VIDEO: Jak přistupovat k žákům migrantům, kteří prožili válečné události?

22.04.2022
Autorský tým APIV B
Pedagog

Jak komunikovat a pracovat s novými žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří přicházejí do nového prostředí, jiné kultury a často po traumatizujících zážitcích při útěku ze své rodné Ukrajiny?

Do České republiky přichází v současné době hodně dětí, které utíkají ze své země před válkou. Často jsou jen v doprovodu matky, otcové a další mužští příbuzní zůstávají na Ukrajině, kde jim hrozí nebezpečí. To je nelehká situace pro všechny. Některé děti si navíc mohou přinášet duševní úraz (trauma) na podkladě pro ně výrazně stresového zážitku (bombardování, smrt blízké osoby apod.). Důsledkem traumatu mohou být nejrůznější funkční poruchy, například obtíže se spánkem, poruchy soustředění, duševní neklid, zvýšená únavnost, plačtivost, poruchy vyměšování apod.

Druhé video z třídílného seriálu s lektorkou, terapeutkou a krizovou interventkou Kristýnou Farkašovou přináší rady pedagogům a dalším zájemcům o téma, jak s dětmi, které prožily válku, komunikovat a také jak reagovat na jejich nejasné a z pohledu učitele někdy i problematické chování a jednání. Lektorka zmiňuje také důležitost psychohygieny učitelů. Potřebujeme se postarat o sebe, máme-li se dobře starat o druhé. Rozhovor moderuje redaktorka Adéla Pospíchalová.

Struktura videa:

00:00- Představení tématu i hosta – lektorky, terapeutky a krizové interventky Kristýny Farkašové.

01:25- Reakce předškolních dětí a dětí mladšího školního věku na prožité válečné události.

03:59- Jak mohou pedagogové podpořit předškolní děti a děti mladšího školního věku, které prožily válečné události?

05:51- Reakce dětí staršího školního věku na prožité válečné události.

08:08- Jak mohou pedagogové podpořit děti staršího školního věku, které prožily válečné události?

11:06- Jaké jsou známky traumatu u dítěte? Kdo z externích odborníků může takovému dítěti pomoci? 14:46- Jak vést rozhovor s dítětem, které jeví známky traumatu? Jakou další pomoc může učitel dítěti nabídnout?

16:49- Základní pravidla psychohygieny učitele.

18:47- Jak komunikovat s dítětem, které je neklidné, úzkostné nebo dává najevo hněv? Proč se vyplatí nespěchat?

21:54- Role neverbální komunikace při dorozumívání se s dítětem s odlišným mateřským jazykem.

Mgr. Kristýna Farkašová je lektorka, terapeutka a krizová interventka. Doprovází lidi v mezních životních situacích, i ty, kteří se chtějí dále rozvíjet. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v systematickém přístupu k psychoterapii. Má praxi v oblasti sociální péče a služeb z přímé péče. Kristýna se také třetím rokem intenzivně vzdělává v odborném výcviku, zaměřeném na podporu duševního zdraví dětí i pedagogů, poskytovaném organizací ČOSIV ve spolupráci s Norským centrem Østbytunet. S kolegou terapeutem tvoří audiopodcast Hovorna.

Mohlo by Vás zajímat

Spolupráce asistenta a učitele při poskytování podpory žáků s odlišným mateřským jazykem – 1. díl

Národní pedagogický institut ČR spolu s UNICEF přináší první část videoseriálu zaměřeného na spolupráci mezi asistenty pedagoga, ukrajinskými asistenty a učiteli při podpoře žáků z Ukrajiny. Jak připravovat výukové hodiny pro tyto žáky? Praktické tipy najdete ve videohospitaci z hodin výuky českého jazyka a přírodovědy v ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech. Výukový záznam je rozšířen o diskuzi mezi odborníkem z institutu a pedagožkami.

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) – 2. díl

Druhá část videoseriálu připravená Národním pedagogickým institutem ČR ve spolupráci s UNICEF se zaměřuje na spolupráci mezi asistentem a učitelem při podpoře žáků z Ukrajiny. Webinář je strukturován do různých částí, v nichž se střídají ukázky výuky českého jazyka a přírodovědy na prvním stupni ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, doplněné diskuzí k této problematice. Té se účastní Zdeňka Vašíčková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, a odborník z institutu Miroslav Vosmik.

Strategie učení na ZŠ Lyčkovo náměstí

I děti s poruchami učení mají na této ZŠ šanci si nacvičit, jak se efektivně učit. Pro děti na druhém stupni tam mají kroužek, který je během každé lekce seznámí s různými strategiemi učení.

Zobrazit další články