Studuji VŠ/VOŠ a chci pomoci s doučováním žáků ZŠ

Nejprve zjistěte v seznamu níže, zda je vaše škola či organizace do iniciativy doučování zapojena.

Zapojily se tyto VŠ/VOŠ/organizace:

 • České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Filozofická fakulta
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Teologická fakulta
 • Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta
 • Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta
 • Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Učitel naživo
 • Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem – Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta
 • Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Univerzita Karlova – Filozofická fakulta
 • Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta
 • Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta
 • Univerzita Pardubice – Fakulta filozofická
 • VOŠ JABOK
 • Západočeská univerzita v Plzni – Pedagogická fakulta

Moje škola je zapojena

Našli jste v seznamu výše vaši školu či organizaci? Zjistěte přímo na vašem studijním oddělení nebo například v centru pedagogické praxe, jak se můžete do doučování zapojit.

Moje škola není zapojena

Není vaše škola či organizace v seznamu uvedena? Kontaktujte nás prosím na doucovani@npi.cz.