Doučování žáků základních škol studenty VŠ/VOŠ

Pro české žáky:
  • Hledáme studenty VŠ pro doučování převážně ČJ a M všech ročníků.
Pro ukrajinské žáky hledáme:
  • české VŠ studenty nebo VŠ absolventy na pomoc s výukou češtiny (nabízíme základní metodickou podporu a možnost konzultací s odborníky na výuku českého jazyka jako druhého jazyka v průběhu doučování)
  • A pak ukrajinské VŠ studenty nebo VŠ absolventy pro doučování ostatních předmětů (např. matematiky), popřípadě češtiny, pokud umí dobře.

Doučování může přinést žákům nejen zvládnutí učiva, ale můžete v žácích také vzbudit motivaci k učení a vztah k doučovanému předmětu nebo vzdělávání obecně. Vzhledem k menšímu věkovému rozdílu můžete působit jako starší kamarád a dítě podpořit v osobní a emoční rovině.

Chcete se zapojit do doučování a pomoci tak žákům lépe zvládat učivo?

Zeptejte se na vaší fakultě/VOŠ, jak se můžete do doučování zapojit (seznam zapojených VŠ/VOŠ naleznete zde). Pokud vaše fakulta/VOŠ není uvedena v seznamu a přesto byste se rádi zapojili do doučování, kontaktujte nás prosím na doucovani@npi.cz a my vám poradíme, jak se spojit se žákem, který doučování potřebuje.

Jak mám postupovat?