápadná bývá porucha pozornosti u dětí, a to obzvláště ve školním prostředí, mívají ji ale i dospělí. Mýtus, že z toho žáci „vyrostou“, neplatí – pouze se časem mohou naučit využívat vhodné copingové strategie.
Pravidla třídy
15.02.2021Encyklopedie
Jak správně nastavit pravidla třídy, aby společně se školním řádem vytvářela podporující klima ve třídě? Naše tipy z praxe vám pomůžou.
Problémové chování
24.08.2020Encyklopedie
Poruchy chování u dětí, jako jsou například poruchy autistického spektra (PAS) nebo ADHD, můžete často zaměnit s problémovým chováním. Zjistěte, jak je rozpoznat, diagnostikovat a jak s nimi pracovat pomocí operantního učení, metodou vyhasínání nebo terapií.
Školní třída
01.10.2020Encyklopedie
Školní třídy nesou znaky charakteristické pro malé sociální skupiny, a to jak podle sociologů, tak podle sociálních psychologů. Jak se žáci a pedagogové vzájemně ovlivňují a podílejí na vytváření klimatu třídy a jak se mění design třídy s příchodem digitálních technologií a učebních zón?
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
05.04.2021Encyklopedie
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami často potřebují ve výuce podpořit a pomoct, a to nejen od učitele. Jak nastavit spolupráci a jakými předpoklady disponuje ideální asistent pedagoga?
Sumativní hodnocení vs. formativní hodnocení
29.03.2021Encyklopedie
Jaké jsou charakteristiky sumativního hodnocení a čím se liší od formativního hodnocení? A proč je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vhodné slovní hodnocení?
Třídní schůzky a jejich vliv na klima třídy
13.10.2020Encyklopedie
I z třídních schůzek můžete vykouzlit příjemné příležitosti k utužení vztahů a spolupráce s rodiči, co se vzdělávání dětí týká. Objevte koncept třídních schůzek Roberta Čapka nebo příklad dobré praxe ve školce.
Třídnická hodina
11.10.2020Encyklopedie
Pokud potřebujete upevnit vztahy ve školní třídě, řešit aktuální situace, podpořit samostatnost a sebevědomí žáků a nechat je převzít odpovědnost za vlastní rozhodnutí, zaveďte třídnickou hodinu.
Verbální a neverbální komunikace mezi rodinou a školou
18.10.2020Encyklopedie
Když se budete adekvátně věnovat verbální i neverbální komunikaci, můžete s rodiči dosáhnout shody a s dětmi spokojenosti. Co byste řekli na tipy k adaptaci ve školce nebo na ukázku kodexu komunikace s rodiči dětí se sociálním znevýhodněním?
Vliv nadání, trémy a stylů učení na školní úspěšnost
21.03.2021Encyklopedie
Když žák plní výkonové požadavky vzdělávacího systému, je řeč o školní úspěšnosti. Ale co školní neúspěšnost? Jakou roli hrají další faktory kromě nadání, osobnosti, trémy a stylů učení?
Zapojení rodičů do vzdělávání dětí
24.08.2020Encyklopedie
Neformální vztahy a spolupráce mezi učiteli a rodiči prokazatelně prospívají vzdělávání dětí. Přečtěte si, jak toho docílit pomocí zapojení rodičů ve školní radě, třídních schůzek, newsletterů nebo individuálních konzultací.
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.